Tip: Subsidie voor beeldend kunstenaars die al twintig jaar professioneel actief zijn

We leven in een tijd waarin "kliks" en "likes" de waarde van een creatie lijken te bepalen, en populariteit van kunstenaars soms samenhangt met hun sociale netwerk. Het is daarom niet vreemd dat de wat rijpere beeldend kunstenaars onder ons soms moeite hebben om aansluiting te vinden bij de huidige tijdsgeest en in financiële nood verkeren. Gelukkig kan deze groep kunstenaars nu profiteren van een individuele subsidie van maximaal $ 20.000. Leuk weetje is trouwens dat de subsidie wordt verstrekt door een internationaal fonds dat is opgezet door een kunstenaar die mede de aanzet heeft gegeven tot de beweging die bekend staat als het Abstract Expressionisme. Het leuke is dat je de subsidie volledig vrij kunt gebruiken op een manier die je nuttig lijkt voor je carrière, zolang het maar niet voor een tentoonstelling is. Het laatste dat we willen is je extra stress bezorgen maar je kunt deze subsidie maar twee weken per jaar aanvragen, tot uiterlijk 14 januari. Enige haast is dus geboden als je van deze subsidie gebruik wilt maken. 

Jongensboek

De geschiedenis van het fonds valt eigenlijk te lezen als een jongensboek. Een jongeman begint zijn carrière als kunstenaar in New York in de jaren 1920, zonder echt de verwachting te hebben dat hij er financieel beter van zal worden. Toch was het deze jonge kunstenaar die als onderdeel van een kleine groep kunstenaars de aanzet gaven tot de beweging die bekend staat als het Abstract Expressionisme. Uiteindelijk bereikte hij artistiek en financieel succes dat zijn vroege verwachtingen ver te boven ging.

In de loop van zijn leven had hij verschillende vrienden en collega's die ondanks hun artistieke prestaties niet in staat waren in hun levensonderhoud te voorzien. Samen met zijn vrouw schoot hij deze vrienden en collega's dan financieel te hulp.
In die geest liet hij in zijn testament daarom instructies na om een stichting op te richten ten behoeve van "rijpe, creatieve schilders en beeldhouwers". Toen hij in 1974 overleed, werd deze paragraaf een mandaat om een programma te ontwikkelen dat directe financiële hulp zou bieden aan individuele kunstenaars.

Zijn toewijding op het gebied van het financieel bijstaan van individuele kunstenaars leeft bijna een halve eeuw later nog door via dit bijzondere fonds.

Kunstenaars aanmoedigen

Het fonds wil kunstenaars aanmoedigen die hun leven hebben gewijd aan het ontwikkelen van hun kunst, ongeacht hun niveau van commercieel succes. Daarom verstrekt het fonds subsidie aan serieuze, volledig geëngageerde kunstenaars die al minimaal twintig jaar actief zijn in de kunst (disciplines schilderkunst, beeldhouwkunst of prentkunst).
De individuele subsidie kan worden gebruikt op elke manier die je als kunstenaar nuttig acht voor je carrière. Het programma is echter niet bedoeld als financiering van tentoonstellingen of projecten. Je moet dus geen subsidieaanvraag indienen voor een specifiek project.

Wanneer kom je als kunstenaar in aanmerking voor deze subsidie

Je kunt deze subsidie online aanvragen als je minstens twintig jaar in een volwassen fase bezig als beeldend kunstenaar en in financiële nood verkeert.

Volwassenheid van je werk

We hebben het hierboven als geschreven: je moet in een "volwassen fase" bezig zijn als beeldend kunstenaar. Hierbij zal het fonds vooral kijken of je in de loop der tijd een zeker niveau van intellectuele, technische en creatieve bekwaamheid hebt weten te handhaven. De mate van je volwassenheid is dus niet gebaseerd je leeftijd, maar eerder op de ontwikkeling van en toewijding aan je werk en de vooruitgang daarvan in de loop der tijd.

Een tip die we je willen geven is afbeeldingen aan je subsidieaanvraag toe te voegen die een goed beeld geven van je ontwikkeling als kunstenaar in de afgelopen twintig jaar.

Maximaal $ 25.000 per gehonoreerde aanvraag

De individuele subsidie bedraagt maximaal $ 25.000 per gehonoreerde aanvraag, en is mede afhankelijk van je gezinsinkomen. Wanneer je bijvoorbeeld een partner hebt met een (volledig) inkomen kan de subsidie naar beneden worden bijgesteld.

Wereldwijd aanvragen mogelijk

Deze subsidie kan door zowel in de VS gevestigde als internationale kunstenaars worden aangevraagd. Het Amerikaans staatsburgerschap of residentie is niet vereist, je kunt deze subsidie vanuit de hele wereld aanvragen.

Aanvraagperiode maar twee weken

Je kunt deze subsidie maar twee weken per jaar aanvragen, dus wanneer je interesse hebt is enige haast geboden.

Meer informatie 

Meer informatie of deze subsidie nu direct aanvragen (mogelijk tot 14 januari 2022, hierna pas weer in januari 2023.

Andere subsidie en fondsen op het gebied van beeldende kunst

Wanneer je dit artikel leest na 14 januari is de aanvraagperiode inmiddels verlopen. Je kunt in dat geval wachten tot volgend jaar, wanneer er een nieuwe aanvraagronde geopend zal worden, of een blik werpen op onderstaande subsidies en fondsen, mede gericht op beeldende kunst.
Wil je een breder overzicht? Kijk dan naar alle subsidies en fondsen voor kunst en cultuur.

 • Subsidie voor actief deelnemen aan kunst en cultuur

  Subsidie voor activiteiten gericht op het actief deelnemen aan kunst en cultuur op het gebied van beeldende kunst, volkscultuur, podiumkunsten, erfgoed, muziek en literatuur door samenwerkingen...

 • Subsidie voor buitenlandse kunstinstellingen (internationaal) en kunstenaars

  Subsidie voor kunstinstellingen buiten Nederland die actueel werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland willen tonen en voor kunstenaars die artistiek actief zijn in de professionele...

 • Subsidie voor kunstenaars, instellingen, bemiddelaars en opdrachtgevers op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed

  Stimuleringsfonds voor beeldende kunst en erfgoed. Er is o.a. subsidie mogelijk voor de aankopen door Nederlandse musea en erfgoedinstellingen, om het werk of publicaties over levende beeldende...

 • Subsidie voor kunstenaars en on- en offline creatieven

  Subsidie voor kunstenaars en on- en offline creatieven die zich willen inzetten voor de Nederlandse samenleving, en via projecten de verschillen tussen mensen te overbruggen, vaste denkkaders te...

 • Subsidie voor instellingen met een cultureel doel, die een culturele activiteit willen organiseren

  Financiële ondersteuning van instellingen die een culturele activiteit in de regio Twente willen organiseren. De activiteiten moeten een culturele of kunstzinnig functie hebben en mensen met elkaar...

 • Toon meer resultaten