Innovatie en technologie

Meer programmatische aanpak bij aanvragen subsidie voor innovatieve internetprojecten

Tot 12 maart kon je via een open call subsidie aanvragen voor innovatieve internetprojecten. Ook in de tweede helft van 2019 kun je weer subsidie aanvragen voor innovatieve internetprojecten en wetenschappelijk onderzoek, alleen zal het verstrekkende fonds een nieuwe werkwijze introduceren.

Over het fonds

Het fonds vertrekt financiële ondersteuning voor innovatieve internetprojecten en innovatieve internetprojecten.

Hierbij moet het gaan om projecten die maatschappelijke meerwaarde hebben en in potentie impact genereren op onderstaande punten.

  • Versterking van het internet: Een open en vrij internet dat voor iedereen toegankelijk is
  • Empowerment van de gebruiker:  het vergroten van kennis en vaardigheden van internetgebruikers
  • Tech for Good: Creatief en innovatief gebruik van internet stimuleren

Wijzigingen

Vanaf de tweede helft van 2019 gaat het verstrekkende fonds over op een nieuwe werkwijze.
Ze blijven innovatieve internetprojecten en wetenschappelijk onderzoek ondersteunen. Wat verandert is dat ze -in plaats van twee aanvraagrondes per jaar- van start gaan met een meer programmatische invulling.

Zodra er meer bekend is over de wijziging en nieuwe subsidiemogelijkheden zullen we je hierover informeren.

Andere subsidiemogelijkheden en fondsen voor internetprojecten

Gerelateerde fondsen en subsidies