Fonds gericht op vrouwen en kinderen zoekt jonge mensen om een aanvraag te doen

Wat een verfrissende aanpak bij dit fonds, gericht op het ondersteunen van projecten gericht op vrouwen en kinderen. Het fonds is namelijk net name op zoek naar stichtingen die geleid worden door vrijwilligers en zich richten op kleinschalige projecten, waarbij ze met name jonge mensen willen aanmoedigen een subsidieaanvraag te doen. Het blijkt dat juist jonge mensen zeer innovatief zijn en werken vanuit het hart. 

Jonge mensen bereiken makkelijker de doelgroep 

Het verstrekkende fonds richt zich specifiek op het particulier initiatief, dit zijn stichtingen die geleid worden door vrijwilligers en zich richten op kleinschalige projecten.
De ervaring van het fonds is dat dergelijke projecten op zeer professionele wijze worden uitgevoerd door zeer bevlogen mensen. Het zijn de projecten met een kop en een staart en doelen worden in relatief korte tijd gerealiseerd.

Het fonds wil met name jonge mensen aanmoedigen een aanvraag te doen. Het blijkt dat zij zeer innovatief zijn en werken vanuit het hart. Ze bereiken op gemakkelijke wijze de groep mensen (vrouwen en kinderen) die hulp nodig hebben en er is een natuurlijke connectie. Hierbij moet je denken aan praktische projecten. Dat betekend: niet te hoogdravend en uitvoerbaar door en voor de doelgroep.

Subsidie voor projecten met vrouw en kind als middelpunt

Het fonds richt zich op het financieel ondersteunen van projecten met vrouw en kind als middelpunt.
Projecten kunnen overal in de wereld plaats vinden en binnen elk probleemgebied.

Er bestaat hierbij een zekere voorkeur voor projecten die op spitsvondige en innovatieve wijze hun doel bereiken en waarbij de creativiteit, zelfstandigheid en inventiviteit van de doelgroep wordt aangesproken.

Aanvraagprocedure

Heb je als stichting een goed projectplan? Neem dan contact op met het fonds. 

Je kunt hierbij het beste een korte introductie geven van je stichting, een korte en duidelijke omschrijving van het project, je doelgroep en over welk land het gaat.
Verder wil het fonds graag van je weten wat het benodigde budget is en wat daarvan al verwezenlijkt is.

Het fonds zal vervolgens op korte termijn haar doelstelling past. Hierna volgt een verdere inhoudelijke procedure, waarna ze besluiten al dan niet samen voor het project te gaan.

Meer informatie

Ga naar het fonds.