Uniek: voor vijf jaar subsidie aanvragen!

Ben je actief met een maatschappelijk relevant project, en zoek je subsidie voor meerdere jaren, dan hebben we goed nieuws voor je! Er is namelijk een fonds, gericht op het tot maximaal vijf jaar ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van veiligheid, ziekte/handicap, educatie en opleiding en talent en sportontwikkeling.

Uniek: tot maximaal vijf jaar subsidie voor je project

Deze subsidieverstrekker is eigenlijk een beetje een "witte raaf" aan het worden. De tendens is toch steeds meer gericht op projectmatige subsidies. Bij dit fonds kun je echter een aanvraag indienen voor een jaarlijkse bijdrage tot maximaal vijf jaar.

Waarvoor kun je subsidie aanvragen

Je kunt subsidie aanvragen voor relevante projecten van organisaties en instanties die voor de financiering van hun activiteiten vaak niet of nauwelijks beroep op subsidie of andere overheidssteun kunnen doen.

Het fonds heeft een zekere voorkeur voor projecten op het gebied van:

 • Veiligheid
 • Ziekte/handicap
 • Educatie en opleiding
 • Talent en sportontwikkeling
 • Cultuurhistorische thema’s

Waarvoor kun je geen subsidie aanvragen

Jammer genoeg zijn er ook activiteiten waar je geen subsidie kunt aanvragen.
Zo komen onderstaande activiteiten niet voor subsidie in aanmerking:

 • Internationaal
 • Religie
 • Kunst
 • Entertainment
 • Commerciële sportsponsoring niet gehonoreerd.
 • Aanvragen van privé personen
 • Projecten van bedrijven/instellingen met een winstoogmerk

Hoe lang kun je subsidie aanvragen

Hier komt toch wel het leuke, en in ieder geval, onderscheidende deel.

Je kunt namelijk een eenmalige subsidie aanvragen voor een tegemoetkoming van een project.  
Maar.... Je kunt ook een jaarlijkse bijdrage aanvragen tot een maximale duur van vijf jaar.

Hoe kun je de subsidie aanvragen

Je kunt een aanvraag indienen via het online aanvraagformulier op de website van het fonds (zie link).

Meer informatie

Ga naar de subsidie.