Interessante nieuwe subsidie voor belangenbehartiging van patiënten of gehandicapten

Wanneer je je als organisatie primair richt op het behartigen van de belangen van mensen met een chronische aandoening, beperking of psychische ziekte kun je vanaf vandaag maximaal 5.000 euro subsidie aanvragen het bevorderen van de samenwerking tussen patiënten- en gehandicapten/cliëntenorganisaties onderling of met andere relevante partners. Interessant om hierbij te vermelden is dat personele inzet en kosten van het salaris van de professionals binnen deze aanvraag deels als kosten kunnen worden opgevoerd.

Subsidie voor kortdurende activiteiten om tot samenwerking te komen

Deze nieuwe subsidie richt zich op het bevorderen van de samenwerking tussen patiënten- en gehandicapten/cliëntenorganisaties onderling of met andere relevante partners. Door samen te werken wordt de positie van mensen met een aandoening of beperking versterkt. 

De projectsubsidie is voor kortdurende activiteiten om tot samenwerking te komen. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld bijeenkomsten of gesprekken om kennis en ervaring uit te wisselen of het bepalen van een gezamenlijke strategie.

De samenwerking kan gaan tussen patiëntenorganisaties onderling. Maar het ook om samenwerking tussen patiëntenorganisatie(s) en andere organisaties.

Komt deze subsidiemogelijkheid iets te vroeg voor je? Geen probleem, de regeling wordt dit najaar voor een tweede keer opengesteld.

Kerntaak behartigen belangen van mensen met een chronische aandoening, beperking of psychische ziekte

De hoofdaanvrager dient een organisatie te zijn die als kerntaak heeft om de belangen te behartigen van mensen met een chronische aandoening, beperking of psychische ziekte.
Ook bestaande samenwerkingsverbanden, die zich richten op de behoefte van een brede doelgroep kunnen een aanvraag indienen. 

Andere partijen, zoals bijvoorbeeld ontwikkelaars van commerciële producten of aanbieders van diensten, of kennisinstituten, kunnen geen hoofdaanvrager zijn, maar kunnen wel samenwerken met bovenstaande partijen genoemde organisaties samengewerkt worden als dit noodzakelijk is om bereik en impact te realiseren.

Interessant: ook personele kosten kunnen deels worden opgevoerd

Binnen deze subsidieaanvraag kunnen kosten opgevoerd worden voor

 • Personele inzet vanuit de organisaties in het samenwerkingsverband
 • Kosten van het salaris van de professionals voor de tijd die zij aan de ontwikkeling van het netwerk besteden (dus niet de uren die besteed worden aan reguliere taken)
 • Zaalhuur en dergelijke (zoals reiskosten of vacatiegeld).

Subsidiebedragen

Het maximaal aan te vragen bedrag is € 5.000 incl. btw.
In totaal is er voor deze subsidieoproep € 100.000 euro beschikbaar.

Aanvragen

Meer informatie over het online aanvragen van deze subsidie

Andere subsidies en fondsen op het gebied van zorg en welzijn

 

 • Subsidie vernieuwing zorg

  Subsidie voor vernieuwende projecten in de zorg die bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de zorg en de zelfredzaamheid voor inwoners in Noord Nederland. Bij voorkeur gaat het hierbij...

 • Subsidie leefbaarheid dorpen

  Subsidie voor ondersteuning van dorpsinitiatieven, gericht op het leefbaar houden van het platteland. Het initiatief moet gericht zijn op wonen en de leefomgeving, mobiliteit, voorzieningen in de...

 • Subsidie voor leefbaarheidsprojecten van instellingen, verenigingen, bedrijven en/of scholen

  Subsidie voor projecten van o.a. instellingen, verenigingen, bedrijven en/of scholen, waarmee een bijdrage geleverd wordt aan de leefbaarheid. Je project moet gericht zijn op onderwijs, sport en...

 • Subsidie voor projecten op het gebied van leefbaarheid, welzijn, cultuur en natuurbehoud, natuurontwikkeling en natuureducatie

  Financiële ondersteuning van kleinschalige projecten op het gebied van leefbaarheid, welzijn, cultuur en natuurbehoud, natuurontwikkeling en natuureducatie in De Bilt. Voor projecten op het gebied...

 • Subsidie voor onderzoek en integratie van auditief gehandicapten

  Financieel ondersteunen van activiteiten die zijn gericht op de integratie van auditief gehandicapten in de samenleving en het ondersteunen van onderzoek gericht op de ontwikkeling van apparatuur...

 • Toon meer resultaten