Meer programmatische aanpak bij aanvragen subsidie voor innovatieve internetprojecten

Tot 12 maart kon je via een open call subsidie aanvragen voor innovatieve internetprojecten. Ook in de tweede helft van 2019 kun je weer subsidie aanvragen voor innovatieve internetprojecten en wetenschappelijk onderzoek, alleen zal het verstrekkende fonds een nieuwe werkwijze introduceren.

Over het fonds

Het fonds vertrekt financiële ondersteuning voor innovatieve internetprojecten en innovatieve internetprojecten.

Hierbij moet het gaan om projecten die maatschappelijke meerwaarde hebben en in potentie impact genereren op onderstaande punten.

 • Versterking van het internet: Een open en vrij internet dat voor iedereen toegankelijk is
 • Empowerment van de gebruiker:  het vergroten van kennis en vaardigheden van internetgebruikers
 • Tech for Good: Creatief en innovatief gebruik van internet stimuleren

Wijzigingen

Vanaf de tweede helft van 2019 gaat het verstrekkende fonds over op een nieuwe werkwijze.
Ze blijven innovatieve internetprojecten en wetenschappelijk onderzoek ondersteunen. Wat verandert is dat ze -in plaats van twee aanvraagrondes per jaar- van start gaan met een meer programmatische invulling.

Zodra er meer bekend is over de wijziging en nieuwe subsidiemogelijkheden zullen we je hierover informeren.

Andere subsidiemogelijkheden en fondsen voor internetprojecten

 • Subsidie voor tijdschriften en de tijdschriftjournalistiek

  Subsidie voor tijdschriften en de tijdschriftjournalistiek. Het gaat daarbij om tijdschriften en tijdschrift-journalistiek in de breedste en modernste zin van het woord, dat wil zeggen in schrift en...
 • Subsidie voor internet, computers, laptops en telefoons voor stichtingen en verenigingen

  Subsidie voor digitale middelen voor stichtingen en organisaties die in een opstartfase zitten of starten aan een nieuw project. Het kan hierbij gaan om internetverbindingen en wifi-punten, maar ook...
 • Subsidie voor projecten gericht op deelname aan de informatiesamenleving

  Subsidie voor initiatieven en projecten die bijdragen aan het vergroten van participatie in de informatiesamenleving, en die gericht zijn op het opheffen van barrières om mee te kunnen doen aan de...
 • Subsidie voor projecten die projecten die mensenrechten, internetvrijheid en open samenlevingen bevorderen

  Financiële ondersteuning van technologen en activisten bij het tot leven brengen van ideeën die inclusieve en veilige toegang tot wereldwijde communicatienetwerken bevorderen, censuur en bewaking...
 • Subsidie voor internetprojecten met maatschappelijke meerwaarde

  Subsidie voor internetprojecten in de idee-fase die maatschappelijke meerwaarde hebben en in potentie impact genereren. Bijvoorbeeld door innovatieve oplossingen te bieden voor maatschappelijke...
 • Toon meer resultaten