Financiele steun voor De Nieuwe Omroep

Het Bedrijfsfonds voor de Pers heeft besloten een uitkering van euro 105.185,- beschikbaar te stellen aan De Nieuwe Omroep voor de website Moveyourass.tv. Moveyourass.tv is een gezamenlijk initiatief van De Nieuwe Omroep (DNO) en Move Your World (MYW).

De Nieuwe Omroep (DNO)

DNO is een vereniging met 70.000 leden die nieuws en achtergronden wil brengen met een bepaalde maatschappelijke relevantie die zich niet in kijkcijfers laat uitdrukken.

Move Your World (MYW)

MYW is een projectbureau dat op ideële basis projecten ontwikkelt en realiseert op het gebied van jongeren en internationale samenwerking. Gezamenlijk zijn zij tot de slotsom gekomen dat er behoefte is aan een breed, actueel en niet verzuild internetmedium voor en door jongeren dat aan begrippen als gelijkheid, solidariteit, gerechtigheid en naastenliefde een nieuwe invulling geeft. Dit medium is Moveyourass.tv geworden.

Journalistiek gat

Het is volgens de aanvrager een internet-informatieproduct dat het journalistieke gat moet sluiten dat gaapt tussen de wijze waarop jong volwassenen tussen 17 en 26 jaar tegen internationale betrekkingen, mondialisering, ontwikkelingssamenwerking en duurzaam ondernemen aankijken en de manier waarop deze informatie in de traditionele media wordt aangeboden. Moveyourass wordt gepubliceerd via internet en email nieuwsbrieven.

Tijdelijke subsidieregeling minderhedenbladen en journalistieke internetinformatieproducten

Het besluit de aanvraag toe te wijzen is gebaseerd op artikel 4 van de Tijdelijke subsidieregeling minderhedenbladen en journalistieke internetinformatieproducten. Dit artikel geeft het fonds de mogelijkheid subsidie te verlenen aan projecten gericht op de totstandkoming en verspreiding van journalistieke informatieproducten via het internet.

Voorwaarden

Eén van de voorwaarden is dat het informatieproduct naar inhoud en strekking, exploitatiewijze of vormgeving zodanig afwijkt van andere journalistieke informatieproducten, dat de verscheidenheid van informatie en opinievorming wordt vergroot en daarmee een vernieuwende bijdrage levert aan de journalistieke informatievoorziening via het internet.

Het benutten van de multimediale mogelijkheden die het internet biedt om jongeren in onderwerpen als internationale betrekkingen, mondialisering, ontwikkelingssamenwerking en duurzaam ondernemen te interesseren levert naar de mening van het Bedrijfsfonds een vernieuwende bijdrage aan de journalistieke informatievoorziening via het internet. Moveyourass.tv voldoet aan de in artikel 4 genoemde algemene voorwaarden voor steunverlening. 

Meer informatie

Subsidies en fondsen media