Call Democracy Needs Imagination gesloten, maar voldoende andere subsidiemogelijkheden

Aan al het goede komt een einde, dat blijkt maar weer. De actiesubsidie voor creatieve en culturele ideeën, projecten en experimenten die de Europese democratie nieuw leven moeten inblazen, en ingaan tegen de toenemende verdeeldheid en polarisatie, is inmiddels beëindigd. Leuk aan deze call was dat bijna alles mogelijk was: van startfinanciering en cofinanciering tot het invullen van een begrotingstekort. Er waren subsidies beschikbaar voor particulieren en organisaties, waarbij de subsidiebedragen varieerden van 5.000 tot 50.000 euro. Hoewel de call Democracy Needs Imagination inmiddels beëindigd is, zijn er nog steeds meer dan voldoende soortgelijke subsidiemogelijkheden.

Meer dan 1000 aanvragen

Gedurende de openstelling van deze call heeft de subsidieverstrekker meer dan 1000 aanvragen ontvangen, waarbij men echt verbaasd was over de kwaliteit en de betrokkenheid.

Meer soortgelijke subsidiemogelijkheden

Verfrissende creatieve en culturele ideeën, projecten en experimenten kunnen van grote waarde zijn wanneer het gaat om het onder de aandacht brengen van onderwerpen als democratie, verdeeldheid en democratie. Onderwerpen die wellicht actueler zijn dan ooit.

Hoewel de call Democracy Needs Imagination inmiddels beëindigd is, zijn er nog steeds meer dan voldoende soortgelijke subsidiemogelijkheden.

Soortgelijke fondsen en subsidieverstrekkers kun je vooral vinden bij de verstrekkers die zicht richten op het financieel ondersteunen van maatschappelijke activiteiten.

Onderstaand alvast een lijstje met subsidiemogelijkheden vor maatschappelijke activiteiten.

 • Subsidie LHBTI-emancipatie

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan de sociale veiligheid van LHBTI+, lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders, interseksuelen en andere genderidentiteiten, en de vergroting van...

 • Subsidie voor zelfredzaamheid en participatie kwetsbare mensen

  Subsidie voor het ontwikkelen van vernieuwende werkwijzen gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van (zeer) kwetsbare mensen waarbij de effecten geborgd kunnen worden en...

 • Subsidie gericht op laaggeletterdheid, taalachterstanden en maatschappelijke participatie

  Subsidie voor projecten gericht op het verbeteren van de taalvaardigheid en het bevorderen van lezen, waardoor ook wordt bijgedragen aan het vergroten van maatschappelijke participatie. Om voor...

 • Subsidie voor lokale of regionale projecten tegen huiselijk geweld en kindermishandeling

  Subsidie voor lokale of regionale projecten die een structurele bijdrage leveren aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De projecten moeten bijdragen aan een versnelling,...

 • Subsidie bestrijden van armoede onder kinderen

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het bestrijden van armoede onder kinderen. De gesubsidieerde projecten moeten kinderen die in armoede leven in staat stellen mee te doen op het...

 • Toon meer resultaten