Gave subsidies voor muurschilderingen in openbare ruimten

Ben je een creatieveling die aan de slag wil met muurschilderingen in openbare ruimten? Je heb nu dé kans om een aantrekkelijke internationale subsidie van maar liefst € 25.000 aan te vragen. Uitgangspunt van je muurschilderingen moet zijn dat deze bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid op straat en voor voetgangers, het revitaliseren en activeren van onderbenutte openbare ruimte en het bevorderen van samenwerking en burgerbetrokkenheid in lokale gemeenschappen. De subsidie staat open voor projecten in alle Europese steden op het vaste land, met meer dan 100.000 inwoners. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperiode.

Zorg voor een samenwerkingsverband

Belangrijk bij deze subsidie is dat er sprak is van een samenwerkingsverband, zodat het project breed gedragen wordt.

Je kunt subsidie niet alleen aanvragen. Wat je wel kunt doen is een samenwerkingsverband samenstellen.

Overigens is een samenwerkingsverband een positief iets. Je verbreed hiermee het maatschappelijke draagvlak en kunt de taken verdelen. Beiden dragen bij aan de levensvatbaarheid en continuïteit van je project.

Wanneer je een individuele creatief of groepje creatieven bent
Geen paniek, je hebt uitzicht op een potentiële subsidie die het project grotendeels kan financieren. Hiermee geef je aan andere belanghebbende al aan dat je serieus bezig bent.

Partijen die je eventueel kunt benaderen om de muurschilderingen en het vereiste samenwerkingsverband te realiseren:

 • Winkeliersvereniging 
 • Woningbouwvereniging (indien de muurschilderingen in een gebied met sociale woningbouw plaatsvinden)
 • Stadsdeelcentrum
 • Gemeentelijke afdeling van een gemeente
 • Wijkvereniging
 • Culturele instelling

Minimaal 100.000 inwoners

De subsidie is het initiatief van een internationaal opererend fonds. Het subsidieprogramma is geografisch superbreed. Je kunt de subsidie namelijk aanvragen voor alle steden op het Europese vasteland.
De enige vereiste voor wat betreft de geografisch locatie is dat het om een stad met minimaal 100.000 inwoners gaat.

Punten die van belang zijn voor de subsidieverstrekker

Het effect van het muurschildersproject

 • Hoe draagt je project in positieve zin bij aan onderwerpen als onderbenutte openbare ruimte, verkeersveiligheid, buurtvervuiling, etc.?
 • Hoe kun je bewoners/belanghebbenden bij de planning, ontwikkeling en/of uitvoering van je project betrekken?

Levensvatbaarheid van je muurschildersproject

 • Laat je expertise zien, en de expertise van het projectteam
 • Zorg voor aantoonbare steun van belanghebbenden in de stad en de gemeenschap
 • Je voorgestelde begroting, het tijdschema en het onderhoudsplan zijn realistisch

Kwaliteit en visueel belang

 • De ontwikkeling van je ontwerp is welomschreven en geschikt voor het voorgestelde project
 • De kunstenaar beschikt over creatieve vaardigheden en het potentieel om een visueel aantrekkelijk ontwerp te ontwikkelen
 • Het te beschilderen oppervlak is geschikt is voor de gekozen materialen

Hoeveel subsidie kun je aanvragen

De subsidie bedraagt maximaal € 25.000.

Meer informatie of aanvragen

Meer informatie of deze subsidie direct online aanvragen.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van kunst en cultuur

Natuurlijk zijn er meer subsidies en fondsen op het gebied van kunst en cultuur. Onderstaand een overzicht.

 • Subsidie voor met name projecten op het gebied van kunst en cultuur

  Subsidie voor projecten die erop gericht zijn om de kennis, inzichten en mogelijkheden van personen, instellingen en organisaties te verbeteren en/of te vergroten. Hierbij kan het kan projecten op het...
 • Sponsoring van maatschappelijke projecten

  Sponsoring van maatschappelijke projecten die gericht zijn op het verbeteren van de economische- een leefomstandigheden in landen waar dit nodig is, of een bijdrage leveren aan de maatschappij...
 • Subsidie voor projecten op het gebied van kansarme kinderen, ontwikkelingslanden, natuur en landschap en sociale en culturele projecten

  Financieel ondersteunen van mensen en projecten gericht op mensen in knelsituaties, kansarme kinderen, projecten in ontwikkelingslanden, versterking van natuur en landschap en initiatieven op sociaal...
 • Subsidie voor initiatieven en organisaties die een bijdrage leveren aan een democratische rechtstaat en onafhankelijke media

  Financiële ondersteuning van initiatieven en organisaties die een bijdrage leveren aan een sterke, integere en inclusieve democratische rechtstaat en kritische, onafhankelijke media. Hierbij richt het...
 • Subsidie voor projecten gericht op duurzame ontwikkeling

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op duurzame ontwikkeling en bevorderen van evenwicht tussen tussen ecologische, economische, culturele en sociale belangen. Hierbij gaat het met name om...
 • Toon meer resultaten