Fijn: subsidie voor zorg aan onverzekerde kwetsbare mensen!

Regelmatig komen we het tegen. Kwetsbare mensen, zoals verwarde mensen, dak- en thuislozen, die geen noodzakelijke medische hulp krijgen omdat zorgverleners de kosten nergens kunnen declareren. Gelukkig voor deze kwetsbare mensen, én de zorgverleners, is er nu een nieuwe subsidie beschikbaar om dit probleem op te lossen.

Over de subsidie

De Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden is bedoeld voor het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan een onverzekerde verzekeringsplichtige, zoals onverzekerde dak- en thuislozen. 
Doelstelling is te voorkomen dat zorgverleners, maar ook ziekenhuisartsen, om financiële reden besluiten geen noodzakelijke zorg te verlenen aan onverzekerde mensen die wel verzekeringsplichtig zijn. 

Subsidiebedragen

De subsidie bedraagt 100% van de kosten van de verleende zorg voor zover deze kosten niet op de onverzekerde persoon kunnen worden verhaald, op grond van een andere wettelijke regeling kunnen worden vergoed of hoger zijn dan in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is.

Aanvragen

Ga naar de subsidieverstrekker.