Interessant! Subsidie voor artsen en onderzoekers voor het ontwikkelen van algoritmen op het gebied van kunstmatige intelligentie

Artsen of wetenschappers met een achtergrond of grote interesse op het gebied van machine learning of kunstmatige intelligentie kunnen tót 1 april a.s. een interessante onderzoekssubsidie aanvragen voor een project waarbij algoritmen op het gebied van kunstmatige intelligentie ontwikkeld worden en/of op gegevensverzamelingen worden toegepast. Doelstelling is om zo meer inzicht te krijgen in de klinische, pathologische, moleculaire of beeldvormingskenmerken van tumoren en behandeluitkomsten. 

Onderzoekssubsidies en fellowships

Vanuit het fonds zijn onderzoekssubsidies en fellowships mogelijk.

Onderzoeksprojecten
Subsidie voor een project waarbij algoritmen op het gebied van kunstmatige intelligentie ontwikkeld worden en/of op gegevensverzamelingen worden toegepast teneinde meer inzicht te krijgen in de klinische, pathologische, moleculaire of beeldvormingskenmerken van tumoren en behandeluitkomsten. 
Dit inzicht heeft de potentie bij patiënten met bijzonder zeldzame vormen van kanker de uitkomsten te verbeteren door middel van betere vroegtijdige opsporing en de ontwikkeling of verbetering van therapeutische strategieën, bijvoorbeeld door middel van gepersonaliseerde dynamische voorspellende modellen. 

Fellowships
Subsidie voor het volgen van een specifiek opleidingstraject dat de meerwaarde erkent van de toepassing van machinaal leren bij onderzoek, dagelijkse werkzaamheden in de klinische praktijk en organisatorische processen. Het opleidingstraject kan bijvoorbeeld bestaan uit cursussen over dit onderwerp, bijscholing op het gebied van gevorderde statistische onderwerpen, of een stage bij een instituut dat bekendstaat om het onderzoek dat er gedaan wordt op het gebied van machine learning. 

Interessant voor clinici of wetenschappers

Clinici of wetenschappers met een achtergrond of grote interesse op het gebied van machine learning of kunstmatige intelligentie in het algemeen en een partner(s) met een achtergrond in machine learning of kunstmatige intelligentie in het algemeen. Vrouwelijke onderzoekers worden nadrukkelijk uitgenodigd een aanvraag in te dienen.

Medische of niet-medische wetenschappers met een aanstelling voor minimaal de duur van het aanvraagproces en de duur van het onderzoek bij een van de volgende Nederlandse kennisinstellingen kunnen ook een aanvraag indienen: Nederlandse universiteiten, universitair medische centra, KNAW- en NWO-instituten en hogescholen. Onderzoekers van het Nederlands Kanker Instituut en ARCNL.

Voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

  • Het formulier voor het onderzoeksvoorstel is volledig ingevuld d.w.z. alle verplichte velden zijn ingevuld en het maximaal aantal woorden is gerespecteerd
  • Uit het voorstel moet duidelijk naar voren komen dat het een onderzoek betreft waarbij algoritmen op het gebied van kunstmatige intelligentie ontwikkeld worden en/of op gegevensverzamelingen worden toegepast teneinde meer inzicht te krijgen in de klinische, pathologische, moleculaire of beeldvormingskenmerken van tumoren en behandeluitkomsten
  • De projectleider dient bij de start van het onderzoek, gepromoveerd te zijn en een aanstelling te hebben bij een Nederlandse organisatie die optreedt als hoofdinstituut
  • Er is minimaal 1 wetenschappelijk medewerker aangesteld voor 0.5 fte/maand gedurende de looptijd van het onderzoek
  • Het aangevraagde budget is voldoende gespecificeerde onderbouwd

Subsidie

Voor onderzoeksprojecten is voor een periode van 2-4 jaar ca. 400.000 euro beschikbaar. Voor fellowships is voor een periode van 2 jaar circa 250.000 euro beschikbaar.

Op tijd aanvragen

Een vóóraanvraag voor onderzoeksprojecten moet je uiterlijk 1 april a.s. indienen, aanvragen voor fellowships kun je tot 1 juli indienen.

Aanvragen
Nu online aanvragen.