Subsidie voor anbi instellingen

Voor ANBI instellingen komen er steeds meer algemene subsidiemogelijkheden. Fondsen gaan zich steeds vaker richten op het financieel ondersteunen van andere ANBI instellingen. Ook dit fonds is hier weer een voorbeeld van.

ANBI

ANBI instellingen zijn "algemeen nut beogende instellingen". Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. De ANBI status (beschikking) kan bij de Belastingdienst worden aangevraagd en heeft naast o.a. fiscale voordelen in toenemende mate als voordeel dat je vaker voor subsidies in aanmerking komt.

Subsidies voor ANBI's

Interessant is dat de ANBI beschikking, naast de fiscale voordelen, ook steeds vaker een selectiecriterium aan het worden is bij subsidieaanvragen.

Zo richt het onderstaande nieuw toegevoegde fonds zich bij subsidieaanvragen niet meer specifiek op een bepaalde activiteit. In plaats hiervan richt het fonds zich op het financieel of op andere wijze ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen in de zin van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats getreden regeling.

Voorwaarden

Veel gebruikte voorwaarden zijn in dat geval:

  • Subsidies alleen gericht op andere ANBI’s, om deze financieel en op andere wijze te ondersteunen
  • In ieder geval dient een instantie of persoon die een uitkering ontvangt zich bij de besteding van het uitgekeerde bedrag te richten op het doel waarvoor de uitkering is verleend
  • Het bestuur zal niet eerder overgaan tot het toekennen van een uitkering dan nadat het voldoende is geïnformeerd over de wijze van besteding van het uitgekeerde bedrag

Voorbeeld subsidieverstrekker

Ga naar deze subsidieverstrekker, specifiek voor ANBI's