Tien nieuwe subsidies voor zorg en welzijn

Wist je dat we dagelijks research doen naar nieuwe subsidies voor zorg en welzijn, en hierdoor een uniek overzicht hebben met subsidies en fondsen voor zorg en welzijn? In dit artikel verassen we je met tien nieuwe toegevoegde subsidies en fondsen voor zorg en welzijn. 

Subsidie voor projecten die de woon- en leefomgeving beter, mooier en leuker maken

Subsidie voor kleinschalige kleinschalige zorginitiatieven die de woon- en leefomgeving beter, mooier en leuker maken.

Je kunt o.a. subsidie aanvragen voor haalbaarheidsonderzoeken, advies- en begeleidingskosten, inrichting van een zorgpunt of aanschaf van materialen.
Met de regeling worden kleinschalige, lokale initiatieven gestimuleerd zodat de zorg blijft aansluiten bij de vraag van de toekomst.

De subsidie bedraagt maximaal € 20.000,- per project.

Subsidie gericht op gezondheid, armoedebestrijding en onderwijs

Nieuw toegevoegde subsidie, gericht op initiatieven ter bevordering van het welzijn van de medemens op het gebied van gezondheid, armoedebestrijding en onderwijs, zowel in binnen- als buitenland.

Het fonds richt zich hierbij op initiatieven en (bestaande) projecten, waarvoor een bijdrage een substantieel verschil uitmaakt.

De voorkeur gaat uit naar initiatieven die een duidelijke, bij voorkeur zichtbare en meetbare doelstelling hebben en die eindig zijn.

Superleuke nieuwe subsidie voor projecten in de zorg waar de patiënten weer centraal staan

Deze superleuke, nieuw toegevoegde subsidie, wil je niet missen!

Dit fonds verstrekt subsidie voor projecten waarin de patiënten weer centraal wordt gesteld om hen te ontzorgen en hun mogelijkheden en kansen maximaal tot bloei komen.

Subsidie voor mooie ideeën, bijvoorbeeld op het gebied van onderzoek, mantelzorg en preventie - om processen in de zorg eenvoudiger te maken en mensen te verbinden. 

Subsidie voor opleidingstrajecten in de zorg met relevant subsidiebudget

Subsidie voor werkgevers in zorg en welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers en opscholing.

Het subsidiebudget per aanvrager is aanzienlijk: € 2 miljoen!

Subsidie voor projecten op het gebied van sport en gezondheid, sociale integratie en educatie

Subsidie voor projecten op het gebied van sport en gezondheid, sociale integratie en educatie.

Projecten kunnen op meerdere doelgroepen gericht zijn, maar in het bijzonder op kinderen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om zieke kinderen of kansarme kinderen.

Subsidie voor gezondheidsprojecten in de regio Eemland

Eenmalige financiële bijdrage voor initiatieven in de gezondheidszorg in de regio Eemland. Het moet gaan om projecten met een "kop en staart".

Subsidiemogelijkheden voor projecten die je niet via de reguliere financiering van de gezondheidszorg bekostigd krijgt.

Subsidie voor projecten gericht op mensen met een langdurige gezondheidsbeperking

Subsidie voor projecten gericht op mensen die door hun langdurige gezondheidsbeperking minder kwaliteit van leven ervaren.

Voor jonge en oude mensen die zelfstandig, onder begeleiding of in een zorginstelling wonen. 

Subsidie voor welzijn jongeren

Subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op de zorg voor het welzijn van jongeren en hun problematiek, individueel of in groepsverband, in de leeftijd tot ca. 25 jaar.

Per jaar kan er ca. € 35.000,- worden uitgekeerd.

Subsidie voor projecten kinderen en jongeren tot 21 jaar in een maatschappelijke of medische achterstandssituatie

Subsidie voor projecten op het gebied van met name kinderen en jongeren tot 21 jaar in een maatschappelijke of medische achterstandssituatie.

Bijvoorbeeld voor projecten op het gebied van gezondheidszorg en zorg voor gehandicapten, pleegoudergezinnen, onderwijsactiviteiten, verbouw en inrichtingskosten voor zorgbehoevende jongeren, etc.

Nog 646 subsidies en fondsen voor zorg en welzijn

Wist je trouwens dat we dagelijks research doen naar nieuwe subsidiemogelijkheden voor zorg en welzijn?

Vrijwel dagelijks komen er nieuwe subsidies en fondsen bij voor organisaties en projecten op het gebied van zorg en welzijn.

Hier kun je het meest actuele overzicht met subsidies en fondsen voor zorg en welzijn vinden.