Tot 13 januari subsidie aanvragen voor vernieuwende zorgprojecten

Tot 13 januari kun je een interessante subsidie aanvragen voor vernieuwde zorgprojecten in Noord-Nederland. Het project heeft bij voorkeur betrekking op voeding, beweging of het aanbieden van de juiste zorg op de juiste plek. Hierbij is het belangrijk om erop te letten dat je zorgproject vernieuwend én niet medicaliserend is, en dat je project bijdraagt aan de kwaliteit, toegankelijkheid of doelmatigheid van de zorg. Ook is het belangrijk dat je project onderscheidend is ten opzichte van bestaande zorg voor de doelgroep jeugd en mensen met een lage SES. 

Zorgprojecten die een een positief en merkbaar verschil voor inwoners in Noord Nederland realiseren

Je kunt tot 13 januari a.s. subsidie aanvragen voor zorgprojecten die een een positief en merkbaar verschil voor inwoners in Noord Nederland realiseren en die bijdragen aan vitaliteit en zelf- en samenredzaamheid.

Het project is bij voorkeur gericht op voeding en/of bewegen óf heeft een focus op het regionaal/gemeentelijk domein waarbij het bieden van de juiste zorg op de juiste plek het vertrekpunt is.

Daarnaast is het belangrijk dat je zorgproject vernieuwend en niet medicaliseren is, en dat je project bijdraagt aan kwaliteit, toegankelijkheid of doelmatigheid van de zorg.
Ook is het belangrijk dat je project onderscheidend is ten opzichte van bestaande zorg voor de doelgroep jeugd en mensen met een lage SES.

Let er bovendien op dat je het project (op den duur) blijvend in te passen is in de samenleving.

Noord Nederland

Je kunt deze subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op inwoners van Noord-Nederland.
In dit geval verstaan we hieronder de provincies Friesland, Groningen en Drenthe.

Overigens hoef je zelf als aanvrager niet in een van deze provincies gevestigd te zijn.

Belangrijkste voorwaarden op een rij

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • Het project is bij voorkeur gericht op voeding en/of bewegen óf richt zich op het bieden van de juiste zorg op de juiste plek
 • Het project levert op termijn een aantoonbare bijdrage aan het verlagen van de zorgkosten
 • Het project zorgt voor verbetering van de gezondheidszorg en de volksgezondheid primair in Noord Nederland op het gebied van cure en/of care en/of welzijn
 • De aanvraag is van algemeen nut en is voor grotere populaties beschikbaar (niet op individueel niveau)
 • Het project heeft bij voorkeur een minimale doelgroep grootte van 100 deelnemers
 • Resultaten dienen specifiek, meetbaar en reëel te zijn
 • Het moet gaan om eenmalige/tijdgebonden ondersteuning
 • Het project heeft een maximale doorlooptijd van 3 jaar

Subsidie

De toegekende subsidies variëren nogal per jaar blijkt uit het jaarverslag.
Het afgelopen jaar is er 650.000 euro subsidie verstrekt.

Aanvragen

Ga naar de subsidie.

Let op
Je kunt deze subsidie aanvragen tot 13 januari 2020

Andere subsidies en fondsen op het gebied van zorg en welzijn

Natuurlijk zijn er meer subsidies op het gebied van zorg en welzijn. Onderstaand alvast een overzicht.

 • Subsidie voor onderzoeksprojecten en activiteiten

  Subsidie voor kleinschalige wetenschappelijke onderzoeksprojecten op het gebied van astma en COPD en activiteiten van, voor en door patiënten met astma of COPD. Jaarlijks is een bedrag van ongeveer...
 • Subsidie voor projecten gericht op kinderen in achterstandssituaties over de hele wereld

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op kinderen in achterstandssituaties over de hele wereld, waarbij het verstrekkende fonds een voorkeur heeft voor langlopende of terugkerende projecten...
 • Subsidie voor sociaal charitatieve, godsdienstige en maatschappelijke instellingen in Nederland en het buitenland

  Directe en indirecte financiële voor steunbehoevende personen en sociaal charitatieve, godsdienstige en maatschappelijke instellingen. De financiële ondersteuning is gericht op meerdere continenten...
 • Subsidie voor sociale, culturele en wetenschappelijke instellingen of organisaties

  Subsidie voor sociale, culturele en wetenschappelijke instellingen of organisaties die op grond van hun doelstelling het welzijn van (groepen uit) de samenleving bevorderen in Nederland en in het...
 • Subsidie voor kerkelijke en diaconale projecten gericht op o.a. kwetsbare mensen - Maatschappij van Welstand

  Subsidie voor projecten die gericht zijn op sociale zorg, gemeenschapsvorming met een focus op kwetsbare groepen, en recreatie voor mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. De focus ligt op...
 • Toon meer resultaten