1.200.000 euro beschikbaar voor baanbrekend en hoogstaand onderzoek op het gebied van Natural science en Social science

Rectoren van Nederlandse universiteiten opgelet! Tot 11 oktober kun je een nominatie indienen voor een interessante nieuwe prijs gericht op internationaal erkend hoogstaand en baanbrekend onderzoek. Deze editie richt de prijs zich op het gebied van Natural science en Social science. Per wetenschapsdomein is er 1.200.000 euro beschikbaar. Leuk aan deze prijs is naast het geldbedrag dat alle bij het onderzoek betrokken onderzoekers een gezicht krijgen, en niet alleen de coryfeeën. Daarnaast geven we je een overzicht met andere subsidies en fondsen voor wetenschappelijk onderzoek.

Prijs voor internationaal erkend hoogstaand en baanbrekend onderzoek dat in gezamenlijkheid wordt uitgevoerd

Deze nieuwe wetenschapsprijs richt zich op de financiering van nieuwe (in potentie) baanbrekende onderzoeksvragen gegenereerd door reeds bestaand internationaal erkend hoogstaand en baanbrekend onderzoek dat in gezamenlijkheid wordt uitgevoerd. Het onderzoek kan internationaal, multi-disciplinair of inter-disciplinair zijn en wordt (onder meer) uitgevoerd bij een of meerdere Nederlandse Universiteiten en/of NWO of KNAW instituten (Kennisinstelling).

De prijs wordt per editie toegekend aan onderzoeken in twee van de vier wetenschapsdomeinen (ieder een Domein) waarbij de Domeinen Natural Sciences en Social Sciences aan elkaar zijn gekoppeld evenals de Domeinen Biomedical Sciences en Humanities.

De komende editie wordt de prijs uitgereikt aan één onderzoek in het domein Natural Sciences en aan één onderzoek in het domein Social Sciences.

Teamwork

Bij deze prijs krijgen alle bij het onderzoek betrokken onderzoekers een gezicht; zíj blijven vaak onzichtbaar omdat het bestaande prijzenlandschap is gericht op coryfeeën. Hoewel baanbrekend onderzoek doorgaans in samenwerking wordt gedaan en het resultaat daarvan het product van teamwork is.

Doelgroep

Voor deze ronde de wetenschapsdomeinen Natural Sciences en Social Sciences van Nederlandse Universiteiten en/of NWO of KNAW instituten (Kennisinstelling)

Voorwaarden

De beoordeling van de nominaties vindt plaats aan de hand van de volgende criteria:

 • Het onderzoek heeft reeds geleid tot toonaangevende resultaten die bijvoorbeeld blijken uit, maar niet beperkt zijn tot, publicaties (tijdschriften en/of boeken of hoofdstukken daaruit), bijdragen aan wetenschappelijke congressen of andere in het desbetreffende vakgebied erkende kwaliteitsindicatoren
 • Het onderzoek bevindt zich binnen het vakgebied wereldwijd in de voorhoede
 • Het onderzoek onderscheidt zich van dat van andere vergelijkbare onderzoeken op het gebied van kwaliteit, originaliteit, resultaten en /of publicaties en toekomstverwachtingen (bestendiging van het onderzoek)
 • Het onderzoek is origineel en baanbrekend en heeft nieuwe (in potentie baanbrekende) onderzoeksvragen gegenereerd
 • Er is een financieringsnoodzaak voor de nieuwe gegenereerde onderzoeksvragen
 • Het onderzoek kan internationaal worden uitgevoerd zolang er een Kennisinstelling bij betrokken is
 • Het onderzoek kan multi-disciplinair of inter-disciplinair zijn en wordt (onder meer) uitgevoerd door één of meerdere Kennisinstellingen
 • Het onderzoek kan Domein overschrijdend zijn, maar wordt door de nominator voorgedragen voor één door hem/haar gekozen Domein

Prijs

Per editie zijn er twee prijzen van Euro 1.200.000. beschikbaar, één per domein.

Nominatie aanmelden

Je kunt tot 11 oktober een nominatie indienen.

Meer subsidies en fondsen voor wetenschappelijk onderzoek

 • Subsidie voor armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking, gezondheidszorg en religie

  Financieel ondersteunen van algemeen nut beogende organisaties en particuliere personen, waarbij het fonds met name gericht is op welzijn, onderwijs, wetenschap en onderzoek, gezondheidszorg, jeugd...

 • Subsidie voor internetprojecten met maatschappelijke betekenis

  Subsidie voor internetprojecten in de idee-fase die maatschappelijke meerwaarde hebben en in potentie impact genereren. Bijvoorbeeld door innovatieve oplossingen te bieden voor maatschappelijke...

 • Subsidie voor psychisch kwetsbaren van 16 tot 35 jaar

  Subsidie voor projecten gericht op meer kansengelijkheid voor jongvolwassenen met een psychische problematiek, opgezet vanuit de leefwereld van deze jongvolwassenen zelf. Hierbij ligt de focus op...

 • Subsidie voor hogescholen, mbo opleidingen en organisaties in de wijkverpleging

  Subsidie voor hogescholen, mbo-opleidingen of praktijkorganisaties in de wijkverpleging voor het (door)ontwikkelen van reflectiemethodieken die het handelen in de geest van kwaliteitsstandaarden in...

 • Subsidie voor onderzoek naar slokdarmkanker, darmkanker, NASH/NAFLD en aanhoudende onbegrepen buikklachten

  Subsidie voor onderzoekers van Nederlandse universiteiten en nietcommerciële onderzoeksinstituten gericht op gericht op de vroege opsporing van slokdarmkanker, darmkanker en NASH/NAFLD alsmede op...

 • Toon meer resultaten