Aanvraagtermijn WBSO subsidie drie dagen verlengd door storing

Op 31 juli 2008 was SenterNovem via internet tijdelijk niet bereikbaar. De storing begon om 13:21. Mogelijk kon u hierdoor geen WBSO-aanvraag indienen op de sluitingsdatum 31 juli. U kunt dit binnen 3 werkdagen nadat de storing is opgelost alsnog doen.

Een WBSO-aanvraag die uiterlijk op 31 juli 2008 verzonden had moeten worden, wordt beschouwd als tijdig ingediend wanneer deze uiterlijk 5 augustus 2008 door SenterNovem is ontvangen.

WBSO

De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling die een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), vergelijkbaar met Research and Development (R&D), compenseert.

Meer informatie

Subsidies onderzoek en ontwikkeling