Innovatie en technologie

Tot 13 subsidie aanvragen voor projecten in de zorg, gericht op betere zorg en zelfredzaamheid

Je hebt nog een week de tijd, want tot 13 januari kun je subsidie aanvragen voor vernieuwende projecten in de zorg, die bijdragen aan een betere zorg en meer zelfredzaamheid. Voor 2020 ligt hierbij de focus op beweging en voeding en de ‘juiste zorg op de juiste plaats’. De toegekende subsidies variëren nogal per jaar, maar het afgelopen jaar is er 650.000 euro subsidie verstrekt.

Subsidie voor vernieuwende zorgprojecten die niet medicaliserend zijn

Tot 13 januari kun je subsidie aanvragen voor zorgprojecten die een een positief en merkbaar verschil voor inwoners in Noord Nederland realiseren. en die bijdragen aan vitaliteit en zelf- en samenredzaamheid. Je project is bij voorkeur gericht op voeding en/of bewegen óf heeft een focus op het regionaal/gemeentelijk domein waarbij het bieden van de juiste zorg op de juiste plek het vertrekpunt is.

Het is belangrijk dat je zorgproject vernieuwend en niet medicaliseren is, en dat je project bijdraagt aan kwaliteit, toegankelijkheid of doelmatigheid van de zorg én onderscheidend ten opzichte van bestaande zorg voor de doelgroep jeugd en mensen met een lage SES.

Daarnaast is het belangrijk dat het project (op den duur) blijvend in te passen is in de samenleving.

Noord Nederland

De subsidie richt zich op zorgprojecten in Noord Nederland, waaronder we in dit geval de provincies Friesland, Groningen en Drenthe verstaan.

Voorwaarden

We hebben hieronder de belangrijkste voorwaarden op een rijtje gezet.

  • De aanvrager is een rechtspersoon, in beginsel zonder winstoogmerk
  • Het project levert op termijn een aantoonbare bijdrage aan het verlagen van de zorgkosten
  • Bij aanvragen wordt minimaal 25% door een andere partij gefinancierd, bij voorkeur door de aanvragende partij zelf
  • Het project zorgt voor verbetering van de gezondheidszorg en de volksgezondheid primair in Noord Nederland op het gebied van cure en/of care en/of welzijn
  • De aanvraag is van algemeen nut en is voor grotere populaties beschikbaar (niet op individueel niveau)
  • Resultaten dienen specifiek, meetbaar en reëel te zijn
  • Het uiteindelijke projectresultaat is regionaal of landelijk uitrolbaar en kan geborgd worden binnen de reguliere zorgstructuren
  • Het moet gaan om eenmalige/tijdgebonden ondersteuning, er worden geen structurele bijdragen verstrekt
  • Het project heeft een maximale doorlooptijd van 3 jaar
  • Het project betreft niet enkel wetenschappelijk onderzoek

Subsidie

De toegekende subsidies variëren nogal per jaar.
Het afgelopen jaar is er 650.000 euro subsidie verstrekt.

Aanvragen

Je kunt tot 13 januari a.s. de subsidie aanvragen

Andere subsidies op het gebied van zorg en welzijn

Gerelateerde fondsen en subsidies