Fondsen

1616 resultaten gevonden

 1. Fondsen, Financieringen en kredieten, Borgen en garantiestellingen

  Financiering voor kunstenaars, culturele organisaties en creatieven

  Verstrekt cultuurleningen aan kunstenaars, culturele organisaties en creatieven. Ook geven wij garanties af op bancaire leningen voor culturele investeringen, tegen soepele voorwaarden....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor cultureel erfgoed, natuur, natuurbescherming en landschap

  Financiële ondersteuning van de Friese cultuur in haar historische context. Hierbij ligt de nadruk op materieel en immaterieel cultureel erfgoed. Daarnaast ondersteunt de stichting projecten op het gebied van natuurbescherming en landschap. Het bestuur heeft de ambitie om de komende jaren meer natuurprojecten te steunen....

 3. Fondsen

  Financiële ondersteuning inwoners Brummen

  Concrete, éénmalige of tijdelijke ondersteuning van inwoners van de gemeente Brummen die financiële hulp nodig hebben....

 4. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor projecten gericht op de bevordering van de studie van het Internationaal Recht aan de Universiteit Leiden

  Het bevorderen van de studie van het Internationaal Recht aan de Leidse universiteit en bij te dragen tot de wetenschappelijke bewerking van vragen van internationale rechtsorde in de ruimste zin....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie restauratie onroerende en varende monumenten

  Subsidie voor de restauratie van onroerende monumenten in de provincies Zuid-Holland en Zeeland en varende monumenten in Nederland....

 6. Fondsen, Beurzen

  Studiebeurzen voor studie, onderzoek en lezingen in de Verenigde Staten

  Studiebeurzen voor studie, onderzoek en lezingen in de Verenigde Staten. Subsidies staan ​​open voor alle academische onderzoeksgebieden, maar moeten betrekking hebben op betrekkingen tussen de VS en de EU of EU-aangelegenheden. Het maximale bedrag van de studiebeurs bedraagt € 29.000,-....

 7. Fondsen, Beurzen

  Beurs voor wetenschappers in dienst van universiteiten en onderzoeksinstellingen in Nederland die willen doceren aan een Amerikaanse universiteit

  Beurs voor wetenschappers in dienst van universiteiten en onderzoeksinstellingen in Nederland die willen doceren aan een Amerikaanse universiteit, eventueel in combinatie met onderzoek. De toekenning vindt plaats op grond van een advies door de KNAW, het bestuur van het Fulbright Center kent de beurs toe....

 8. Fondsen, Beurzen

  Studiebeurs promovendi Amerika

  Studiebeurs voor promovendi verbonden aan Nederlandse universiteiten of onderzoeksinstituten. De beurs is bedoeld voor het doen van onderzoek of het volgen van gespecialiseerde cursussen aan een Amerikaanse universiteit voor een periode van minimaal drie en maximaal zes maanden. De beurs bedraagt $ 1.000 per maand....

 9. Fondsen, Financieringen en kredieten

  Lening collegegeld

  Studenten die door omstandigheden niet aan hun collegegeld verplichting kunnen voldoen, kunnen een renteloze collegegeldlening afsluiten. Dit kan gaan om betaling van het collegegeld, een lening voor andere studiekosten zoals boeken, of om tijdelijk in het levensonderhoud te voorzien....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor Europese vervoersnetwerken en milieu

  Een van de Europese structuurfondsen, bedoeld voor de ondersteuning van EU lidstaten waar het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) per inwoner onder de 90% van het EU gemiddelde ligt. Het fonds streeft ernaar ernaar om economische en sociale achterstanden weg te werken en de economische situatie in de desbetreffende landen te stabiliseren....

Pagina's