Tot 13 januari subsidie aanvragen voor vernieuwende zorgprojecten

Tot 13 januari kun je een interessante subsidie aanvragen voor vernieuwde zorgprojecten in Noord-Nederland. Het project heeft bij voorkeur betrekking op voeding, beweging of het aanbieden van de juiste zorg op de juiste plek. Hierbij is het belangrijk om erop te letten dat je zorgproject vernieuwend én niet medicaliserend is, en dat je project bijdraagt aan de kwaliteit, toegankelijkheid of doelmatigheid van de zorg. Ook is het belangrijk dat je project onderscheidend is ten opzichte van bestaande zorg voor de doelgroep jeugd en mensen met een lage SES. 

Zorgprojecten die een een positief en merkbaar verschil voor inwoners in Noord Nederland realiseren

Je kunt tot 13 januari a.s. subsidie aanvragen voor zorgprojecten die een een positief en merkbaar verschil voor inwoners in Noord Nederland realiseren en die bijdragen aan vitaliteit en zelf- en samenredzaamheid.

Het project is bij voorkeur gericht op voeding en/of bewegen óf heeft een focus op het regionaal/gemeentelijk domein waarbij het bieden van de juiste zorg op de juiste plek het vertrekpunt is.

Daarnaast is het belangrijk dat je zorgproject vernieuwend en niet medicaliseren is, en dat je project bijdraagt aan kwaliteit, toegankelijkheid of doelmatigheid van de zorg.
Ook is het belangrijk dat je project onderscheidend is ten opzichte van bestaande zorg voor de doelgroep jeugd en mensen met een lage SES.

Let er bovendien op dat je het project (op den duur) blijvend in te passen is in de samenleving.

Noord Nederland

Je kunt deze subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op inwoners van Noord-Nederland.
In dit geval verstaan we hieronder de provincies Friesland, Groningen en Drenthe.

Overigens hoef je zelf als aanvrager niet in een van deze provincies gevestigd te zijn.

Belangrijkste voorwaarden op een rij

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • Het project is bij voorkeur gericht op voeding en/of bewegen óf richt zich op het bieden van de juiste zorg op de juiste plek
 • Het project levert op termijn een aantoonbare bijdrage aan het verlagen van de zorgkosten
 • Het project zorgt voor verbetering van de gezondheidszorg en de volksgezondheid primair in Noord Nederland op het gebied van cure en/of care en/of welzijn
 • De aanvraag is van algemeen nut en is voor grotere populaties beschikbaar (niet op individueel niveau)
 • Het project heeft bij voorkeur een minimale doelgroep grootte van 100 deelnemers
 • Resultaten dienen specifiek, meetbaar en reëel te zijn
 • Het moet gaan om eenmalige/tijdgebonden ondersteuning
 • Het project heeft een maximale doorlooptijd van 3 jaar

Subsidie

De toegekende subsidies variëren nogal per jaar blijkt uit het jaarverslag.
Het afgelopen jaar is er 650.000 euro subsidie verstrekt.

Aanvragen

Ga naar de subsidie.

Let op
Je kunt deze subsidie aanvragen tot 13 januari 2020

Andere subsidies en fondsen op het gebied van zorg en welzijn

Natuurlijk zijn er meer subsidies op het gebied van zorg en welzijn. Onderstaand alvast een overzicht.

 • Subsidie voor algemeen nut beogende projecten in binnen- en buitenland

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op blinden, slechthorenden, meervoudig gehandicapten, wetenschappelijk experimenteel en klinisch kankeronderzoek, behandeling van chronische patiënten...

 • Subsidie voor projecten op het gebied van stalking, misbruik en huiselijk geweld

  Financieel ondersteunen van projecten waarmee mensen zich kunnen wapenen tegen onder andere problematiek als stalking, misbruik en huiselijk geweld. In veel gevallen zal het hierbij gaan om...

 • Subsidie onderzoek prostaatkanker

  Financieel ondersteunen van onderzoeken die in potentie bijdragen aan de verbetering van zorg aan patiënten met prostaatkanker. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen, minimaal drie weken voor de...

 • Subsidie voor o.a. vervoersbedrijven en GGZ instellingen

  Subsidie voor o.a. vervoersbedrijven en GGZ instellingen voor onderzoek naar de haalbaarheid van regionale, vernieuwende oplossing voor het vervoer van mensen met verward gedrag, waaronder mensen...

 • Subsidie voor projecten jongeren

  Financieel ondersteunen van kleinschalige projecten gericht op de jeugd, zodat kinderen en jongeren hun volledige potentieel kunnen ontwikkelen, zonder financiële,  sociale en/of maatschappelijke...

 • Toon meer resultaten