Samen een vuist maken

Ruim vier jaar geleden kreeg de internationale dierenbeschermingsorganisatie WSPA een nieuwe naam; World Animal Protection. Met die nieuwe naam kwam ook een nieuwe aanpak. Hilje Wolfson is Hoofd Fondsenwerving en Communicatie bij de stichting. Zij vertelt over hun aanpak en over de uitdaging die deze naamswijziging met zich meebracht.

Tekst: Iris Hilferink
Foto: Françoise Rondaij-Koch

Verbinding met Nederland

World Animal Protection is wereldwijd actief vanuit 14 kantoren, het hoofdkantoor staat in Londen. “Wij hebben als Nederlands kantoor een belangrijke fondsenwervende functie,” legt Hilje uit. “Hier in Nederland halen wij geld binnen dat ergens anders ter wereld wordt uitgegeven aan dierenbescherming, zoals het aanpakken van misstanden in de vee-industrie of het bieden van noodhulp na een ramp.” De jaarlijkse Nederlandse opbrengst bedraagt ruim 5 miljoen euro en komt van bedrijven, acties, nalatenschappen, maar voor het allergrootste gedeelte van de ongeveer 100.000 donateurs die de stichting heeft. 

Hilje zoekt in campagnes altijd naar een haakje met Nederland. “Zo hadden we een paar jaar geleden de campagne ‘Stap van de olifant af’, om de slechte situatie van olifanten die in vakantieoorden worden gebruikt voor rondritten onder de aandacht te brengen. We spreken de Nederlandse toeristen dan aan. Of we vragen aandacht voor de dieronvriendelijke investeringen die banken doen, dan gaat dat ook om Nederlands geld en kunnen we zo de verbinding maken.” 

Nieuwe naam

Zo’n 4,5 jaar geleden kreeg de stichting een nieuwe naam; World Society for the Protection of Animals veranderde in World Animal Protection. “Deze naam is een hele verbetering,” vindt Hilje. “Met deze naamswijziging veranderde ook de koers van de stichting. Voorheen bestond onze organisatie uit losse projecten met partnerorganisaties en ging het om lokaal dieren redden. Nu wordt er meer samengewerkt en gekeken naar langetermijnoplossingen en systeemveranderingen.”

Ook in het campagnevoeren is wat veranderd. WSPA stond erom bekend zeer schokkende beelden van dieren in erbarmelijke omstandigheden te laten zien. “De beelden die we nu tonen zijn genuanceerder,” vertelt Hilje. “Ook communiceren we tegenwoordig altijd de oplossing die wij bieden”. Toch heeft de naamswijziging een keerzijde. “In de WSPA-periode hadden we in Nederland een geholpen naamsbekendheid van 49 procent, dit daalde tot onder de 10 procent. Geld om een uitgebreide campagne rondom de nieuwe naam te houden was er niet, dus mensen waren ons gewoon kwijt.” 

Testen en finetunen

World Animal Protection heeft er alles aan gedaan om dit percentage weer omhoog te krijgen en met resultaat. Uit onderzoek onder Nederlanders die van dieren houden is gebleken dat de geholpen naamsbekendheid het afgelopen jaar is gestegen van 29 naar 37 procent. Hilje is erg blij met dit resultaat. “Zo’n onderzoek gebruiken we ook om onze campagnes beter af te stemmen,” legt ze uit. “Als we bijvoorbeeld weten welke kranten deze dierenvrienden voornamelijk lezen, dan gebruiken we die voor onze advertenties.” 

Drie keer per jaar wordt er campagne gevoerd, het onderwerp wordt op het hoofdkantoor bedacht en is wereldwijd hetzelfde. “Wij gaan dan aan de slag, met alle afdelingen samen, om een campagne voor Nederland uit te rollen.” Hilje legt uit dat het campagnevoeren bestaat uit een hoop testen en finetunen. “Voor ons zijn online, via Facebook-advertenties, en Direct Response Television de belangrijkste kanalen. We testen bijvoorbeeld op welke tijdstippen en zenders er de meeste response komt en zonnodig passen we tijdens een campagne iets aan.” 

Achterban

World Animal Protection gaat niet langs de deuren en bouwt een verzoek om steun op. “We vertellen over het probleem en meestal in tweede of derde instantie stellen we mensen de geefvraag, op een logisch moment, via andere kanalen” vertelt Hilje. “Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze bestaande achterban weet dat hij gewaardeerd wordt. Daarom hebben we een welkomstprogramma voor nieuwe donateurs, sturen we handgeschreven kaartjes als bedankje en krijgen mensen die een petitie hebben getekend van ons een update. Hiervoor hebben we onze systemen zo ingeregeld, dat mensen met een goede interval worden benaderd.”

In het meerjarenplan van de stichting is vastgelegd dat niet alleen donateurs werven belangrijk is. Hilje maakt zich ook hard voor het tot stand brengen van een grotere achterban. “Mensen hoeven ons niet te steunen met geld, dat kan ook op andere manieren; door een petitie te tekenen, regelmatig onze Facebook-berichten te delen of zelf een actie op te zetten. We willen mensen enthousiasmeren en inspireren om zich bij ons aan te sluiten, op welke manier dan ook, om iets te doen. Want hoe groter onze achterban, hoe beter we samen een vuist kunnen maken tegen dierenleed in de wereld.”

Over World Animal Protection

World Animal Protection bestaat vanaf 1981 onder de naam WSPA. WSPA was weer een fusie van twee dierenbeschermingsorganisaties die al in de jaren vijftig zijn opgericht. De stichting zet zich wereldwijd in voor wilde dieren, dieren in gemeenschappen, vee en dieren in rampsituaties. Dit doet zij door directe hulp te bieden, voorlichting te geven en te lobbyen voor betere regels en wetten. World Animal Protection wil toe naar een wereld waarin wreedheid tegen dieren niet meer bestaat.

De stichting onthult met haar campagnes dierenleed waar mensen zich vaak helemaal niet bewust van zijn, en dit heeft resultaat. Door de campagne ‘Stap van de olifant af’ hebben inmiddels al meer dan 200 reisorganisaties toegezegd de olifantenritten te schrappen uit hun reisprogramma’s. Op dit moment loopt er een campagne over exotische huisdieren; de ongeschiktheid van het houden van deze wilde dieren en misstanden bij de handel erin. In slechts twee weken tijd tekenden al 20.000 mensen de petitie.