Fondsenwerving in de toekomst

Het Nederlandse Rode Kruis zet zich al jarenlang in om wereldwijd mensen in nood te helpen. Op dit moment staat deze hulp in het teken van het Corona-virus. Het Rode Kruis is breed actief in deze tijd om te helpen waar het kan, van het inzamelen van beschermingsmiddelen en bijspringen op huisartsenposten tot het uitdelen van voedselpakketten en het schoonmaken van ambulances. Vlak voordat de crisis hier in Nederland begon, vertelde Marquérite Patiwael, Hoofd Marktontwikkeling en Fondsenwerving bij het Rode Kruis, over hun zoektocht naar nieuwe manieren van fondsenwerving.

Door: Iris Hilferink
Foto: Rode Kruis/Raymond Rutting

Zichtbaar en betrouwbaar

Het Rode Kruis is een internationale organisatie, maar gaat in Nederland onafhankelijk te werk. “Natuurlijk zijn er richtlijnen vanuit het Internationale Rode Kruis, maar we zetten zelf nationaal en internationaal projecten op en sturen deze vervolgens aan,” legt Marquérite uit. Het Nederlandse Rode Kruis had in 2018 (de cijfers van 2019 zijn nog niet bekend) voor al hun projecten een bedrag van 102,5 miljoen euro tot haar beschikking, 38 miljoen bestond uit subsidies, de rest was de opbrengst van fondsenwerving. “Hiervan was maar liefst 41 miljoen euro afkomstig van particulieren, de donateurs zijn voor ons dus zeer belangrijk.”

“Er zijn weinig mensen in Nederland die ons niet kennen,” gaat Marquérite verder. “We hebben een merkbekendheid van bijna 100 procent en het merk straalt betrouwbaarheid uit. Als we ergens noodhulp bieden, is dat meestal te zien in de media, zoals nu ook tijdens de Corona-crisis. Wij merken dat meteen in de resultaten van onze fondsenwerving. En niet alleen bij de fondsenwerving die over die specifieke noodhulp gaat, we zien dat er op alle vlakken meer wordt gedoneerd. Het helpt ons dus erg om goed zichtbaar te zijn, dat geeft ons bestaansrecht. Daarom is het belangrijk dat binnen onze organisatie er een optimale samenwerking is tussen hulpverlening, communicatie en fondsenwerving.”

Breed actief

Van EHBO-cursussen tot noodhulp in oorlogsgebieden, het Rode Kruis doet het allemaal. Dit gegeven is natuurlijk heel mooi, maar Marquérite vindt het voor de fondsenwerving ook weleens nadelig dat de organisatie zo breed actief is. “Veel goede doelen zijn er voor één duidelijk afgebakend onderwerp, dat hebben wij niet en dan is het voor het publiek niet altijd duidelijk waar wij nou precies voor staan.” 

Het Rode Kruis weegt daarom steeds meer af waarover ze wel en niet communiceert. “Het is lastig om te kiezen, want eigenlijk zijn alle onderwerpen belangrijk, maar we moeten een duidelijke focus en koers hebben,” benadrukt Marquérite. “Moeten we mensen bijvoorbeeld wel of niet over EHBO bij muggenbeten informeren?” Zo wordt bij ieder onderwerp heel bewust afgewogen of het op dat moment wel of niet met het publiek wordt gedeeld, om de (potentiele) donateur zo meer helderheid te geven.

Zakelijke blik

Ook in de manieren waarop er fondsen worden geworven, worden steeds meer keuzes gemaakt. Marquérite, die hiervoor onder andere bij Philips werkte, gebruikt hiervoor een zakelijke aanpak. “De traditionele wervingsmethodes staan onder druk. Direct mailing, telemarketing en door-to-door zijn niet meer van deze tijd. De jongere doelgroep wil niet meer vastzitten aan een maandelijkse gift en ook nieuwe wetgeving brengt de bestaande methoden in gevaar.” De organisatie kijkt daarom met een kritischere, zakelijke, blik naar wat de kosten zijn en wat het oplevert. 

Toch wil het Rode Kruis ook niet meteen alle oude methodes over boord gooien. “We proberen de manieren die nu nog rendabel zijn zolang mogelijk in leven te houden, ze dragen immers ook bij aan onze zichtbaarheid. Maar het is duidelijk dat dit niet de toekomst heeft en we moeten kijken naar nieuwe manieren van fondsenwerving.”

Nieuwe manieren

Het Rode Kruis heeft een speciale afdeling in het leven geroepen om deze nieuwe manieren te ontwikkelen. “Het kost tijd, maar is essentieel om in de toekomst nog fondsen te kunnen werven,” legt Marquérite uit. “Het is belangrijk dat we een manier vinden om de donateur te raken, waardoor geefgedrag ontstaat. We merken dat mensen graag geoormerkt geven en richten ons onder andere daar op. Ik kan er nog niet veel over vertellen, maar we zijn op dit moment op kleine schaal al nieuwe methodes aan het testen.” 

“Behalve meer inzicht krijgen in de geefbehoefte van mensen, werken we ook aan geheel nieuwe businessmodellen. Zo kun je bijvoorbeeld het geld dat mensen moeten betalen voor een EHBO-cursus weer besteden aan de kwetsbare groep mensen die voor deze cursus het geld niet heeft. Zo betaalt het zichzelf en hoef je hier niet voor te werven.” Ook wil het Rode Kruis jongeren al heel vroeg betrekken bij het werk dat ze doet. “We maken hiervoor bijvoorbeeld gebruik van TikTok.” Dit is een social media kanaal waarop jongeren actief op zijn. “We doen dat om de jeugd alvast bewust te maken, zij zijn immers de gevers van de toekomst. Op al deze manieren werken we er hard aan om genoeg fondsen te blijven ontvangen om onze noodhulp te kunnen blijven bieden.”

Over Het Nederlandse Rode Kruis

Het Rode Kruis is al ruim 150 jaar wereldwijd actief. 193 landen hebben een Rode Kruis organisatie en daarmee is het ’s werelds grootste hulpverleningsorganisatie. De Nederlandse tak werd in 1867 opgericht. De organisatie biedt nationale en internationale noodhulp.

Ze is er voor mensen die door een natuurramp of oorlog hulp nodig hebben, maar ook dichtbij huis wordt er hulp geboden, als je door een gaslek bijvoorbeeld je huis uit moet of een blaar hebt gekregen bij de Vierdaagse. Behalve hulp bieden, geeft het Rode Kruis ook voorlichting en EHBO-cursussen. Naast beroepskrachten, draait de organisatie voor een groot deel op vrijwilligers.

Zelf succesvol aan de slag met fondsenwerving
Fondswervingonline is het snelstgroeiende platform op het gebied van fondsenwerving.
We helpen je bij het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je project, maar willen je ook inspireren en motiveren.
Word ook lid van het snelstgroeiende fondsenwervingsplatform, en ontvang een gratis boek over fondsenwerving of sponsoring.