Natuur, milieu en energie

Eenmalig doneren is in opkomst

Wendy Nagel - Bont voor dieren

Een vergrijzend donateursbestand en een sterke afhankelijkheid van nalatenschappen zorgen ervoor dat Bont voor Dieren nieuwe fondsenwervingswegen moet inslaan. Crowdfunding is er daar een van.

In een opzicht hebben de dierenrechtenactivisten van Bont voor Dieren zeker geluk: de donateurs zijn hondstrouw, zegt fondsenwerver Wendy Nagel. "Het zijn mensen die in de jaren '80 al een gruwelijke hekel aan bont hadden." Maar die doelgroep veroudert en het aantal donateurs is veel kleiner dan twintig jaar geleden. En nieuwe, jonge donateurs vinden is lastig.

"Mensen zien niet meer dat er overal bont is," zegt Nagel. "De bontindustrie is zo slim. Ze verzinnen echt van alles: konijnenvelletjes in producten in woonwinkels, pomponnetjes op mutsen, randjes bont op handschoenen. Hoe kleiner het is, hoe minder mensen het opmerken. We geven daarom veel voorlichting, vooral op scholen."

Fluctuaties in nalatenschappen

Naast het dalende donateurtal zijn ook fluctuaties in nalatenschappen een bron van zorg voor een 'klein' goed doel als Bont voor Dieren. Waar in 2016 nog 130 duizend euro werd nagelaten, was dat in 2017 een schamele 5 duizend. Op een begroting van 410 duizend euro is dat een enorme slok op een borrel.

"Bovendien hebben we in 2017 enkele broodnodige investeringen moeten doen," zegt Nagel. "Na zo'n jaar weet je: we moeten oppassen." Als gevolg van de ontwikkeling in de inkomsten moeten er nu een paar freelancers vertrekken - Nagel is er zelf een van. De geschiedenis leert overigens dat voormalige freelancers heel betrokken blijven bij hun voormalige opdrachtgever en zich vrijwillig blijven inzetten voor de goede zaak.

Crowdfunding werkt

Met de mensen zit het dus wel goed bij Bont voor Dieren. Maar wat de inkomsten betreft dwingen de hierboven geschetste ontwikkelingen hen tot nieuwe manieren van fondsenwerving. Crowdfunding is daarvan de belangrijkste, vertelt Nagel. "De klassieke manier waarop we fondsen wierven was: we stuurden een brochure met een acceptgiro. Dat doen we nog steeds, al zit er geen acceptgiro meer bij. Dat werd te duur.

In plaats daarvan is er nu een machtiging bijgesloten. Die methode werkt nog steeds heel goed. Maar we merken ook dat mensen op een andere manier geïnformeerd willen worden. Voorheen zeiden we dat we een campagne over een bepaald onderwerp hadden, maar we vertelden niet precies wát we gingen doen. Nu doen we dat wel. Dus in plaats van 'we gaan de bontindustrie in China aanpakken', vertellen we nu dat we een undercover-team naar China gaan sturen om een reportage te maken over wasbeerhondenbont."

Dit soort concrete doelen leent zich bij uitstek voor crowdfunding, zegt Nagel. "Het blijkt dat veel mensen het prettiger vinden om eenmalig een bedrag te geven dan om structureel te doneren. Wij denken dat we, in aanvulling op de reguliere donaties en de nalatenschappen, met twee of drie crowdfunding-campagnes per jaar de bedragen binnen krijgen die we nodig hebben voor ons werk. We doen het nu voor de derde keer en de target van 18 duizend euro hebben we al bijna gehaald." 

Niettegenstaande de trend dat mensen liever incidenteel schenken, probeert Bont voor Dieren ook om grote donateurs (vanaf 100 euro per jaar) te verleiden om structureel te gaan doneren. Uiteraard wordt daarbij gewezen op de fiscale aftrekbaarheid van schenkingen. "Mensen blijken heel moeilijk over te halen," zegt Nagel. "Ze willen zich niet voor vijf jaar vastleggen, maar zelf bepalen wanneer ze wat geven. Daarom werkt crowdfunding ook zo goed." 

Aandacht verleggen naar het buitenland

Het afgelopen jaar heeft Bont voor Dieren ook een slag gemaakt op wat je het technologische vlak zou kunnen noemen. Van werken met Excelletjes is de stichting overgestapt op een database van Salesforce met daaraan vastgekoppeld MailChimp, een bekende applicatie voor het geautomatiseerd versturen van e-mail.

Dat was even een investering, maar die betaalt zich uit, zegt Nagel. "Alle gegevens van alle donateurs en mensen met wie we op een andere manier contact hebben gehad, staan nu in de database. Voorheen stonden die gegevens allemaal verspreid. We hebben aan duizenden mensen een hele nette mail gestuurd of we verder contact met hen mochten opnemen. Daar hebben 6000 mensen op gereageerd. Voor ons is dat heel veel. We gebruiken MailChimp sinds november vorig jaar en sindsdien is het aantal donaties via onze nieuwsbrieven gestegen."

Nu de IT-infrastructuur voor fondsenwerving op de rails staat en ook de nalatenschappen dit jaar weer op gang komen, kan Nagel Bont voor Dieren met een gerust hart verlaten. Al ziet ze in de iets verder weg gelegen toekomst wel een bedreiging: "In 2024 verdwijnt de bontindustrie uit Nederland, wat uiteraard een grote overwinning is. Maar daardoor vinden mensen het dan misschien niet meer zo noodzakelijk ons te steunen, terwijl er bont ons land binnen blijft komen uit landen waar ze dierenleed niet zo belangrijk vinden. Tegelijkertijd biedt dat ook een kans. We moeten de aandacht verschuiven naar die landen. Wat we ook al doen. We werken internationaal samen in de Fur Free Alliance." 

Tegen de bontindustrie

Bont voor Dieren zet zich in voor dieren die het slachtoffer zijn van de bontindustrie. De stichting streeft naar een wereldwijd verbod op de productie en verkoop van bont, en zet daar diverse middelen voor in: (media)campagnes, voorlichting en onderzoek. Bont voor Dieren heeft momenteel circa 4500 donateurs. Samen met de nalatenschappen zorgen zij voor het overgrote deel van de inkomsten. 

Foto (c.): Wendy Nagel