Waardevol: subsidie voor projecten die ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen in de informatiesamenleving

Het zal niemand zijn ontgaan dat we tegenwoordig leven in een informatiesamenleving. Toegang tot informatie, en bijvoorbeeld online met instanties communiceren, is essentieel voor iedereen. Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving, maar tegelijkertijd kan niet iedereen aanhaken in deze digitale wereld, waardoor er een tweedeling in de maatschappij dreigt te ontstaan. Gelukkig is er nu een fonds opgestaan dat subsidie verstrekt voor initiatieven en projecten die bijdragen aan het vergroten van participatie in de informatiesamenleving. Het fonds richt zich hierbij overigens nadrukkelijk op non-profit initiatieven. In dit artikel vertellen we je welke projecten voor subsidie in aanmerking komen en geven we je een aantal voorbeelden van in het verleden gesubsidieerde projecten. Daarnaast vertellen we je aan welke voorwaarden je project moet voldoen en vooral op welke punten je extra moet letten bij je subsidieaanvraag. 

Initiatieven en projecten die bijdragen aan het kunnen deelnemen aan de informatiesamenleving

Zoals gezegd, het fonds richt zich op het financieel ondersteunen van (innovatieve) initiatieven en projecten die bijdragen aan het vergroten van het kunnen deelnemen aan de informatiesamenleving. 

Toegang tot (digitale) informatie is essentieel: iedereen moet kunnen meedoen!

Het fonds wil daarom stimuleren dat informatie begrijpelijk, veilig, duurzaam en toegankelijk wordt en vooral dat de vaardigheden om ermee te kunnen omgaan worden vergroot. 

Het fonds wil haar doelen bereiken door het financieel ondersteunen van initiatieven en projecten, waarbij educatie, informatievoorziening en -technologie worden ingezet om barrières voor deelname aan de informatiesamenleving op te heffen. 

Inspirerende voorbeelden gesubsidieerde projecten

Alles leuk en wel zul je denken, maar welke projecten komen zoals voor subsidie in aanmerking?
Onderstaand een beperkt overzicht van een aantal projecten die in het verleden subsidie hebben ontvangen.

Basisscholen leren om valse en echte beelden van elkaar te onderscheiden
Het onderwijs heeft zijn handen vol aan het "beeldenbombardement" dat dagelijks ongefilterd op de scholieren afkomt.
Hoe leren basisschoolkinderen om valse en echte beelden van elkaar te onderscheiden?

Verhogen van de leesmotivatie onder jongeren
Lezen stimuleert de taalontwikkeling en helpt jongeren om zelfstandig denkende en betrokken burgers te worden.

Verder kijken dan de vlog lang is
Pilot waarbij samen met ex-vloggers, aspirant vloggers, een psycholoog en journalist onze huidige vlogcultuur tegen het licht houden. Hierbij wordt onderzocht wat er schuilgaat achter de ogenschijnlijk perfecte wereld die we in vlogs voorgespiegeld krijgen. 

Jongeren digitaal vaardig maken
Via een website worden jongeren digitaal vaardig en leren zij samenwerken, communiceren, problemen oplossen en kritisch te denken. 

Interactieve E-learning Digitaal Burgerschap
Een interactieve e-learning website die kinderen leert over digitaal burgerschap.

Belangrijkste voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • Je project moet passen binnen de missie en visie van het fonds, waarbij het belangrijk is om te onthouden dat je projecten moet bijdragen aan het vergroten van participatie in de informatiesamenleving
 • Je project moet een duidelijke begin- en einddatum hebben (een "kop en een staart"
 • Na toekenning moet je project binnen zes maanden starten
 • De aanvrager is bij voorkeur een rechtspersoon (stichting, vereniging etc.), maar ook natuurlijke personen (o.a. studenten, starters) kunnen een aanvraag indienen

Waar op te letten bij je subsidieaanvraag

Uiteraard zijn er een aantal punten waarop het verstrekkende fonds je aanvraag zal beoordelen.
Onderstaande punten zijn o.a. belangrijk voor de verstrekker, let hier dus op bij je aanvraag.

 • De mate waarin je project bijdraagt aan het realiseren van de missie en visie van het fonds
 • In hoeverre je in staat bent om een concreet eindproduct te leveren (niet verzanden in een idee alleen dus)
 • Wat is het de reikwijdte van het verwachte effect (bereik)
 • Wat is het effect van je project: niet alleen de effecten op de korte termijn maar ook de effecten voor aanvragende organisatie en/of anderen op de lange termijn
 • Is je project innovatief c.q. is het gericht op samenwerking waarbij bestaande initiatieven worden gebundeld en verder geïmplementeerd

Deze projecten komen niet voor subsidie in aanmerking

Natuurlijk zijn er ook projecten die niet voor subsidie in aanmerking komen. Zo geeft het fonds in principe geen financiële ondersteuning aan:

 • Organisaties met een commerciële doelstelling
 • Organisaties of projecten met een uitgesproken politieke of religieuze doelstelling
 • Exploitatie van gebouwen en/of de inrichting daarvan
 • Organisaties die een bijdrage aanvragen voor hun reguliere exploitatie
 • Projecten waarvan de uitvoering al is gestart

Subsidiebedragen

Er is geen vast subsidiebedrag dat je kunt aanvragen. Het fonds zal eerst je aanvraag bekijken en op basis hiervan het eventueel te verstrekken subsidiebedrag bepalen.
In principe keert het fonds 75% van het toegekende bedrag uit als voorschot bij de feitelijke start van het project.

Meer informatie

Meer informatie of direct online een subsidieaanvraag aanmaken.