Cultuurfonds Gelderland: belangrijke aanpassingen richtlijnen

Verminderde collecteopbrengsten en meer subsidieaanvragen zijn er de reden van dat het Cultuurfonds Gelderland voor dit jaar de richtlijnen voor het aanvragen van subsidie aan te passen. Overigens kunnen we de aangegeven verhoging van het aantal subsidieaanvragen niet los zien van de toenemende concurrentie onder non-profits bij fondsenwerving.

Belangrijkste wijzingen zijn een verlaging van de maximumbedragen van de investeringen en een restictie in het aantal keren dat een aanvraag kan worden ingediend voor muziekinstrumenten en uniformen. Vanaf heden kan er nog eenmaal per drie jaar een subsiide worden ingediend voor eerdergenoemde muziekinstrumenten en uniformen.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een stichting met een landelijk bureau en twaalf provinciale afdelingen waaronder het Cultuurfonds Gelderland. Door het verlenen van bijdragen, het opzetten van projecten en het uitreiken van prijzen zet het Prins Bernhard Cultuurfonds zich in voor cultuur en natuur­. Dit jaar heft het Cultuurfonds Gelderland € 718.249 te besteden. 

Aanvragen subsidie

Het bestuur van de afdeling Gelderland beoordeelt vier keer per jaar aanvragen voor financiële ondersteuning van projecten op het gebied van cultuur en natuur. Verzoeken kunnen worden ingediend door culturele stichtingen en verenigingen en organisaties. Bijdragen kunnen worden verleend voor eenmalige, uitzonderlijke culturele projecten in Gelderland en duurzame investeringen. Met behulp van de Richtlijnenwijzer op de website kan worden bepaald of een project in aanmerking kan komen voor een bijdrage.

Informatie

Cultuurfonds Gelderland