Geldprijs voor oplossingen die wereldwijde ophoping van verpakkingsafval verminderen

De wereldwijde ophoping van verpakkingsafval en plastic op stortplaatsen en in oceanen is een groot probleem. Dieren in het wild komen in gevaar door ophoping van verpakkingsafval en plastic op stortplaatsen en in oceanen. Het aanpakken van plasticvervuiling is dan ook nog nooit zo urgent geweest. Tegelijkertijd spelen verpakkingen een belangrijke rol bij het veilig afleveren van voedsel en dranken aan de consument en het verminderen van voedselverlies en -afval. Een van de grootste levensmiddelenbedrijven uit de wereld heeft daarom een prijs uitgeschreven gericht op het vinden en ondersteunen van innovaties die een antwoord kunnen bieden op uitdaging: "Hoe creëren we een afvalvrije toekomst? Interessante aspecten aan deze prijs zijn naast de maatschappelijke relevante en het substantiële geldbedrag de ondersteuning en het netwerk van de organisator.

Afvalvrije toekomst

Dieren in het wild komen in gevaar door ophoping van verpakkingsafval en plastic op stortplaatsen en in oceanen. Het aanpakken van plasticvervuiling is dan ook nog nooit zo urgent geweest. Tegelijkertijd spelen verpakkingen een belangrijke rol bij het veilig afleveren van voedsel en dranken aan de consument en het verminderen van voedselverlies en -afval. 

Eén van 's-wereld grootste levensmiddelenmerken heeft weliswaar vooruitgang geboekt in haar transformatie naar een toekomst zonder afval, maar realiseert zich heel goed zich goed dat er nog veel werk te doen is. Ze zijn daarom vastbesloten om de complexe verpakkingsproblemen op te lossen en meerdere oplossingen te omarmen die een onmiddellijke impact kunnen hebben. 

Door het organiseren van een internationale prijs om verpakkingsafval en plastic op stortplaatsen en in oceanen te verminderen willen ze innovaties ondersteunen die een antwoord kunnen bieden op de vraag hoe je een afvalvrije toekomst kunt realiseren.

Wereldwijde uitdagingen op het gebied van verpakkingsafval

De prijs is bedoeld om innovatieve oplossingen voor wereldwijde uitdagingen op het gebied van verpakkingsafval te belonen en te ondersteunen.

Hierbij gaat het bij voorkeur om systeemveranderende projecten die uitgaan van de visie dat geen van de verpakkingen van het levensmiddelenbedrijf, inclusief plastic, op de vuilnisbelt of in het afval terechtkomt.  

Hierbij is de initiatiefnemer op zoek naar initiatieven van hoge kwaliteit die een antwoord bieden op uitdagingen zoals: 

  • Welke alternatieve pragmatische, eenvoudige, materialen en veilige manieren om voedsel en drank te beschermen kunnen worden aangeboden door een levensmiddelenbedrijf? 
  • Hoe kunnen productiemodellen en leveringssystemen opnieuw worden ontworpen om afval te elimineren?  
  • Hoe kunnen voedings- en drankverpakkingen na consumptie een bron voor nieuw gebruik worden? 
  • Welke basisoplossingen zijn er om verpakkingsafval in gemeenschappen aan te pakken? 
  • Hoe kunnen consumenten, leveranciers en producenten worden gestimuleerd om een circulaire mentaliteit aan te nemen?

Voorwaarden

Elke non-profit, profit of hybride organisatie kan zich aanmelden. Omdat het om een wereldwijde prijs gaat kun je je vanuit de hele wereld aanmelden.

Een belangrijk punt is in ieder geval dat je oplossing een voorbeeld moet zijn van het concept dat het bedrijfsleven een kracht ten goede kan zijn, door tegelijkertijd waarde te creëren voor de aandeelhouders en voor de maatschappij in het algemeen (individuen, gezinnen, gemeenschappen en de planeet). 

Daarnaast moet je project gericht zijn op het aansturen van een bredere systeemverandering en een innovatieve aanpak van het verpakkingsprobleem en verpakkingsafval vertegenwoordigen.

Niet onbelangrijk daarnaast is dat je initiatief moet zijn gebaseerd zijn op een gezond en levensvatbaar bedrijfsmodel en/of realistische en langetermijnplannen voor financiële duurzaamheid moet laten zien.

Verder moet je initiatief sterk groeipotentieel hebben en reproduceerbaar/schaalbaar zijn naar andere sociale, culturele of geografische omgevingen.

Je initiatief moet aantonen dat het in staat is om grootschalige veranderingen tot stand te brengen en dat het de capaciteit en de vaardigheden heeft om de sector in zijn geheel te beïnvloeden. 

Prijzen

De winnaar en vijf andere speciaal geprezen deelnemers ontvangen een geldprijs tot 250 000 CHF, omgerekend in euro is dat ongeveer € 233.000.
Daarnaast kunnen ze aanspraak maken op een mentorschap en krijgen ze zichtbaarheid via de media- en sociale-media-activiteiten van de organisatoren.

Aanmelden

Online, via de website van de organisator (zie links)