1.200.000 euro beschikbaar voor baanbrekend en hoogstaand onderzoek op het gebied van Natural science en Social science

Rectoren van Nederlandse universiteiten opgelet! Tot 11 oktober kun je een nominatie indienen voor een interessante nieuwe prijs gericht op internationaal erkend hoogstaand en baanbrekend onderzoek. Deze editie richt de prijs zich op het gebied van Natural science en Social science. Per wetenschapsdomein is er 1.200.000 euro beschikbaar. Leuk aan deze prijs is naast het geldbedrag dat alle bij het onderzoek betrokken onderzoekers een gezicht krijgen, en niet alleen de coryfeeën. Daarnaast geven we je een overzicht met andere subsidies en fondsen voor wetenschappelijk onderzoek.

Prijs voor internationaal erkend hoogstaand en baanbrekend onderzoek dat in gezamenlijkheid wordt uitgevoerd

Deze nieuwe wetenschapsprijs richt zich op de financiering van nieuwe (in potentie) baanbrekende onderzoeksvragen gegenereerd door reeds bestaand internationaal erkend hoogstaand en baanbrekend onderzoek dat in gezamenlijkheid wordt uitgevoerd. Het onderzoek kan internationaal, multi-disciplinair of inter-disciplinair zijn en wordt (onder meer) uitgevoerd bij een of meerdere Nederlandse Universiteiten en/of NWO of KNAW instituten (Kennisinstelling).

De prijs wordt per editie toegekend aan onderzoeken in twee van de vier wetenschapsdomeinen (ieder een Domein) waarbij de Domeinen Natural Sciences en Social Sciences aan elkaar zijn gekoppeld evenals de Domeinen Biomedical Sciences en Humanities.

De komende editie wordt de prijs uitgereikt aan één onderzoek in het domein Natural Sciences en aan één onderzoek in het domein Social Sciences.

Teamwork

Bij deze prijs krijgen alle bij het onderzoek betrokken onderzoekers een gezicht; zíj blijven vaak onzichtbaar omdat het bestaande prijzenlandschap is gericht op coryfeeën. Hoewel baanbrekend onderzoek doorgaans in samenwerking wordt gedaan en het resultaat daarvan het product van teamwork is.

Doelgroep

Voor deze ronde de wetenschapsdomeinen Natural Sciences en Social Sciences van Nederlandse Universiteiten en/of NWO of KNAW instituten (Kennisinstelling)

Voorwaarden

De beoordeling van de nominaties vindt plaats aan de hand van de volgende criteria:

 • Het onderzoek heeft reeds geleid tot toonaangevende resultaten die bijvoorbeeld blijken uit, maar niet beperkt zijn tot, publicaties (tijdschriften en/of boeken of hoofdstukken daaruit), bijdragen aan wetenschappelijke congressen of andere in het desbetreffende vakgebied erkende kwaliteitsindicatoren
 • Het onderzoek bevindt zich binnen het vakgebied wereldwijd in de voorhoede
 • Het onderzoek onderscheidt zich van dat van andere vergelijkbare onderzoeken op het gebied van kwaliteit, originaliteit, resultaten en /of publicaties en toekomstverwachtingen (bestendiging van het onderzoek)
 • Het onderzoek is origineel en baanbrekend en heeft nieuwe (in potentie baanbrekende) onderzoeksvragen gegenereerd
 • Er is een financieringsnoodzaak voor de nieuwe gegenereerde onderzoeksvragen
 • Het onderzoek kan internationaal worden uitgevoerd zolang er een Kennisinstelling bij betrokken is
 • Het onderzoek kan multi-disciplinair of inter-disciplinair zijn en wordt (onder meer) uitgevoerd door één of meerdere Kennisinstellingen
 • Het onderzoek kan Domein overschrijdend zijn, maar wordt door de nominator voorgedragen voor één door hem/haar gekozen Domein

Prijs

Per editie zijn er twee prijzen van Euro 1.200.000. beschikbaar, één per domein.

Nominatie aanmelden

Je kunt tot 11 oktober een nominatie indienen.

Meer subsidies en fondsen voor wetenschappelijk onderzoek

 • Beurzen voor studie- en onderzoeksprojecten

  Beurzen voor studie- en onderzoeksprojecten op het gebied van geneeskunde, rechten, geschiedenis en bedrijfskunde. Elk jaar kun je de beurs gedurende vier maanden aanvragen via een...

 • Subsidie herdenken tweede wereldoorlog

  In 2019 en 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd en er een einde kwam aan tweede wereldoorlog. Om dit te herdenken is er 15 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor...

 • Prijs voor baanbrekend onderzoek op het gebied van Natural science en Social science

  Prijs voor in potentie baanbrekend wetenschappelijk onderzoek dat in gezamenlijkheid wordt uitgevoerd. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt in twee van de vier wetenschapsdomeinen: Biomedical...

 • Subsidie onderzoek longziekten

  Subsidie voor een samenwerkingsverband van Nederlandse academische instellingen voor onderzoek op het gebied van het voorkómen van longziekte en longschade”,, “diagnose” en “zorg en behandeling....

 • Subsidie voor zorgprofessionals en onderzoekers

  Subsidie voor onderzoekers en zorgprofessionals om voor onderzoek gebruik te maken van bestaande al beschikbare data op het gebied van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. De...

 • Toon meer resultaten