Binnen een week subsidie voor sociale en maatschappelijke initiatieven tijdens de corona crisis!

Er is een nieuw fonds met opgericht voor het verstrekken van subsidie voor maatschappelijke projecten tijdens de corona crisis, zodat niemand alleen hoeft te staan tijdens deze crisis. In totaal is er 3,5 miljoen euro beschikbaar om sociale initiatieven tijdens de corona crisis te onderstenen. Het fonds richt zich hierbij speciaal op armoede, eenzaamheid en de inzet van (meer) informele zorg tijdens de coronacrisis. Voorbeelden hiervan zijn o.a. dak- en thuislozen en kwetsbare en oudere mensen zonder een sociaal vangnet. Per project kun je 10.000 euro subsidie aanvragen, maar voor bovenregionale of landelijke organisaties die lokale afdelingen moeten ondersteunen, is mogelijk een hoger bedrag beschikbaar. Meest opvallende aan dit sympathieke initiatief is echter de versnelde aanvraagprocedure, waarbij je in principe binnen één week hoort of je aanvraag gehonoreerd zal worden! 

Subsidie voor projecten die zich richten op groepen die momenteel hard geraakt worden door de corona crisis

Een nieuw fonds stelt tijdens de corona crisis subsidie 3,5 miljoen euro beschikbaar voor sociale en maatschappelijke initiatieven, zodat niemand alleen hoeft te staan tijdens deze crisis. Met name kwetsbare en oudere mensen hebben nu meer dan ooit een sociaal vangnet nodig. 

Het fonds doet daarnaast een beroep op collega-fondsen, bedrijven, diverse organisaties en particulieren om ook een bijdrage te doen. Zo kan er gemeenschappelijk alles aan gedaan worden om te voorkomen dat mensen er alleen voor staan. 

Via het nieuwe fonds kun je subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op armoede, eenzaamheid en de inzet van (meer) informele zorg tijdens de coronacrisis. Het fonds richt zich hierbij vooral op groepen die momenteel hard geraakt worden door de corona crisis, zoals bijvoorbeeld dak- en thuislozen en kwetsbare en oudere mensen zonder sociaal vangnet.

Binnen een week duidelijkheid over je subsidieaanvraag

Een van de meest opvallende kenmerken van dit sympathieke initiatief is de versnelde aanvraagprocedure, waarbij je in principe binnen een week hoort of je aanvraag is gehonoreerd.

Aanvragen is mogelijk voor officiële organisaties met een sociaal-maatschappelijk doel, zoals bijvoorbeeld stichtingen en verenigingen. Ook informele verenigingen of werkgroepen kunnen een aanvraag doen.

Voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

  • Je aanvraag moet gericht zijn op armoede, eenzaamheid en informele zorg tijdens de coronacrisis, waarbij de activiteiten moeten passen binnen de actuele richtlijnen van het RIVM
  • De aanvraag moet betrekking hebben op uitbreiding van lopende activiteiten, of nieuwe activiteiten die binnen twee weken van start kunnen gaan
  • Het gaat om meer dan een eenmalige of eendaagse actie waarbij in beginsel vrijwilligers betrokken zijn
  • Er is een concrete behoefte en draagvlak voor je initiatief, en het voegt iets toe aan eventuele aan bestaande initiatieven
  • Je project heeft betekenis voor de doelgroep en is haalbaar

Je kunt hier een volledig overzicht van alle voorwaarden vinden, maar in princpe zijn de voorwaarden haalbaar.

Subsidie

Per aanvraag is een bedrag van maximaal 10.000 euro beschikbaar

Voor bovenregionale of landelijke organisaties die lokale afdelingen moeten ondersteunen is trouwens mogelijk een hoger bedrag beschikbaar.
Mocht dit voor jouw initiatief gelden, neem dan eerst telefonisch contact op met het fonds.

Voor kleinschalige burgerinitiatieven, zonder formele rechtspositie, kan je een bedrag van maximaal € 2.500 euro aanvragen op een totale begroting van maximaal €5.000,00 euro. 

Aanvragen

Meer informatie, of direct een subsidieaanvraag aanmaken.