Betrokken financier voor projecten op het gebied van zorg en welzijn

Een betrokken financier die zich richt op het ondersteunen van projecten op het gebied van gezondheidszorg en welzijn voor kwetsbare mensen, en haar expertise graag wil inzetten om meer impact te realiseren, bijvoorbeeld door inhoudelijke advisering of samenwerking met andere projecten. Het fonds zoekt organisaties of initiatiefnemers die op hun eigen manier hét verschil willen maken en wil hierbij in brede zin een bijdrage leveren aan welzijn en gezondheid van de meest kwetsbare mensen, onder andere door financiering van medische voorzieningen, sanitaire – en drinkwatervoorzieningen en wetenschappelijk onderzoek. 

Hiervoor kun je subsidie aanvragen

Het verstrekkende fonds richt zich o.a. op het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van gezondheidszorg en welzijn voor kwetsbare mensen, waarbij het fonds o.a. subsidie verstrekt voor onderstaande activiteiten.

Medisch onderzoek in Nederland
Medisch onderzoek, waaronder aan kanker gerelateerde onderzoeksprojecten.

Medisch onderzoek en zorg in ontwikkelingslanden
Research op medisch gebied, alsmede geneeskundige- en sociaal-medische zorg.

Sanitaire- en drinkwatervoorzieningen in ontwikkelingslanden
Projecten met betrekking tot sanitaire- en drinkwatervoorzieningen (“potten en putten”).

Exploitatiekosten in ontwikkelingslanden
Exploitatiekosten ten behoeve van voorzieningen in gezondheidszorg, één en ander zowel klein- als grootschalig, doch in principe niet zijnde ‘bricks & mortar” en exploitatiekosten ten behoeve van voorzieningen op het gebied van educatie en voedsel.

Dit is belangrijk voor het fonds

Het fonds heeft een aantal punten geformuleerd die belangrijk zijn wanneer je een subsidieaanvraag gaat indienen. We hebben ze onderstaand voor je op een rijtje gezet.

 • Heeft je projectaanvraag raakvlakken met de doelstelling van het fonds? 
 • In hoeverre klopt je begroting en is het voorstel financieel duurzaam?
 • Zijn er ook nog andere financiers betrokken bij het project en zijn er plannen om andere financiers aan bord te krijgen?
 • In hoeverre is er binnen je organisatie voldoende leidersschap om plan daadwerkelijk tot een succes te maken?
 • Kan het fonds bij je project een vliegwielfunctie vervullen en met haar financiële bijdrage iets in beweging zetten dat zonder onze ondersteuning niet van de grond zou komen?
 • Hoe beoordeelt het fonds de verwachte impact van het initiatief en haar investering (zonder in de valkuil van de meetbaarheids-illusie te vallen)

Aanvragen

Klik hier voor meer informatie of het direct aanmaken van een projectaanvraag.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van zorg en welzijn

 • Subsidie toegang tot gezondheidszorg

  Financiële ondersteuning van projecten die met name gericht zijn op het verminderen van de ongelijkheid op gezondheidsgebied in achtergestelde gemeenschappen, versterking van gezondheidsstelsels om...

 • Subsidie voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang in regio Noord-Veluwe

  Subsidie voor aanbieders van beschermd wonen in de regio Noord-Veluwe, bestaande uit de gemeenten Harderwijk, Ermelo, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Elburg. De subsidie voor aanvragen beschermd...

 • Sponsor activiteiten innovatie, gezondheid en welzijn

  Sponsoring van activiteiten die gerelateerd zijn aan innovatie, sport en cultuur. Belangrijke voorwaarde bij beoordeling van de sponsoringaanvragen is dat de gesponsorde activiteit een bijdrage...

 • Subsidie vernieuwing zorg

  Subsidie voor vernieuwende projecten in de zorg die bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de zorg en de zelfredzaamheid voor inwoners in Noord Nederland. Bij voorkeur gaat het hierbij...

 • Subsidie voor bevolkingsgroepen of individuen in achterstandssituaties

  Financiële ondersteuning van projecten die kansen bieden aan mensen die onvoldoende mogelijkheden krijgen om deel te nemen aan de samenleving. Belangrijke kernwaarden hierbij zijn: zorgplicht,...

 • Toon meer resultaten