Fondsen

1684 resultaten gevonden

 1. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor onderzoek astma, COPD en zeldzame chronische longziekten

  Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek naar longziekten. Wetenschappelijk onderzoek is essentieel bij het voorkomen, genezen en behandelen van longziekten, daarom steekt het fonds jaarlijks...

 2. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sociaal maatschappelijke activiteiten in de regio Arnhem

  Steun aan sociaal maatschappelijke activiteiten in de regio Arnhem. In de officiele doelstelling is vastgelegd het beoefenen van de caritas in de meest ruime zin. Toepassing Het vermogen is afkomstig...

 3. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor restauratie van mobiel erfgoed

  Subsidie voor de restauratie van mobiel erfgoed met een voorkeur voor rollend materieel, in het bijzonder door stoom aangedreven railvoertuigen. Ook de restauratie van historische objecten die...

 4. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie gericht op jongeren met een lichte verstandelijke beperking of autisme

  Subsidie gericht op jongeren met een lichte verstandelijke beperking (of een aandoening uit het autismespectrum) met psychische of gedragsproblemen. Deskundigen hebben aangegeven dat deze doelgroep...

 5. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie en beurzen voor de Franse taal en letterkunde

  Subsidie gericht op het bevorderen van de Franse taal- en letterkunde in Nederland in de ruimste zin van het woord, waaronder tevens wordt begrepen het verlenen van financiële ondersteuning aan...

 6. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie klassieke muziek, w.o. kamermuziek

  Subsidie voor het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van klassieke muziek in Nederland, waarbij de voorkeur uitgaat naar kamermuziek. Toepassing Maakt projecten op het gebied van...

 7. Fondsen,
  Beurzen

  Beurs voor veelbelovende studenten uit ontwikkelingslanden en uit Midden- en Oost-Europa om een stage te volgen aan de Wageningen Universiteit

  Het fonds stelt veelbelovende studenten uit ontwikkelingslanden en uit Midden- en Oost-Europa in staat een opleiding aan Wageningen Universiteit te volgen. Ieder jaar doen tientallen studenten een...

 8. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor orthopedisch wetenschappelijk onderzoek, proefschriften en buitenlandse onderzoeksstages

  Subsidie voor wetenschappelijk research, druk en verspreidingskosten voor proefschriften en buitenlandse onderzoeksstages gericht op mensen helpen om hun gewrichten en botten in goede staat te houden...

 9. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor pianodocenten

  Subsidie voor jonge professionele pianodocenten om hun didactische vaardigheden te verbreden. Bij onvoldoende aanvragen gedurende een periode van twee jaar kunnen projecten, gericht op bovenstaande...

 10. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sociale initiatieven en sociale participatie in Holten en Markelo

  Subsidie voor sociale initiatieven in Holten en Markelo. Je project moet gericht zijn op zaken als het samenbrengen van mensen, sociale samenhang en het bevorderen van sociale participatie. Fonds op...