Bam! Bijna 2000 subsidies en fondsen geactualiseerd, en nog makkelijker subsidies en fondsen aanvragen!

We hebben er hard aan moeten trekken, en onze oogleden konden we uiteindelijk bijna niet meer open houden, maar het is gelukt! De afgelopen periode hebben we bijna 2000 subsidies en fondsen geactualiseerd, aangepast en tegen onze virtuele meetlat gehouden. Daarnaast hebben we een nieuwe workflow ontwikkeld en is het nog makkelijker geworden om subsidies en fondsen aan te vragen.

Bijna 2000 subsidies en fondsen geactualiseerd

We hebben de afgelopen periode bijna 2000 (!) subsidies en fondsen geactualiseerd.
Bovendien hebben we nog eens kritisch naar de geschreven teksten gekeken, en waar nodig de teksten nog begrijpelijker gemaakt.
Hierdoor is het voor jou nog makkelijker om de regeling aan te vragen.

Een interessant trend die we waarnemen is dat steeds meer (vermogens)fondsen de papieren aanvragen hebben ingewisseld voor digitale aanvraagprocedures. Ook deze gewijzigde aanvraagprocedures zijn weer verwerkt en geactualiseerd binnen Fondswervingonline.

Daarnaast is het ons opgevallen dat een toenemend aantal kleinere zelfstandige fondsen zich verenigd, of een deel van de administratieve werkzaamheden zoals de beoordelingsprocedure uitbesteed aan de backoffice van een groter fonds. Ook deze gegevens zijn geactualiseerd en aangepast.

Nog makkelijker subsidies en fondsen aanvragen

We hebben in de eerste helft van dit jaar al unieke nieuwe mogelijkheden ingebouwd om via Fondswervingonline op een eenvoudige manier een professionele subsidieaanvraag aan te maken, een projectplan en begroting aan te maken en een begeleidende brief voor je aanvraag aan te maken.

Nieuw is dat we bijna 2000 subsidies en fondsen nu nog gedetailleerder gekoppeld hebben. Bij elke aanvraag die je voortaan via Fondswervingonline aanmaakt vertellen we je automatisch na het aanmaken van je aanvraag hoe je de aangemaakte aanvraag moet verzenden: via de post, via de mail of online. 

Het is dus voortaan nog makkelijker om een subsidieaanvraag aan te maken, en nog duidelijker op welke wijze je de regeling moet aanvragen.

Nieuwe workflow

Weinig glamoureus, omdat onze workflow niet zichtbaar voor je is. Toch hebben we onze redactionele workflow verder aangepast, zodat we je in de toekomst nog actuelere en uitgebreidere informatie kunnen geven over subsidies en fondsen. De eerste spectaculaire wijzigingen hiervan zul je begin volgend jaar zien.

Wat we belangrijk vinden 

We vinden het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot actuele gegevens over subsidies en fondsen, zodat organisaties en projecten hiermee zich verder kunnen ontwikkelen en er waardevolle dingen tot stand kunnen komen.

Daarom blijven we bezig om de informatie over subsidies en fondsen steeds toegankelijker te maken. Maar we investeren juist ook in het toevoegen van mogelijkheden en informatie die ervoor zorgen dat onze leden een goede subsidieaanvraag kunnen indienen.

Zo is het sinds begin van dit jaar voor onze leden mogelijk om op een gestructureerde wijze via Fondswervingonline een goede subsidieaanvraag aan te maken, inclusief een projectplan, begroting en dekkingsplan.  Ook hier kun je in de toekomst de nodige nieuwe initiatieven verwachten :-)

Nog geen lid?

Nog geen lid van het snelstgroeiende fondsenwervingsplatform van Nederland?
Je kunt je hier aanmelden als lid :-)
Na aanmelding heb je direct toegang. Bovendien ontvang je een gratis boek over fondsenwerving of sponsoring naar keuze!

Al lid?

Als lid heb je vanaf nu toegang tot de geactualiseerde gegeven van alle opgenomen subsidies en fondsen. 
Bij elke aanvraag die je vanaf nu via Fondswervingonline aanmaakt vertellen we je bovendien na het aanmaken van je aanvraag hoe je de aangemaakte aanvraag moet verzenden: via de post, via de mail of online. 

Overzicht geactualiseerde subsidies en fondsen

Onderstaand de laatst geactualiseerde en toegevoegde subsidies en fondsen. Het volledig geactualiseerde overzicht kun je vinden via het menu /regelingen.

 • Subsidie voor cultuur en cultuurhistorische projecten

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op algemeen en maatschappelijk gebied. De steun lijkt zich met name te richten op cultuur en cultuurhistorische projecten. Per jaar is er ca....

 • Subsidie voor projecten gericht op de kwaliteit van leven van ouderen en kwetsbare groepen

  Financieel ondersteunen van initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen en kwetsbare groepen bevorderen. Vrijwilligers-, welzijns-, culturele organisaties, zorgaanbieders,...

 • Subsidie voor aanpakken kinderarbeid

  Subsidie voor activiteiten gericht op het tegengaan van kinderarbeid. Per project kun je maximaal 70% van de totale subsidiabele kosten vergoed krijgen, met een maximum van € 475.000,-....

 • Subsidie voor organisaties die in Amsterdam sociaal-culturele projecten ontplooien voor kinderen en jongeren

  Subsidie voor organisaties die in Amsterdam sociaal-culturele projecten ontplooien voor kinderen en jongeren (van 2 tot 18 jaar) voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten moeilijk of...

 • Subsidie gericht op het stimuleren van bewegen en sporten

  Het fonds kent vier keer per jaar financiële donaties toe aan instellingen van amateurniveau en zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van sport en bewegen en actief zijn in het...

 • Toon meer resultaten