Betrokken financier voor projecten op het gebied van zorg en welzijn

Een betrokken financier die zich richt op het ondersteunen van projecten op het gebied van gezondheidszorg en welzijn voor kwetsbare mensen, en haar expertise graag wil inzetten om meer impact te realiseren, bijvoorbeeld door inhoudelijke advisering of samenwerking met andere projecten. Het fonds zoekt organisaties of initiatiefnemers die op hun eigen manier hét verschil willen maken en wil hierbij in brede zin een bijdrage leveren aan welzijn en gezondheid van de meest kwetsbare mensen, onder andere door financiering van medische voorzieningen, sanitaire – en drinkwatervoorzieningen en wetenschappelijk onderzoek. 

Hiervoor kun je subsidie aanvragen

Het verstrekkende fonds richt zich o.a. op het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van gezondheidszorg en welzijn voor kwetsbare mensen, waarbij het fonds o.a. subsidie verstrekt voor onderstaande activiteiten.

Medisch onderzoek in Nederland
Medisch onderzoek, waaronder aan kanker gerelateerde onderzoeksprojecten.

Medisch onderzoek en zorg in ontwikkelingslanden
Research op medisch gebied, alsmede geneeskundige- en sociaal-medische zorg.

Sanitaire- en drinkwatervoorzieningen in ontwikkelingslanden
Projecten met betrekking tot sanitaire- en drinkwatervoorzieningen (“potten en putten”).

Exploitatiekosten in ontwikkelingslanden
Exploitatiekosten ten behoeve van voorzieningen in gezondheidszorg, één en ander zowel klein- als grootschalig, doch in principe niet zijnde ‘bricks & mortar” en exploitatiekosten ten behoeve van voorzieningen op het gebied van educatie en voedsel.

Dit is belangrijk voor het fonds

Het fonds heeft een aantal punten geformuleerd die belangrijk zijn wanneer je een subsidieaanvraag gaat indienen. We hebben ze onderstaand voor je op een rijtje gezet.

 • Heeft je projectaanvraag raakvlakken met de doelstelling van het fonds? 
 • In hoeverre klopt je begroting en is het voorstel financieel duurzaam?
 • Zijn er ook nog andere financiers betrokken bij het project en zijn er plannen om andere financiers aan bord te krijgen?
 • In hoeverre is er binnen je organisatie voldoende leidersschap om plan daadwerkelijk tot een succes te maken?
 • Kan het fonds bij je project een vliegwielfunctie vervullen en met haar financiële bijdrage iets in beweging zetten dat zonder onze ondersteuning niet van de grond zou komen?
 • Hoe beoordeelt het fonds de verwachte impact van het initiatief en haar investering (zonder in de valkuil van de meetbaarheids-illusie te vallen)

Aanvragen

Klik hier voor meer informatie of het direct aanmaken van een projectaanvraag.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van zorg en welzijn

 • Subsidie voor projecten van maatschappelijk belang, bij voorkeur met een medische achtergrond

  Financieel ondersteunen van maatschappelijk gerichte organisaties en/of rechtspersonen, bij voorkeur met een medische achtergrond alsmede voor oncologie. Het fonds heeft bij voorkeur belangstelling...

 • Subsidie voor projecten tegen illegale handel

  Subsidie om publieke, private en niet-gouvernementele organisaties te ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van projecten tegen illegale handel. De initiatiefnemer heeft 100 miljoen dollar...

 • Subsidie voor kinderen die in Nederland in armoede opgroeien

  Financiële ondersteuning gericht op kinderen die in Nederland in armoede opgroeien. Maatschappelijke organisaties die zich direct inzetten voor kinderen en jongeren in probleemsituaties kunnen een...

 • Subsidie voor charitatieve en culturele projecten in binnen en buitenland

  Financieel ondersteunen van charitatieve en culturele organisaties en projecten in binnen- en buitenland. Per jaar is er ca. € 60.283.30 beschikbaar. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen....

 • Subsidie voor organisaties en personendie zich inzetten voor geestelijke gezondheid en welzijn in de wereld

  Subsidie voor organisaties en personen die zich inzetten voor de bevordering van geestelijke gezondheid en welzijn in de wereld. De subsidie is met name bedoeld om programma's te helpen ontwikkelen...

 • Toon meer resultaten