Onderzoek en ontwikkeling

Nieuwe subsidie voor een onderzoeksorganisatie samen met een zorginstelling of kleinschalige woonvoorziening

Onderzoeksorganisaties kunnen nu samen met een zorginstelling of kleinschalige woonvoorziening een nieuwe subsidie aanvragen om de invloed van de leefomgeving op de gezondheid, gedrag en participatie van mensen met een beperking, die in een zorginstelling of kleinschalige woonvoorziening verblijven, in kaart te brengen. Er is maximaal 50.000 euro subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie maar één maand aanvragen, dus enige haast is geboden.

Invloed van de fysieke leefomgeving op de gezondheid, gedrag en participatie van mensen met een beperking in de langdurige zorg

Via deze regeling kun je subsidie aanvragen om via een scoping review snel de belangrijkste bevindingen van de verschillende studies en de witte vlekken op het gebied van de invloed van de fysieke leefomgeving op de gezondheid, gedrag en participatie van mensen met een beperking in de langdurige zorg te identificeren.

De belangrijkste vraag die beantwoord moet worden is wat is er bekend is over de invloed van verschillende aspecten van de fysieke leefomgeving, zoals:

 • De aan-/afwezigheid van geluid in de ruimte
 • Het gebruik van kleur, licht en materiaal in de ruimte
 • De indeling van de ruimte op gezondheid, gedrag en participatie van mensen met een beperking in de langdurige zorg, waarbij het gaat om mensen met een beperking die in een intramurale setting (zorginstelling of kleinschalige woonvoorziening) verblijven, zoals:
  • Mensen met een ernstig meervoudige beperking
  • Mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag
  • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel
  • Mensen met visuele of auditieve beperkingen (in combinatie met een verstandelijke beperking).

Interessant voor bijvoorbeeld een samenwerkingsverband van onderzoeksorganisatie, zorginstelling en/of kleinschalige woonvoorziening

De hoofdaanvrager van deze subsidie heeft expertise op het gebied van mensen met een beperking in de langdurige zorg, en bij voorkeur ook expertise op het gebied van leefomgevingen, of maakt deel uit van een samenwerkingsverband waarin deze expertise aanwezig is.

De hoofdaanvrager moet werkzaam zijn bij een onderzoeksorganisatie (zoals een universiteit of hogeschool), maar vanuit deze subsidie kan er natuurlijk worden samengewerkt tussen onderzoeksorganisaties en bijvoorbeeld zorginstellingen.

Deze subsidie is dus interessant voor bijvoorbeeld een samenwerkingsverband van bijvoorbeeld een onderzoeksorganisaties én zorginstelling(en) en/of kleinschalige woonvoorziening(en), waarbij de subsidie namens dit samenwerkingsverband moet worden aangevraagd door de onderzoeksorganisatie (hoofdaanvrager).

Maximaal 50.000 euro subsidie

Voor deze oproep is een bedrag beschikbaar van maximaal € 50.000,- en kent een looptijd van maximala zes maanden.
Zowel de looptijd als het budget moet je realistisch kunnen onderbouwen.

Voorwaarden

De subsidieverstrekker beoordeelt de relevantie, kwaliteit en begroting van alle subsidieaanvragen. Hieronder geven we je een beknopt overzicht relevantie- en kwaliteitscriteria. 

Relevantiecriteria

 • Bijdrage aan doel van de oproep en beoogd resultaat
 • Opbrengsten
 • Communicatie 

Kwaliteitscriteria

 • Probleem-, doel- en vraag-/taakstelling
 • Plan van aanpak
 • Expertise projectgroep

Aanvragen

Begin hier je subsidieaanvraag