Natuur, milieu en energie

Bijna euro 300.000,- subsidie voor particulier bos of landgoed

Openstelling van het particuliere bos of landgoed voor publiek is een basisvoorwaarde voor het verkrijgen van de subsidie. De subsidie is afkomstig uit het Fonds Vernieuwing landelijk gebied. Dit Fonds is ingesteld omdat de provincie Overijssel veel waarde hecht aan een goed beheer van onder andere natuur, bos en landschap.

Toepassing subsidie

De subsidie is vooral bedoeld voor het wegwerken van achterstallig onderhoud van voorzieningen in particuliere bossen en op landgoederen. Het beschikbare budget voor particulier bos- en landgoedbeheer wordt dit jaar over 32 projecten verdeeld.

De gehonoreerde projecten kenmerken zich dit jaar door een grote diversiteit. Behalve voor de renovatie van een kasteelplein, is ook subsidie aangevraagd voor het herstel van historische slingerpaden.

Gesubsidieerde projecten

Onder andere de onderstaande projecten krijgen een financiële bijdrage van de provincie.

Kasteelpark Hemmen in Hemmen
De uit 1857 daterende houten brug wordt hersteld. Om veiligheidsredenen is de brug in januari 2005 afgesloten. Met het herstel van de brug wordt de hoofdontsluiting van het kasteelpark behouden.

Landgoed Mariënwaerdt in Beesd
De klinkerweg is vanuit cultuurhistorisch oogpunt zeer waardevol en verkeert op dit moment nog in de oude, slechte staat. Wanneer de klinkerweg is hersteld, sluit deze goed aan bij de inmiddels gerestaureerde gebouwen op Mariënwaerdt.

Landgoed Hackforts Veenhuis in Twello
De vijver en aansluitende sloten op het landgoed dreigen onherstelbaar beschadigd te raken door achterstallig onderhoud.

Landgoed de Poll in Voorst
Langs de doorgaande provinciale weg staan oude eiken- en beukenlanen. Regelmatig snoeien is noodzakelijk om de levensduur van de bomen te vergroten. De oude, kapitale eiken hebben een hoge landschappelijke en natuurwaarde.

Landgoed Noordenhoek in Deil
De historische slingerpaden, laan, bomenrij en meiddoornsingel en -hagen worden hersteld. In het Rivierengebied zijn maar weinig historische meidoornsingels en -hagen meer over. Er zijn nog oude exemplaren aanwezig om de structuur te herstellen. De slingerpaadjes zijn een zeldzaam overblijfsel uit de kleine parkaanleg bij het landhuis.

Landgoed Rhederoord in De Steeg
Het park heeft een waardevolle historie van 350 jaar. Door verwaarlozing heeft het de laatste 40 jaar veel van zijn glans verloren. Zo groeien de zichtlijnen rond de vijver zodanig dicht dat deze onherkenbaar zijn geworden. Met de subsidie wordt het park hersteld en verder ontwikkeld.

Vooral subsidie verstrekt voor achterstallig onderhoud

Er zijn 37 subsidieaanvragen binnengekomen waarvan er 32 geheel of gedeeltelijk gehonoreerd zijn. Het totale subsidiebedrag komt daarmee uit op E 296.924,-.

Het geld is vooral bedoeld voor het wegwerken van achterstallig onderhoud van voorzieningen in particuliere bossen en op landgoederen. Hierbij moet vooral worden gedacht aan belangrijke elementen voor publiek medegebruik, zoals goede paden, lanen, verbindende bruggen, grachten en vijvers. Openstelling van het particuliere bos of landgoed voor publiek is een basisvoorwaarde voor het verkrijgen van de subsidie.

Fonds Vernieuwing landelijk gebied

Het geld is afkomstig uit het Fonds Vernieuwing landelijk gebied. Dit Fonds is ingesteld omdat de provincie veel waarde hecht aan een goed beheer van onder andere natuur, bos en landschap.