12 miljoen euro subsidie voor literaire tijdschriften

Het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds stelt in de periode 2009-2012 jaarlijks 300.000 euro ter beschikking aan de literaire tijdschriften, in totaal 1,2 miljoen euro. Ruim negentig procent van de tijdschriften gaat er per 1 januari 2009 financieel op vooruit.

Subsidie voor voor Nederlands- en Friestalige literaire tijdschriften

Per 1 januari 2009 voert het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds een nieuwe regeling in voor Nederlands- en Friestalige literaire tijdschriften. Doel van deze nieuwe subsidieregeling is kwalitatief goede literaire tijdschriften ruimte te geven zich te ontwikkelen, zowel inhoudelijk als qua publieksbereik.

Inkomsten die de tijdschriften zelf verwerven, hebben geen invloed op de hoogte van het subsidiebedrag. Wel verwacht het NLPVF een substantiële inspanning van de tijdschriften om een breder publiek te bereiken.

Subsidies

Het NLPVF kiest ervoor een zo breed mogelijk aanbod van literaire tijdschriften in stand te houden. De subsidie wordt evenwichtig over de tijdschriften verdeeld. De kwaliteitspremie uit de oude regeling komt te vervallen, en het merendeel van het budget is voortaan bestemd voor de honorering van auteurs.

Het maximale subsidiebedrag per tijdschrift is vastgesteld op 40.000 euro per jaar. Tijdschriften die voor het eerst in aanmerking komen voor een subsidie van het NLPVF ontvangen maximaal 7.500 euro per jaar (stimuleringssubsidie).

Bestaande subsidieafspraken

Het NLPVF handhaaft de bestaande subsidieafspraken: alle tijdschriften die in 2008 een structurele subsidie ontvingen - Armada, De Gids, Hjir, Hollands Maandblad, Liter, De Moanne, De Parelduiker, Parmentier, De Revisor, Tirade, De Tweede Ronde - ontvangen die met de nieuwe regeling ook.

De komende twee jaar daalt de subsidie voor geen enkel tijdschrift. Van de literaire tijdschriften verwacht het NLPVF allereerst inhoudelijke kwaliteit, en daarnaast een vergroting van hun publieksbereik, een professionele exploitatie en aanwezigheid op internet.