Geven door sociaal ondernemerschap

De Nierstichting bestaat 50 jaar en is als fondsenwervende organisatie niet meer weg te denken uit onze samenleving. Naast de traditionele manieren om aan fondsen te komen is sociaal ondernemerschap bij de stichting de laatste jaren een steeds grotere rol gaan spelen. Wouter Langeveld, manager Marketing & Communicatie en plaatsvervangend directeur, vertelt hierover.

Tekst: Iris Hilferink
Foto: Wouter Langeveld

Onderscheidend merk

De Nierstichting heeft in de afgelopen jaren een sterk onderscheidend merk en een naamsbekendheid van zo’n 95 procent opgebouwd. “In de 50 jaar dat we bestaan zijn we vrijwel nooit negatief in het nieuws geweest en zijn we zichtbaar en betrouwbaar, dat zorgt voor een stevig fundament,” vertelt Wouter. “Daar zijn we erg trots op. We staan in de top 3 van gezondheidsfondsen in Nederland en in de wereldwijde top 3 van beste Nierstichtingen.”

Wouter is sinds 6 jaar werkzaam voor de Nierstichting en met zijn team verantwoordelijk voor het binnenhalen van fondsen; ongeveer 20 miljoen euro per jaar. “De groep particuliere donateurs zorgt voor een opbrengst van zo’n 7 miljoen, een bijna vergelijkbaar bedrag van 6,5 miljoen komt uit nalatenschappen.” Deze hoge opbrengst onderstreept het stevige fundament van de stichting. Daarnaast werft de Nierstichting fondsen bij bedrijven, via loterijen, door acties in de regio en met de jaarlijkse collecte, waarmee gemiddeld 3 miljoen euro wordt opgehaald.

Friendraising

De jaarlijkse collecte draagt bij aan de zichtbaarheid, Wouter is zelf ook een van de 60.000 collectanten die langs de deuren gaan, de Nierstichting doet dit echter alleen voor eenmalige donaties in de collectebus. “In het recente verleden gingen we ook langs de deur om vaste donateurs te werven, maar hiermee zijn we gestopt. We merkten dat steeds meer mensen deze vorm van werven als onsympathiek ervaren en dat bovendien veel van deze donateurs al heel snel weer opzegden.” Daarom spreekt de stichting nu over ‘friendraising before fundraising’.

“We willen mensen aanzetten om zelf de keuze te maken om ons te steunen,” legt Wouter uit. “Hiervoor moeten we mensen informeren over nierziekten. Nierpatiënten zien er ogenschijnlijk gezond uit, maar dialyse en de impact daarvan beperken hen enorm. Dat is bij veel mensen niet bekend, wij moeten veel uitleggen.” Dit gebeurt op verschillende manieren; met een fondsenwervende televisieavond, in campagnes, online met voorlichtende boodschappen zoals ‘eet niet teveel zout’, en met persoonlijke blogs en vlogs van nierpatiënten. “Onze boodschap is altijd authentiek, we maken ook nooit gebruik van acteurs. En als deze boodschap aankomt en mensen worden donateur, dan gaat het meestal om een trouwe donateur.”

Sociaal ondernemen

Waar het vroeger genoeg was om te zeggen ‘geef geld voor onderzoek’, verwachten donateurs nu ook meer informatie. De Nierstichting kiest er daarom voor om grijpbare, concrete thema’s te communiceren. Ze deelt haar speerpunten begrijpelijk met het publiek en geeft hierover ook updates. Een van deze concrete voorbeelden is de draagbare kunstnier. “Met deze kleine kunstnier kunnen dialysepatiënten op alle plekken dialyseren en zijn daardoor veel minder beperkt,” vertelt Wouter. “Speciaal voor de ontwikkeling van de draagbare kunstnier hebben we iets gedaan dat uniek is voor een goed doel in Nederland; we hebben een aparte onderneming opgezet om de draagbare kunstnier te realiseren.” 

Omdat het om een dusdanig groot project gaat, werkt het bedrijfsmatig beter om dit vanuit een apart bedrijf te doen. In dit bedrijf investeren en participeren op dit moment diverse gespecialiseerde bedrijven. Daarnaast hebben enkele grote verzekeraars voor zo’n 8 miljoen geïnvesteerd in deze innovatie. “Het idee is dat we met dit sociaal ondernemerschap ons doel veel sneller kunnen bereiken en dat het zich uiteindelijk gaat terugbetalen en iedereen zijn investering terugkrijgt, en hopelijk nog meer dan dat.” 

Nierziekten genezen

De Nierstichting is ook mede-initiatiefnemer van een ander groots traject: RegMede XB. “Het gaat hierbij om een consortium van verschillende gezondheidsfondsen die internationaal samenwerken op het gebied van regeneratieve geneeskunde; het genezen van zieke organen. Wouter legt uit dat het op dit moment nog niet mogelijk is een zieke nier te genezen, maar wellicht binnen 15 tot 20 jaar wel, door middel van het gebruik van stamcellen. “Door samen te werken met andere partijen (bedrijfsleven, overheden, investeerders) hopen we dat deze droom in de toekomst werkelijkheid wordt.” 

Tot het zover is, is het belangrijk dat er fondsen binnen blijven komen en dat de stichting hiervoor steeds weer nieuwe manieren bedenkt. Wouter noemt als voorbeeld een live-chat met een dialysepatiënt in een abri bij Rotterdam CS. “Het was een kleinschalige actie, maar met veel impact.” Ook wil de Nierstichting de ambassadeurs die hun verhaal uitdragen nog krachtiger maken en zorgen dat deze verhalen zijn afgestemd op doelgroepen, zodat er een goede relatie wordt opgebouwd met de donateur. “Maar hopelijk is ons werk over nog eens 50 jaar niet meer nodig.”

Over de Nierstichting

In Nederland leven 1,7 miljoen mensen met chronische nierschade. 220.000 daarvan lopen een verhoogd risico op nierfalen of vroegtijdig overlijden door hart- en vaatziekten. Er zijn zo’n 10.000 mensen in Nederland met een getransplanteerde nier en 6500 patiënten die dialyseren. Jaarlijks overlijdt 1 op de 6 dialysepatiënten. 

De Nierstichting richt zich met het geven van voorlichting op het voorkomen van nierziekten. Ook zet zij zich in voor de behandeling van een nierziekte, door onder andere de ontwikkeling van de draagbare kunstnier, onderzoek naar meer transplantaties en de succesvolle lobby afgelopen jaren voor de invoering van een betere donorwet. Tot slot strijdt de Nierstichting voor de genezing van nierziekten.

Zelf succesvol aan de slag met fondsenwerving
Fondswervingonline is het snelstgroeiende platform op het gebied van fondsenwerving.
We helpen je bij het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je project, maar willen je ook inspireren en motiveren.
Word ook lid van het snelstgroeiende fondsenwervingsplatform, en ontvang een gratis boek over fondsenwerving of sponsoring.