Tot 24 april subsidie aanvragen voor bibliotheken en archieven

Je kunt nog tot 24 april subsidie aanvragen voor initiatieven en projecten op het terrein van het (inter)nationale archief- en bibliotheekwezen en van de ontwikkeling van de informatiedienstverlening in de breedste zin van het woord. 

Helder toekomstvisie belangrijk

Het verstrekkende fonds kijkt bij de ontvangen aanvragen niet alleen naar de effecten op de korte termijn, maar ook naar de effecten voor jezelf en/of anderen op de lange termijn. Een heldere toekomstvisie vinden ze bij het verstrekkende fonds daarom zeer belangrijk. Let hier dus op bij je aanvraag.

Ook interessant voor natuurlijke personen

Bij lang niet alle fondsen en subsidieverstrekkers kunnen natuurlijke personen een aanvraag indienen. Hoewel de aanvrager ook bij dit fonds bij voorkeur een rechtspersoon zoals een stichting of vereniging is kunnen ook natuurlijke personen (studenten, starters) een aanvraag indienen bij dit fonds.

Voorwaarden

Je projectaanvraag moet in ieder geval aan onderstaande voorwaarden voldoen. 

  • Gericht op verbinden, innoveren en professionaliseren van het (inter)nationale archief- en bibliotheekwezen.
  • Talentontwikkeling speelt een rol
  • Samenwerking met andere vakgebieden wordt gestimuleerd
  • Er wordt een concreet eindproduct geleverd.
  • Het project waarvoor je een aanvraag doet is in omvang en tijdsduur afgebakend
  • Er zit een tijdvak van maximaal 6 maanden tussen het moment van aanvragen en de realisatie van het project
  • Je kunt bij je aanvraag duidelijk maken wanneer het project een succes is
  • De aanvrager is bij voorkeur een rechtspersoon, zoals een stichting, vereniging etc., maar ook natuurlijke personen (studenten, starters) kunnen een aanvraag indienen
  • Het verstrekkende fonds kijkt niet alleen naar de effecten op de korte termijn, maar ook naar de effecten voor jezelf en/of anderen op de lange termijn

Aanvragen

Je kunt je aanvraag nog tot 24 april indienen, wanneer je wilt dat ze je subsidieaanvraag in de eerstvolgende bestuursvergadering behandelen.

Nu deze subsidie aanvragen.