Fondsen

1729 resultaten gevonden

 1. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kankeronderzoek en/of kankerbestrijding

  Bevorderen van kankeronderzoek en/of kankerbestrijding in het Diakonessenhuis in Utrecht. De subsidie bedraagt gemiddeld tussen de € 20.000 en € 30.000 per aanvraag. Je kunt de subsidie per e-mail of...

 2. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor publicaties, aankoop en reproducties van beeldende kunst

  Subsidie voor het bevorderen van de kunstzin en de kennis over beeldende kunst bij een breed publiek. Het fonds ondersteunt activiteiten ten behoeve van de aankoop of vervaardiging van reproducties en...

 3. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor instellingen van menslievende of liefdadige aard.

  Financieel ondersteunen van organisaties die zich inzetten voor mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. Het fonds richt zich op participatie, integratie en zelfredzaamheid. De doelgroepen...

 4. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidies voor alumniactiviteiten Universiteit van Utrecht

  Financiële steun voor alumniverenigingen studentenverenigingen die alumnibeleid voeren en gelieerd zijn aan de Universiteit Utrecht. Subsidies kunnen aanvraagd worden voor alumniactiviteiten, denk aan...

 5. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie monumentale waterwerken

  Subsidie voor de restauratie van monumentale waterwerken in Nederland. Het fonds kent vier keer per jaar bedragen toe tussen tussen de ca. € 2.000 en € 20.000 euro per aanvraag. Je kunt de subsidie...

 6. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op mensen met een verstandelijke beperking

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten ten behoeve van verstandelijk gehandicapten op het gebied van kunst en cultuur, monumentenzorg en natuur. Subsidiebedragen liggen doorgaans tussen de € 750...

 7. Subsidies,
  Fondsen

  K.F. Hein Fonds Monumenten

  Financiële steun voor restauratie van rijksmonumenten in de provincie Utrecht. Ook kerkgenootschappen komen hiervoor in aanmerking. Er is jaarlijks ca. € 139.000 euro aan subsidie beschikbaar. Je kunt...

 8. Subsidies,
  Fondsen

  Richt zich op de selectie van alle aanvragen voor de ontwikkeling en realisatie van Nederlandse filmprojecten, binnen alle genres, voor ervaren en beginnende makers.

  Het Nederlands Filmfonds is een van de zes cultuurfondsen die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingesteld. De missie is het stimuleren van een divers en kwalitatief hoogstaand...