Call Democracy Needs Imagination gesloten, maar voldoende andere subsidiemogelijkheden

Aan al het goede komt een einde, dat blijkt maar weer. De actiesubsidie voor creatieve en culturele ideeën, projecten en experimenten die de Europese democratie nieuw leven moeten inblazen, en ingaan tegen de toenemende verdeeldheid en polarisatie, is inmiddels beëindigd. Leuk aan deze call was dat bijna alles mogelijk was: van startfinanciering en cofinanciering tot het invullen van een begrotingstekort. Er waren subsidies beschikbaar voor particulieren en organisaties, waarbij de subsidiebedragen varieerden van 5.000 tot 50.000 euro. Hoewel de call Democracy Needs Imagination inmiddels beëindigd is, zijn er nog steeds meer dan voldoende soortgelijke subsidiemogelijkheden.

Meer dan 1000 aanvragen

Gedurende de openstelling van deze call heeft de subsidieverstrekker meer dan 1000 aanvragen ontvangen, waarbij men echt verbaasd was over de kwaliteit en de betrokkenheid.

Meer soortgelijke subsidiemogelijkheden

Verfrissende creatieve en culturele ideeën, projecten en experimenten kunnen van grote waarde zijn wanneer het gaat om het onder de aandacht brengen van onderwerpen als democratie, verdeeldheid en democratie. Onderwerpen die wellicht actueler zijn dan ooit.

Hoewel de call Democracy Needs Imagination inmiddels beëindigd is, zijn er nog steeds meer dan voldoende soortgelijke subsidiemogelijkheden.

Soortgelijke fondsen en subsidieverstrekkers kun je vooral vinden bij de verstrekkers die zicht richten op het financieel ondersteunen van maatschappelijke activiteiten.

Onderstaand alvast een lijstje met subsidiemogelijkheden vor maatschappelijke activiteiten.

 • Subsidie voor organisaties die zich richten op het ondersteunen van personen en gezinnen die daaraan in maatschappelijke zin behoefte hebben

  Subsidie voor maatschappelijke instellingen en het financieel ondersteunen van particuliere op het gebied van basale levensbehoeften, sociale integratie en activering en arbeid en opleiding in de...

 • Subsidie voor wetenschap, sociaal maatschappelijke projecten en kunst en cultuur

  Subsidie voor projecten op het gebied van onderwijs, kunst en wetenschappen, volksgezondheid, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, milieu en maatschappelijk werk, alsmede wetenschappelijke...

 • Subsidie voor maatschappelijke initiatieven op het gebied van welzijn, zorg, sport, cultuur, milieu,

  Subsidie voor maatschappelijke initiatieven op het gebied van welzijn, zorg, sport, cultuur, milieu, e.d. in de regio Weert. Per jaar is er ca. 28.445 euro beschikbaar. Je kunt de subsidie online...

 • Subsidie voor stichtingen en verengingen gericht op welzijn

  Financiële ondersteuning voor personen met een geestelijke of geestelijke beperkingen alsmede mensen die zich in een ongelijkwaardige positie bevinden. Daarnaast richt het fonds zich op het...

 • Subsidie voor onderzoek en innovatieve initiatieven op het gebied van sterven en van rouw

  Het financieel ondersteunen van innovatieve initiatieven die rouw onder de aandacht brengen van een groter publiek en het ondersteunen van innovatief wetenschappelijk onderzoek op dit gebied. De...

 • Toon meer resultaten