Call Democracy Needs Imagination gesloten, maar voldoende andere subsidiemogelijkheden

Aan al het goede komt een einde, dat blijkt maar weer. De actiesubsidie voor creatieve en culturele ideeën, projecten en experimenten die de Europese democratie nieuw leven moeten inblazen, en ingaan tegen de toenemende verdeeldheid en polarisatie, is inmiddels beëindigd. Leuk aan deze call was dat bijna alles mogelijk was: van startfinanciering en cofinanciering tot het invullen van een begrotingstekort. Er waren subsidies beschikbaar voor particulieren en organisaties, waarbij de subsidiebedragen varieerden van 5.000 tot 50.000 euro. Hoewel de call Democracy Needs Imagination inmiddels beëindigd is, zijn er nog steeds meer dan voldoende soortgelijke subsidiemogelijkheden.

Meer dan 1000 aanvragen

Gedurende de openstelling van deze call heeft de subsidieverstrekker meer dan 1000 aanvragen ontvangen, waarbij men echt verbaasd was over de kwaliteit en de betrokkenheid.

Meer soortgelijke subsidiemogelijkheden

Verfrissende creatieve en culturele ideeën, projecten en experimenten kunnen van grote waarde zijn wanneer het gaat om het onder de aandacht brengen van onderwerpen als democratie, verdeeldheid en democratie. Onderwerpen die wellicht actueler zijn dan ooit.

Hoewel de call Democracy Needs Imagination inmiddels beëindigd is, zijn er nog steeds meer dan voldoende soortgelijke subsidiemogelijkheden.

Soortgelijke fondsen en subsidieverstrekkers kun je vooral vinden bij de verstrekkers die zicht richten op het financieel ondersteunen van maatschappelijke activiteiten.

Onderstaand alvast een lijstje met subsidiemogelijkheden vor maatschappelijke activiteiten.

 • Subsidie voor sociaal, medisch en maatschappelijk werk

  Het financieel ondersteunen van sociaal, medisch en maatschappelijk werk, waaronder kerkelijk werk. Het afgelopen jaar werd voor een totaalbedrag van 220.000 geschonken aan 37 instellingen....

 • Subsidie voor noodhulpbureaus

  Financiële ondersteuning van hulpbehoevenden in Nederland, met name ondersteuning van noodhulpbureaus. Per jaar is er ca. 100.000 euro subsidie beschikbaar....

 • Subsidie jeugdbescherming en jeugdhulpverlening

  Financiële ondersteuning van organisaties werkzaam op het gebied van de jeugdbescherming en jeugdhulpverlening in Rotterdam en directe omgeving. Aanvragers kunnen o.a. actief zijn als buurt- en...

 • Subsidie voor o.a. onderwijs, kunst, gezondheidszorg, sport en cultuur

  Groot internationaal fonds gericht op de financiële ondersteuning van o.a. gezondheidszorg, jeugd en welzijnssector, sport, kunst en cultuur, onderzoek en ontwikkeling, sport en ontwikkelingswerk....

 • Subsidie voor initiatieven, innovatie en ontwikkelingen ter verbetering van de gezondheidszorg en volksgezondheid, Noord Nederland

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan een structurele verbetering van de kwaliteit van de zorg en kwaliteit van leven voor inwoners van primair Noord-Nederland, met een focus op vitaliteit of...

 • Toon meer resultaten