Innovatie en technologie

Interessante internationale subsidie voor samenwerking tussen technologie en creativiteit

Artistieke en creatieve personen en organisaties weten het natuurlijk al lang, maar nu weet ook de rest van de wereld het: creatieve innovatie kan helpen om sociale, ecologische en economische uitdagingen het hoofd te bieden. Precies om deze reden is deze subsidie interessant voor artistieke en creatieve personen en organisaties. De rol van de kunstenaar en creatieve organisaties wordt hiermee ook breder en belangrijker. Je kunt namelijk als een soort katalysator fungeren tussen de ICT-sector en de wereld van kunst en cultuur, of bijvoorbeeld een artistiek werk maken die de manier waarop we naar technologie kijken kan beïnvloeden of veranderen. Interessant is dat de regeling open staat voor betrokken kunstenaars, creatieve professionals en onderzoekers en bedrijven uit de hele wereld. Er zijn twee prijzen van elk € 20.000 beschikbaar en je kunt je vanuit de hele wereld gedurende de aanvraagperiode online aanmelden.

Stimuleren van creatieve innovatie

We wisten natuurlijk al langer dat creativiteit een verrijking is, maar nu beseffen ook de Europese instanties dat samenwerkingen tussen technologie en innovatie en artistieke projecten en organisaties creatieve innovatie kan stimuleren. 

Door de beleidsmakers wordt creatieve innovatie daarom beschouwd als precies wat nodig is om de sociale, ecologische en economische uitdagingen waarvoor Europa zich in de nabije toekomst gesteld zal zien, het hoofd te bieden.

Bredere rol van voor kunstenaars en creatieve organisaties

De rol van kunstenaars en creatieve organisaties wordt niet langer alleen gezien als het verspreiden van wetenschappelijke en technologische kennis en vaardigheden onder het grote publiek, maar veel meer als een soort katalysator die innovatieve processen kan inspireren en op gang brengen.

De artistieke praktijk van creatieve exploratie en experimentele toe-eigening van nieuwe technologieën heeft een verreikend potentieel om bij te dragen tot de ontwikkeling van nieuwe producten en nieuwe economische, sociale en bedrijfsmodellen.

De subsidie in de vorm van een prijs richt zich dan ook op artistieke werken die de manier waarop we naar technologie kijken beïnvloeden of veranderen, en op innovatieve vormen van samenwerking tussen de ICT-sector en de wereld van kunst en cultuur.

Kunstenaars, creatieve professionals en betrokken onderzoekers en bedrijven

De regeling staat open voor kunstenaars/creatieve professionals en betrokken onderzoekers/bedrijven uit de hele wereld.

Hierbij kun je o.a. denken aan:

  • Baanbrekende samenwerkingen en projecten die zowel door technologie als door de kunsten worden aangestuurd
  • Alle vormen van artistieke werken en praktijken met een sterke link naar innovatie in technologie, bedrijfsleven en/of maatschappij; bovendien beperkt de verstrekker zich niet tot een bepaald genre zoals mediakunst en digitale kunst
  • Alle vormen van technologisch en wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling die door kunst zijn geïnspireerd of waarbij kunstenaars als katalysatoren van nieuwe denkwijzen zijn betrokken

De verstrekker verheugt zich op inzendingen uit een breed scala van vakgebieden en disciplines. Onder meer projecten op het gebied van nieuwe mediatoepassingen, mens-computerinteractie, machinaal leren, biotechnologie, kunst & wetenschap, groene technologieën, materiaalonderzoek, slimme steden en burgeremancipatie, robotica, kwantumtechnologie en nog veel meer zijn van harte welkom om zich in te schrijven

Aanmelding is mogelijk vanuit landen uit de hele wereld

Hoewel het een initiatief is vanuit Europa is deelname niet beperkt tot de Europese landen. Aanmelding is mogelijk vanuit landen uit de hele wereld.

Waarop moet je letten bij je aanvraag

Onderstaand een aantal punten waarop de verstrekker je aanvraag zal beoordelen.

  • Kwaliteit en succes van de samenwerking tussen kunst en technologie
  • Kwaliteit en intensiteit van het verband met innovatie, onderwijs, sociale integratie of duurzaamheid
  • Algemene criteria zoals esthetiek, originaliteit, overtuigend concept, innovatie en de techniek en kwaliteit van de presentatie

Zie de volledige regeling voor een volledig overzicht van de beoordelingscriteria.

Welke bedragen zijn beschikbaar

Er worden twee prijzen, elk met een prijzengeld van 20.000 euro.

De nadruk van beide prijzen ligt op de creatieve toe-eigening en aanwending van technologieën, alsook op het zoeken naar unieke samenwerkingen tussen creatieve partijen enerzijds en technologische en innovatieve partijen anderzijds.

Meer informatie

Meer informatie of direct online aanmelden.