Aanpassing beleid Brabant C Fonds

Het beleid van het Brabant C Fonds gaat aangepast worden. Dit valt op te maken uit een besluit van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord Brabant. Het Brabant C Fonds is een investeringsfonds voor cultuur en creatieve industrie.

Wat gaat er veranderen bij het Brabant C Fonds

Het Brabant C Fonds gaat, onder andere, zich meer richten op kunst en cultuur van internationaal niveau, en de financiering van aanvragen wordt innovatiever.

Ook zijn Kritische Prestatie-indicatoren (KPI’s) toegevoegd op cultureel, maatschappelijk en financieel gebied. Gedeputeerde Staten zullen het
voorstel, met een update visie en werkwijze Brabant C, aanbieden aan Provinciale Staten. Met als doel om deze te betrekken bij de oordeelsvormende bespreking over de evaluatie.

Over het Brabant C Fonds

Met het investeringsfonds Brabant C stimuleert de provincie dat in de toekomst in Brabant meer kunst en cultuur van nationaal en internationaal niveau te zien en te beleven is. Brabant C heeft drie kerntaken: het verbinden van de personen en organisaties achter culturele initiatieven, het aanjagen van kansrijke initiatieven en het financieren van bijzondere culturele projecten.

Meer informatie

Brabant C Fonds