Vijf subsidies en tips voor bibliotheken, lezen en literatuur op een rijtje

Ja, maar zijn er dan nog wel subsidies en fondsen voor bibliotheken en andere initiatieven op het gebied van lezen en literatuur? Ja, ook voor bibliotheken en organisaties en projecten op het gebied van lezen en literatuur zijn er talloze subsidiemogelijkheden, maar zoals altijd moet je weten waar je moet zoeken. Opvallend is trouwens dat de meeste mogelijkheden afkomstig zijn van private fondsen en niet van landelijke cultuurfondsen.

Subsidie aangepast lezen

Sympathieke subsidie om mensen met een leesbeperking op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met gesproken boeken. De subsidie bedraagt  € 3.000,-. en kan tot 31 januari 2017 worden aangevraagd.

Tijdelijke subsidieregels Innovatiegelden 2017–2018

Tot 2018 is er subsidie beschikbaar voor innovatieve projecten binnen het openbare bibiothekennetwerk. De belangrijkste voorwaarden zijn, dat de projecten nieuw en vernieuwend zijn, aantrekkelijk voor bibliotheekorganisaties om ze uit te voeren en de mogelijkheid hebben om binnen het bibliotheeknetwerk op te schalen. 

Metamorfoze

Metamorfoze financiert conserveringsprojecten voor het behoud van archieven en collecties van archiefinstellingen, bibliotheken en andere bewaarinstellingen. 

Boek & Wurm

Financiële ondersteuning van conservering en restauratie van boek en werken op papier, perkament en papyrus, die boektechnisch, wetenschappelijk, kunstzinnig, historisch of anderszins van belang zijn.

Go Fonds

Financieel ondersteunen van initiatieven en projecten op het terrein van het (inter)nationale archief- en bibliotheekwezen en van de ontwikkeling van de informatiedienstverlening in de breedste zin van het woord. Zij proberen dit onder meer te bereiken door het (mede)financieren van initiatieven en projecten op dit vakgebied.

Tal van andere interessante fondsen op het gebied van lezen en literatuur

Daarnaast kunnen bibliotheken ook subsidieaanvragen doen bij fondsen die zich bijvoorbeeld richten op lezen, het organiseren van plaatselijke culturele evenementen zoals lezingen en fondsen die zich richten op het ondersteunen van leesbevordering en literatuureducatie.

Tip: richt je ook op de literatuurfondsen

Vele bibliotheken en projecten en instellingen op het gebied van lezen en literatuur richten zich krampachtig op de bekende subsidieverstrekkers, maar vergeten fondsen te benaderen die zich richten op o.a. literatuur, terwijl deze fondsen juist bij uitstek uitsluiten bij de doelstellingen van de bibliotheken en andere organisaties en projecten actief op het gebied van lezen en literatuur.

Wist je dat er op Fondswervingonline alleen al 36 fondsen zijn opgenomen die zich specifiek richten op het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van literatuur?

Je kunt (als lid) deze fondsen vinden via: Menu > Regelingen > Filter Activiteiten > Literatuur