Fondsen

1566 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen, Beurzen, Prijzen

  Financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen op het gebied van geschiedenis en letteren, beeldende kunst, theater, muziek, monumentenzorg en natuur

  Verstrekt financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen op het gebied van geschiedenis en letteren, beeldende kunst, theater, muziek, monumentenzorg en natuur. In het algemeen geldt dat het fonds alleen bijzondere projecten (en een beperkt aantal investeringen) ondersteunt. ...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie harmonie-, fanfare-, brassband- en koormuziek

  Subsidie voor het bevorderen van harmonie-, fanfare-, brassband- en koormuziek in Drenthe....

 3. Fondsen

  Subsidie voor jonge mensen met een levensbepalende, lichamelijke handicap bij het starten van hun eigen onderneming.

  Ondersteuning van jonge mensen met een levensbepalende, lichamelijke handicap bij het starten van hun eigen onderneming. ...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor initiatieven op het terrein van sociaal-cultureel werk

  Subsidie voor initiatieven op het terrein van sociaal-cultureel werk....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor restauratie en tentoonstellen van antiek textiel

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten op het gebied van conservering, restauratie, bestudering en het tentoonstellen van antiek textiel....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor instandhouding van natuurlijke flora en fauna

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten op het gebied van het natuurbehoud in Nederland waarbij voorrang wordt verleend aan initiatieven gericht op de instandhouding van natuurlijke flora en fauna....

 7. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie wetenschappelijk onderzoek geneeskunde en relatie tussen geneeskunde en cultuur

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten op het gebied van de relatie tussen geneeskunst en cultuur in brede zin en het verlenen van beurzen en stipendia aan getalenteerde afgestudeerden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van geneeskunde in het algemeen....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties in de culturele en erfgoedsector

  Subsidie voor organisaties in de culturele en erfgoedsector, waarbij men vooral kijkt naar voorlopers binnen de sector. De voorkeur gaat uit naar instellingen met een ondernemende, innovatieve visie zowel op de inhoudelijke kant van hun werkterrein als op het gebied van fondsenwerving en marketing....

 9. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor studenten en medewerkers universiteit

  Subsidie voor studenten en medewerkers van de universiteit. Er zijn o..a reisbeurzen voor individuele studiereis naar het buitenland van bachelor en masterstudenten, groepsreisbeurzen voor studenten en studieverenigingen, subsidies voor studentenprojecten, studiebeurzen, subsidies voor promovendi en subsidies voor medewerkers van de universiteit....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten, activiteiten en onderzoek op het gebied van autisme

  Financiële ondersteuning voor projecten, activiteiten en onderzoek onderzoek op het gebied van autisme. Dit alles moet ervoor zorgen dat mensen met autisme kunnen participeren in alle levensfases en op alle levensterreinen. Kortom: een blij kind op school, in je kracht staan op het werk en plezier hebben in je vrije tijd....

Pagina's