Kunst, cultuur en media

Een gouden kans voor kinderprojecten: zet cultuur en creativiteit centraal vóór 25 april

Kinderen - Creativiteit

In de wereld van vandaag is het belang van cultuur en creativiteit in de ontwikkeling van kinderen niet te onderschatten. Een bijzonder fonds biedt nu een gouden kans voor projecten die zich richten op kinderen die het moeilijk hebben of die bijdragen aan hun culturele ontwikkeling. Met een substantieel subsidiebudget van ongeveer € 135.039 per jaar, staat deze kans open voor organisaties die de wereld een beetje mooier willen maken door middel van creativiteit en cultuur. En met de aanvraagperiode die loopt tot de 25e april, is het moment om in actie te komen nu!

Gebruik van illustratie en tekenen als middel

Deze regeling staat open voor projecten die zich inzetten voor de ondersteuning en culturele ontwikkeling van kinderen tussen de 3 en 12 jaar.

Een unieke focus ligt op het gebruik van illustratie en tekenen als middel, hoewel dit geen harde eis is. Het doel is om via creatieve expressie kinderen te bereiken die op de een of andere manier ondersteuning nodig hebben.

Wie komt in aanmerking?

De regeling is ontworpen voor rechtspersonen zonder winstoogmerk, zoals stichtingen en verenigingen, die projecten uitvoeren in Nederland.

Het project moet een heldere en realistische doelstelling hebben en leiden tot een zichtbaar resultaat, inclusief een duidelijke eindrapportage. Belangrijk is dat het project de organisatie die de regeling aanbiedt niet schaadt en dat het bij alle uitingen als subsidiënt wordt genoemd.

Criteria en restricties

Naast de focus op niet-commerciële doelstellingen, mogen de projecten geen politieke of religieuze overtuigingen promoten of uitstralen.

Het is cruciaal dat het project niet elders regulier gefinancierd kan worden en dat het niet al in een vergevorderd stadium is op het moment van de beoordeling.

Hoe aan te vragen?

De aanvraag vereist een ingevuld formulier met onder andere een projectbeschrijving, een omschrijving van de organisatie, een gedetailleerde begroting, en bewijsstukken van de rechtspersoon. Dit alles dient uiterlijk op 25 april ingediend te zijn.

Dit is een unieke kans voor organisaties om een verschil te maken in het leven van kinderen door middel van cultuur en creativiteit.

De aanvraagperiode eindigt binnenkort, dus het is cruciaal om nu te handelen en deze kans te grijpen. 

Meer informatie of deze subsidie aanvragen