Betrokken financier voor projecten op het gebied van zorg en welzijn

Een betrokken financier die zich richt op het ondersteunen van projecten op het gebied van gezondheidszorg en welzijn voor kwetsbare mensen, en haar expertise graag wil inzetten om meer impact te realiseren, bijvoorbeeld door inhoudelijke advisering of samenwerking met andere projecten. Het fonds zoekt organisaties of initiatiefnemers die op hun eigen manier hét verschil willen maken en wil hierbij in brede zin een bijdrage leveren aan welzijn en gezondheid van de meest kwetsbare mensen, onder andere door financiering van medische voorzieningen, sanitaire – en drinkwatervoorzieningen en wetenschappelijk onderzoek. 

Hiervoor kun je subsidie aanvragen

Het verstrekkende fonds richt zich o.a. op het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van gezondheidszorg en welzijn voor kwetsbare mensen, waarbij het fonds o.a. subsidie verstrekt voor onderstaande activiteiten.

Medisch onderzoek in Nederland
Medisch onderzoek, waaronder aan kanker gerelateerde onderzoeksprojecten.

Medisch onderzoek en zorg in ontwikkelingslanden
Research op medisch gebied, alsmede geneeskundige- en sociaal-medische zorg.

Sanitaire- en drinkwatervoorzieningen in ontwikkelingslanden
Projecten met betrekking tot sanitaire- en drinkwatervoorzieningen (“potten en putten”).

Exploitatiekosten in ontwikkelingslanden
Exploitatiekosten ten behoeve van voorzieningen in gezondheidszorg, één en ander zowel klein- als grootschalig, doch in principe niet zijnde ‘bricks & mortar” en exploitatiekosten ten behoeve van voorzieningen op het gebied van educatie en voedsel.

Dit is belangrijk voor het fonds

Het fonds heeft een aantal punten geformuleerd die belangrijk zijn wanneer je een subsidieaanvraag gaat indienen. We hebben ze onderstaand voor je op een rijtje gezet.

 • Heeft je projectaanvraag raakvlakken met de doelstelling van het fonds? 
 • In hoeverre klopt je begroting en is het voorstel financieel duurzaam?
 • Zijn er ook nog andere financiers betrokken bij het project en zijn er plannen om andere financiers aan bord te krijgen?
 • In hoeverre is er binnen je organisatie voldoende leidersschap om plan daadwerkelijk tot een succes te maken?
 • Kan het fonds bij je project een vliegwielfunctie vervullen en met haar financiële bijdrage iets in beweging zetten dat zonder onze ondersteuning niet van de grond zou komen?
 • Hoe beoordeelt het fonds de verwachte impact van het initiatief en haar investering (zonder in de valkuil van de meetbaarheids-illusie te vallen)

Aanvragen

Klik hier voor meer informatie of het direct aanmaken van een projectaanvraag.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van zorg en welzijn

 • Subsidie voor initiatieven in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten gericht op mensen met een verstandelijke beperking. In beperkte mate kunnen naast project in Nederland ook projecten in het buitenland gericht...

 • Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek, postgraduate onderwijs en coördinatie op het gebied van gezondheidszorg

  Financieel ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, postgraduate onderwijs of coördinatie op het gebied van gezondheidszorg. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, en dit...

 • Subsidie voor non-profitinstellingen die kwetsbare groepen helpen die getroffen zijn door de Covid-19-pandemie

  Internationale subsidie voor liefdadigheidsinstellingen in het Verenigd Koninkrijk en internationaal die zich sterk richten op het verlichten van sociale achterstand en het helpen van kwetsbare...

 • Subsidie voor maatschappelijke projecten in de regio Zuid-Holland

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties en projecten die kwetsbare mensen structureel vooruit helpen, die gelijke kansen bevorderen, mensen blijvend met elkaar verbinden en de leefbaarheid in...

 • Subsidie voor maatschappelijke projecten

  Financieel ondersteunen van maatschappelijke projecten. Hierbij richt het fonds zich vooral op het ondersteunen van organisaties en projecten gericht op het realiseren van een betere positie van...

 • Toon meer resultaten