Superleuke subsidie voor kunstenaars die door bijzondere omstandigheden geld nodig hebben

Een leuke subsidie voor kunstenaars die door bijzondere omstandigheden geld nodig hebben. Interessant is dat de subsidie bestemd is voor kunstenaars in de ruimste zin van het woord. De subsidie is van toepassing voor iedereen die professioneel werkzaam is op een of meerdere gebieden van de schilder-, teken- en grafische kunsten, beeldhouwkunst, kunst in de openbare ruimte of andere kunstopdrachten, fotografie, film-, vj-, video-, geluids- en computerkunst, interactieve kunst, conceptuele kunst, installaties, performances en nieuwe vormen van beeldende kunst. 

Over het fonds

De subsidie is bestemd voor voor kunstenaars die door bijzondere omstandigheden geld nodig hebben. De steun is bestemd voor kunstenaars in de ruimste zin van het woord: beeldende kunstenaars, fotografen, musici, schrijvers en dichters.

Het gaat steeds om incidentele uitkeringen, er worden nooit meerjaarlijkse toelagen gegeven. Wel is er een geografische beperking.

Voorwaarden

Aanvragen worden beoordeeld door het bestuur, dat overtuigd wil zijn van de kwaliteit van het werk van de aanvrager en de noodzaak van het ingediende verzoek. Daarom moet een motivering van de aanvrager, een financiële toelichting, een kosten- en dekkingsplan en een actuele documentatie over het werk van de kunstenaar meegestuurd worden.

Aanvragen

Ga naar het fonds