Subsidie voor cultuur, monumenten, natuurbehoud en innovatie

Subsidies,
Fondsen
Financiële ondersteuning voor organisaties en projecten in Nederland die de natuurwaarden versterken, monumenten behouden, beeldende kunst bevorderen en ontwikkelen of beeldende kunstenaars ondersteunen of (technisch) innovatieve concepten ondersteunen van idee naar realisatie. Per gehonoreerde aanvraag bedraagt de subsidie over het algemeen tussen de € 1.000 en € 10.000. Per jaar is er ca. € 50.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Het fonds verstrekt subsidie voor projecten die:

 • De natuurwaarden versterken
 • Monumenten behouden
 • Beeldende moderne kunst bevorderen en ontwikkelen of beeldende kunstenaars ondersteunen
 • (Technisch) innovatieve concepten ondersteunen van idee naar realisatie

Voorwaarden

Je aanvraag moet aan de volgende volwaarden voldoen:

 • Het project valt binnen een (of meer)  van de vier bovenstaande thema’s
 • Er zijn actief vrijwilligers bij betrokken
 • Het project moet medegefinancierd worden door andere partijen
 • Het moet inzichtelijk gemaakt worden welke fondsen zijn aangeschreven
 • Aanvragers of bestemming hebben een duidelijke relatie met Nederland
 • Het (deel) project start niet eerder dan drie maanden vanaf aanvraag

Werkgebied

Nederland.

Subsidie

Per gehonoreerde aanvraag bedraagt de subsidie over het algemeen tussen de € 1.000 en € 10.000.
Per jaar is er ca. € 50.000 subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Projectplan
  Dit plan bevat een case for support of motivatie, een duidelijke omschrijving van wat het project beoogt, een uitwerking van de uitvoering waarbij de rol van vrijwilligers duidelijk wordt uitgelicht en een beschrijving van het eindresultaat.
 • Begroting en een dekkingsplan
 • Projectplanning

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand