Bouw en monumentenzorg

Subsidie bouwen en verbouwen zorginstellingen

Veel zorginstellingen willen het woongenot van hun accommodaties verbeteren of een nieuwe zorglocatie bouwen. Wanneer je een financieringstekort hebt voor zo'n project is het wellicht interessant om te weten dat er fondsen zijn die bouw- en verbouwprojecten binnen de zorg financieel kunnen ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld door financieringen, garanties en borgstellingen te verstrekken tegen tarieven die liggen onder de geldende marktprijzen. In dit artikel aandacht voor twee fondsen die dergelijke projecten financieel ondersteunen.

MF Foundation

Dit fonds richt zich met name op het financieel ondersteunen van geestelijk en lichamelijk welzijn van mensen in en buiten Nederland.

In dit verband is het vooral interessant dat dit fonds financiële middelen verstrekt voor (aangepast) woongenot.
Daarnaast verstrekt het fonds voor bouw en verbouwingen binnen de zorg financieringen, garanties en borgstellingen tegen tarieven die liggen onder de geldende marktprijzen, etc.

Stichting Sollicite

Dit fonds richt zich op het financieel ondersteunen van bouwprojecten gericht op het creëren van een betere (leef) omgeving voor mensen, die als gevolg van hun geestelijke gesteldheid, lichamelijke gesteldheid of bestaande leefomgeving, extra hulp of aandacht vergen teneinde hun ontwikkeling of gesteldheid positief te beïnvloeden.

Nadere subsidieregels Passend wonen in de buurt

Financiële ondersteuning voor innovatieve initiatieven die het mogelijk maken dat mensen in kwetsbare posities zelfstandig kunnen wonen. Onder kwetsbaar verstaan we in dit geval verwarde personen, jongeren met meervoudige problemen, mensen met een verstandelijke beperking, alleenstaande ouders met met kinderen in de crisisopvang en kwetsbare ouderen die voorheen een indicatie zouden krijgen voor verblijf in een zorgcentrum. Subsidie maximaal € 200.0000.

De Winter-Heijnsius Stichting

Subsidie voor projecten, bij voorkeur binnen de stad Utrecht, onder andere op het gebied van de ouderen- en jongerenzorg, noodhulp en op het gebied van het renoveren en conserveren van woningen en gebouwen met een sociaal-culturele bestemming. 

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden