Gedragen door mensen

Artsen zonder Grenzen Nederland zet zich al 35 jaar in voor medische hulp aan mensen die dit nodig hebben, maar niet krijgen. Om haar werk te kunnen doen is de organisatie voornamelijk afhankelijk van particuliere donaties, maar dit werk speelt zich wel heel ver hier vandaan af. Ook is de wijze waarop medische hulp geboden wordt regelmatig onderwerp van discussie. Dit maakt fondsenwerving niet altijd eenvoudig. Martje van Nes, hoofd Communicatie en Fondsenwerving van Artsen zonder Grenzen Nederland, legt uit hoe zij mensen aan zich weten te binden. 

Tekst: Iris Hilferink
Foto: Olga Victorie

Eigen koers

Begin jaren zeventig werd Médecins Sans Frontières in Parijs opgericht, in de jaren die volgden sloten steeds meer landen zich hierbij aan. Op dit moment zijn er 24 landelijke organisaties en ook nog eens 15 landen met supportkantoren, die bieden onder andere ondersteuning door het werven van fondsen. De landelijke organisaties zijn opgedeeld in 5 secties, Nederland is het hoofdkantoor van een van deze secties, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Duitsland vallen. 

“Ondanks dat we een internationale organisatie zijn, varen we onze eigen koers als het om fondsenwerving gaat,” legt Martje uit. “Hoe je dit aanpakt verschilt namelijk per land, fondsen werven in Duitsland werkt anders dan in Nederland, we delen onze bevindingen uiteraard met elkaar.” Wel moeten alle fondsenwervende activiteiten aansluiten bij de waarden van de organisatie, dat is een internationale afspraak. “Onze belangrijkste waarde is dat we gedragen willen worden door mensen, dat is het hart van onze organisatie. Daarom ligt de focus in de fondsenwerving bij individuen en niet bij bedrijven.” 

Bij jezelf blijven

Martje vertelt dat het om te beginnen heel belangrijk is om zichtbaar te zijn. Daarin spelen media een grote rol. “Kranten moeten over ons schrijven, zodat mensen kunnen lezen wat wij allemaal doen.” Ook verschijnt er regelmatig een kritisch bericht in de media over de manier waarop medische noodhulp wordt geboden, bijvoorbeeld tijdens een ramp of in een oorlogsgebied. “We reageren hier bijna altijd op en spreken duidelijk onze mening uit.”

De organisatie kiest voor een directe manier waarop mensen worden aangesproken. “Transparantie en eerlijkheid staan bij ons voorop,” licht Martje toe. “We steken onze mening niet onder stoelen of banken, we zeggen wat we ervan vinden. Het is voor ons namelijk essentieel dat we dicht bij onszelf blijven en vasthouden aan onze standpunten.”

Het gesprek aangaan

 Artsen zonder Grenzen gaat het liefst persoonlijk met mensen in gesprek. “Omdat de onderwerpen waar wij ons mee bezig houden complex zijn, zien we dat het minder goed werkt als we onze boodschap verspreiden via bijvoorbeeld nieuwsbrieven, ”licht Martje toe. “We kiezen er daarom voor bijeenkomsten te organiseren en om zo één op één het gesprek aan te gaan met onze donateurs.” Sinds kort zijn belangstellenden die geen donateur zijn, ook welkom op deze bijeenkomsten.

Martje benadrukt dat er tijdens de bijeenkomsten geen promopraatje wordt gehouden. “We leggen ingewikkelde vraagstukken over hulpverlening op tafel en discussiëren hierover met mensen. Het delen van dilemma’s past ook goed bij deze tijd, waarin mensen niet meer alles klakkeloos aannemen. Voorbeelden van zulke dilemma’s zijn de verplichte belastingen aan krijgsheren om toegang te krijgen tot de bevolking, en of je je als noodhulporganisatie uitspreekt over wangedrag van een machthebbende partij, met het risico je operaties te moeten beëindigen.” Ook nodigt de organisatie mensen die in het veld werken uit om hun verhaal te vertellen en worden er rondleidingen gegeven in de goederenopslagplaats. “Wij hopen dat mensen zo meer betrokken raken bij ons inhoudelijke verhaal en dat we onderwerpen die ver van je bed zijn dichterbij brengen en tastbaarder maken.”

Breed draagvlak

Omdat Artsen zonder Grenzen graag mensen persoonlijk spreekt kiest zij ook voor het werven van donateurs op straat en door middel van deur aan deurwerving. “En na dit eerste contact, nodigen we mensen vervolgens uit voor onze bijeenkomsten, zo blijven we in gesprek,” legt Martje uit. Op dit moment onderzoekt de organisatie ook de mogelijkheid om zelf deze wervers op te leiden, zodat dit contact nog beter aansluit bij hun gedachtegoed. 

Behalve meer donateurs krijgen is het creëren van een breed draagvlak van belang. Martje is trots op een campagne die zij en haar team afgelopen kerst hadden opgezet, mensen konden virtueel een kerstpakket met medicijnen vullen. “We hebben mensen geraakt met ons verhaal en hiermee ook nog eens een hele nieuwe doelgroep bereikt, namelijk mensen tussen de 20 en 35 jaar. Dit draagt bij aan onze doelstelling om zo breed mogelijk gedragen te worden in de samenleving. En hopelijk wordt een deel van deze mensen donateur, zodat wij het werk dat nog altijd zo hard nodig is kunnen blijven doen.” 

Over Artsen zonder Grenzen

Artsen zonder Grenzen verleent medische hulp aan mensen die dit nodig hebben, van basiszorg, specialistische zorg in een ziekenhuis, psychologische zorg tot acute noodhulp na bijvoorbeeld een natuurramp of in een oorlogssituatie. Ook biedt zij preventieve zorg, zoals voorlichting, en maakt zij zich hard voor de ontwikkeling van betaalbare medicijnen en diagnostische middelen. 

De inkomsten uit fondsenwerving bedragen jaarlijks bijna 60 miljoen euro. Het overgrote deel is afkomstig van donateurs, daarnaast vormt een jaarlijkse donatie van de Nationale Postcode Loterij een belangrijk aandeel. Artsen zonder Grenzen is onafhankelijk en bepaalt zelf wie zij helpt. Zij maakt hierbij geen onderscheid tussen ras, religie of politieke overtuiging. Op dit moment is de organisatie wereldwijd actief met 450 projecten in ruim 70 landen.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

  • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
  • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
  • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
  • Handige dossiers helpen je op weg
  • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
  • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
  • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand