Call for proposals voor consortium subsidies 2016 Longfonds

Op dinsdag 27 oktober 2015 startte de ‘call for proposals’ voor consortium subsidies voor de thema’s preventie, zorg/behandeling en longweefselherstel.  Subsidie kan worden aangevraagd door een consortium van drie instellingen.

Voorwaarden

Voor financiering van onderzoek werkt het Longfonds met drie thema’s: preventie van longziekten, zorg en behandeling van longziekten en herstel van longweefsel.

Onderzoeksvoorstellen kunnen binnen één van deze thema’s worden ingediend.
De ziektebeelden waarop het onderzoek zich in 2016 kan richten zijn:

  • astma;
  • COPD;
  • pulmonale arteriële hypertensie;
  • cystic fibrosis (CF);
  • sarcoïdose;
  • idiopathische longfibrose;
  • respiratoire peri- en postnatale aandoeningen (waaronder broncho-pulmonale dysplasie);
  • niet-CF-gerelateerde bronchiectasieën;
  • respiratoire allergieën in relatie tot astma. 

Budget

Thema preventie en zorg/behandeling
Voor de thema’s preventie en zorg/behandeling geldt dat er per consortiumproject maximaal €750.000 subsidie kan worden aangevraagd.

Thema longweefselherstel
Voor het thema longweefselherstel geldt dat er per consortiumproject maximaal €600.000 subsidie kan worden aangevraagd.

Uitgaande van een subsidietoekenning waarin het maximale budget wordt aangevraagd, is er ruimte voor één subsidie binnen het thema preventie, één subsidie binnen het thema zorg en behandeling en één subsidie binnen het thema longweefselherstel. 

Meer informatie

Subsidie voor consortia