Fondsen

1615 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie historisch geschriften

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van het restaureren en/of conserveren, raadplegen en/of archiveren van historisch waardevolle geschriften....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie of beurs voor vervolgopleiding economie in het buitenland

  Financieel ondersteunen van getalenteerde afgestudeerden voor vervolgopleiding en -onderzoek in het buitenland op het gebied van de economie....

 3. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidies en beurzen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar de medische behandeling en bestrijding van diabetes mellitus

  Subsidies en beurzen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar de medische behandeling en bestrijding van diabetes mellitus en daarmee verband houdende complicaties, alsmede het onderzoek naar de sociale en maatschappelijke consequenties van diabetes mellitus voor de patiënt en zijn naaste omgeving....

 4. Subsidies, Fondsen

  Uitkeringen aan vrouwen die tijdens de zwangerschap DES gebruikten en de kinderen die uit die zwangerschap zijn geboren

  Fonds opgericht door een aantal farmaceutische bedrijven en verzekeraars. Zij hebben voor het fonds een bedrag van 38 miljoen euro ter beschikking gesteld om uitkeringen aan DES-betrokkenen te kunnen doen....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor gehandicapten en bejaarden, regio Den-Haag

  Financiële ondersteuning van gehandicapten en bejaarden, en organisaties werkzaam op dit gebied. Toepassing Het fonds verstrekt giften aan gehandicapten en bejaarden in de regio Den Haag. Werkgebied Regio Den-Haag. Aanvragen Schriftelijk.

 6. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Beurzen voor vormgevers of beeldend kunstenaars voor aanvullende opleiding in binnen- of buitenland

  Financieel ondersteunen van vormgevers of beeldend kunstenaars voor een aanvullende opleiding in binnen- of buitenland met een voorkeur voor terreinen waarop vormgeving (of beeldende kunst) en ambacht elkaar aanvullen. Bij onvoldoende aanvragen kunnen ook bijzondere projecten binnen de doelstelling worden ondersteund....

 7. Fondsen

  Subsidie voor natuurlijke of rechtspersonen gericht op de verpleging van vrouwen boven de zestien jaar

  Instandhouding van een landgoed en financiële steun voor natuurlijke of rechtspersonen gericht op de verpleging van vrouwen boven de zestien jaar....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor beeldhouwers en beeldhouwprojecten

  Financieel ondersteunen van beeldhouwers, teneinde hen in staat te stellen hun talent te verdiepen en hun werk in het buitenland uit te dragen, of het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de beeldhouwkunst. Je kunt de subsidieaanvraag online indienen....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor instellingen die werkzaam zijn ter ondersteuning van lichamelijk of geestelijk gehandicapte kinderen

  Subsidie voor instellingen die werkzaam zijn ter ondersteuning van lichamelijk of geestelijk gehandicapte kinderen. Je kunt online via de website van het fondsen een aanvraag indienen....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor natuurbehoud en monumentenzorg, regio Amsterdam

  Financieel ondersteunen van projecten die natuurbehoud en monumentenzorg stimuleren, bij voorkeur in Amsterdam en omgeving....

Pagina's