Subsidie voor projecten gericht op armoede en voedselzelfvoorziening

Ben je actief op het gebied van ontwikkelingswerk dan kunnen we je vandaag blij maken met een nieuw fonds, gericht op met name armoedebestrijding en verbetering van voedselzelfvoorziening, duurzame en biologische landbouw of toegang tot water. Leuk detail is dat de doelgroep van de projecten vrouwen zijn.

Wat kunnen we je vertellen over het fonds

Armoedebestrijding en verbetering van voedselzelfvoorziening zijn hierbij twee hoofdthema’s bij de subsidieverstrekking. 

Het fonds richt zich bij de financiële ondersteuning met name op:

  • Onderzoek gericht op nieuwe inzichten, technieken of werkwijzen die kunnen resulteren in een duurzame verbetering in de leefomstandigheden en voedselzekerheid van arme bevolkingsgroepen
  • Ontwikkelingsprojecten die gebruik maken van bekende en geteste technieken die de duurzaamheid bevorderen
  • Projecten die een hoge maatschappelijke relevantie hebben

In welke regio's worden projecten gesubsidieerd

De regioverdeling van fondsen is 60% voor projecten in Afrika, 30% voor Azië en 10% andere gebieden

Wat is het subsidiebudget

Het subsidiebudget van het fonds bedraagt ca. € 40.000 per jaar. Per project idee wordt in beginsel maximaal Euro 5.000 beschikbaar gesteld; bij uitzondering kan een hoger bedrag worden overeengekomen. 

Meer informatie

Ga naar de subsidieverstrekker