Subsidie voor het ontwikkelen en ondersteunen van gezonde voeding

We zijn het er allemaal over eens dat goede voeding essentieel is voor je gezondheid. Het is dan ook interessant om te zien dat er in 2017 een nieuwe subsidiemogelijkheid is ontstaan voor initiatieven of projecten die zich richten op voeding en de bevordering van gezondheid, vitaliteit en kwaliteit van leven. Het fonds richt zich daarbij niet primair op de consumenten, maar vooral ook op de professionals en de aanbieders van voedselproducten.

Over het nieuwe fonds

Het gaat om een nieuw fonds, dat eigenlijk pas in 2017 operationeel is geworden.

Het fonds verstrekt subsidie aan initiatieven en projecten die zich richten op voeding en de bevordering van gezondheid, vitaliteit en kwaliteit van leven.  
Het richt zich daarbij niet primair op de consumenten, maar vooral ook op de professionals en de aanbieders van voedselproducten.

Welke projecten komen voor subsidie in aanmerking

Het fonds heeft een aantal richtingen aangegeven, op basis waarvan ondersteuning mogelijk kan zijn.

MVO gerelateerde projecten
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen ondersteuning van projecten van scholen, buurten, sportclubs en maatschappelijke organisaties, die gericht zijn op voeding en vitaliteit.
Een aantal van dit soort projecten ligt nu reeds bij Daily Fresh Food. Deze zullen worden overgenomen en er zal, afhankelijk van het beschikbare budget, verder actief geworven worden voor nieuwe kleinschalige MVO projecten.

Programma’s voor professionals
Via conferenties, workshops, lezingen, prijzen en werkbezoeken wil het fonds het bewustzijn van het belang van goed en lekker voedsel vergroten en laten zien dat het aanbieden van gezonde en lekkere voeding minder ingewikkeld is dan soms wordt gedacht (Voorbeeld: Congres over gezonde voeding in de zorg).

Samenwerking (wetenschappelijke) kennisinstituten
Hier kan worden gedacht aan bijvoorbeeld projecten die geïnitieerd worden door bijvoorbeeld ziekenhuizen en zorginstellingen. Maar in principe staat het fonds ook open voor ondersteuning van onderzoek naar de gezondheidseffecten van voedsel. (Bijvoorbeeld: oncologie voeding)

Samenwerking op het terrein van R&D in voedselontwikkeling
Veel bedrijven die voedsel produceren doen ook aan R&D om tot steeds betere of nieuwe producten te komen. Het fonds wil graag samenwerken in R&D projecten die leiden tot nieuwe kennis en betere voeding.

Voorlichting en media aandacht voor gezonde en duurzame voeding
Het fonds wil graag aan specifieke doelgroepen gerichte voorlichting geven over het belang van goed en duurzaam voedsel. Hierbij kan gedacht worden aan koks in ziekenhuizen en zorginstellingen. De meerwaarde van zo’n programma is, is dat bewust zijn van en bekendheid met nieuwe voedseltechnieken en bereidingswijzen leiden tot een betere inkoop van voedsel en hoogwaardigere maaltijden.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen

Je projectaanvraag moet betrekking hebben op een van bovengenoemde onderwerpen.

Aanvragen

Je kunt online contact opnemen met het fonds.

Meer informatie

Ga naar het fonds