In het oog, in het hart

Afgelopen november vierde de stichting Hartekind feest; haar tienjarig bestaan. De stichting, die zich inzet voor hartziekten bij kinderen, kijkt terug op 10 succesvolle jaren waarin zij al heel veel heeft bereikt. Toch moet het aantal structurele donateurs omhoog en daarvoor is een grotere naamsbekendheid noodzakelijk. Anco Scholte ter Horst is verantwoordelijk voor de particuliere fondsenwerving van Hartekind, hij vertelt wat hij er allemaal aan doet om dit goede doel op de kaart te zetten.

Tekst: Iris Hilferink
Foto: Anco Scholte ter Horst

Kleine organisatie

“Ik ben officieel verantwoordelijk voor de particuliere fondsenwerving, maar ik houd me ook met andere zaken bezig. Bij een kleine stichting als de onze loopt dat nog weleens door elkaar,” legt Anco uit. Anco is zelfstandig ondernemer en doet het werk voor Hartekind er op vrijwillige basis naast. “Op ons kantoor werken slechts twee mensen fulltime en één parttime-kracht, we willen de kosten zo laag mogelijk houden.”

De inkomsten van de stichting Hartekind bedroegen afgelopen jaar zo’n 610.000 euro. Ongeveer de helft van dit geld komt van particuliere donateurs, mensen die meedoen met een actie en van de jaarlijkse collecte. “Slechts 23.000 euro is afkomstig van structurele donateurs,” vertelt Anco. “Hoewel we natuurlijk erg blij zijn met alle giften en inkomsten uit acties, willen we graag dat de groep structurele gevers groter wordt.” 

Verhaal vertellen

Om dit te bereiken moet er gewerkt worden aan de naamsbekendheid. Anco merkt in gesprekken nog te vaak dat mensen Hartekind niet kennen. “Een grotere naamsbekendheid is voor ons het voornaamste doel en dat bereiken we door ons verhaal overal en vaak te vertellen. Zo leggen we bijvoorbeeld uit dat de Hartstichting zich voornamelijk richt op thema’s voor volwassenen, zoals AED’s en stoppen met roken. Hartekind focust zich echt op kinderen. We werken overigens wel samen op het gebied van onderzoek.”

Om de naamsbekendheid een boost te geven wordt eens per jaar, rondom Valentijnsdag, de Hartekindweek georganiseerd. Anco hoopt dat Valentijnsdag straks bekend staat als de Dag van het Hartekind. “In deze week draait het voor ons niet om geld ophalen, maar om aandacht vragen voor de stichting en uitleggen wie wij zijn en wat we doen.” Om dit te bereiken werden er afgelopen februari rozen verkocht op straat in de steden waar een kinderhartcentrum zit en konden mensen op de website een digitale roos of hart naar iemand sturen. “En we zijn erg blij dat, ook in zo’n week, ambassadeurs als Ruben Nicolai ons helpen om de boodschap te verspreiden.”

Doneren

Op de momenten dat de stichting aandacht vraagt, wordt er altijd opgeroepen om te doneren, maar dit wordt nooit op een opdringerige manier gedaan. “We kiezen er uitdrukkelijk niet voor om een bureau in te schakelen om donateurs voor ons te werven. Dat past niet bij ons,” legt Anco uit. “Onze donateurs zijn mensen die overtuigd raken door ons verhaal en zelf besluiten ons te steunen. Dat betekent wel dat onze weg wat langer zal zijn.” Gelukkig ziet Anco een stijgende lijn in het aantal donateurs. 

“Sinds kort benaderen we ook onze achterban om donateur te worden.” vertelt Anco. “Er zijn 25.000 kinderen in Nederland met een hartafwijking. Als al hun familie donateur zou worden, dan zou het aantal vaste donateurs flink stijgen.” Op avonden voor vrijwilligers, allemaal familie van een kind met een hartziekte, wordt nu behalve om hulp ook gevraagd of mensen structurele financiële steun willen bieden.

Acties

Acties vormen een zeer belangrijke inkomstenbron voor de stichting, zowel acties die mensen zelf initiëren als acties die Hartekind organiseert. Ook sluit Hartekind zich aan bij bestaande acties zoals de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee. Anco is erg blij met de opbrengst van de afgelopen editie; zo’n 71.000 euro. “En dit jaar organiseren we voor de derde keer de Hartekind Challenge, een obstacle run met parcours voor jong en oud. Bij de vorige editie werd 40.000 euro opgehaald.” 

Anco en zijn collega’s zijn al druk bezig met het organiseren van de komende editie, die in juni zal worden gehouden. “Dit jaar wordt het grootser aangepakt, want een groepje jongeren met een hartafwijking heeft zich bij ons aangesloten en gaat een foodtruckfestival bij het evenement organiseren. Dit vind ik een erg mooie ontwikkeling.” De stichting wil tijdens acties ook meer donateurs werven en is van plan haar vrijwilligers een training te geven om te leren dit aan mensen te vragen. “Als mensen bereid zijn om ons te steunen tijdens een actie, dan willen ze wellicht ook wel structureel geld geven. Door bestaande contacten op deze manieren te benaderen, hopen we dat steeds meer mensen overtuigd raken en ons als donateur gaan steunen.”

Over Hartekind

Stichting Hartekind is in 2008 opgericht met als doel om meer wetenschappelijk onderzoek naar hartziekten bij kinderen te doen. In de afgelopen 25 jaar zijn er al veel stappen gemaakt, toch overlijden er jaarlijks in Nederland nog zo’n 150 kinderen aan een hartafwijking. Naast onderzoek naar het vergoten van de overlevingskansen, wordt er ook onderzocht hoe de kwaliteit van leven van een kind kan worden verbeterd.

Door de lobby van Hartekind zijn er het afgelopen jaar twee belangrijke doorbraken geweest; de vier grote kinderhartcentra in Nederland hebben afgesproken gezamenlijk onderzoek te gaan doen, en Stichting Hartekind en de Hartstichting zijn samen een onderzoeksconsortium aan het opzetten. Voor komend jaar heeft de stichting op de agenda staan om te uit te zoeken of er een Europese samenwerking mogelijk is.

Zelf succesvol aan de slag met fondsenwerving
Fondswervingonline is het snelstgroeiende platform op het gebied van fondsenwerving.
We helpen je bij het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je project, maar willen je ook inspireren en motiveren.
Word ook lid van het snelstgroeiende fondsenwervingsplatform, en ontvang een gratis boek over fondsenwerving of sponsoring.