Interessante nieuwe subsidie voor belangenbehartiging van patiënten of gehandicapten

Wanneer je je als organisatie primair richt op het behartigen van de belangen van mensen met een chronische aandoening, beperking of psychische ziekte kun je vanaf vandaag maximaal 5.000 euro subsidie aanvragen het bevorderen van de samenwerking tussen patiënten- en gehandicapten/cliëntenorganisaties onderling of met andere relevante partners. Interessant om hierbij te vermelden is dat personele inzet en kosten van het salaris van de professionals binnen deze aanvraag deels als kosten kunnen worden opgevoerd.

Subsidie voor kortdurende activiteiten om tot samenwerking te komen

Deze nieuwe subsidie richt zich op het bevorderen van de samenwerking tussen patiënten- en gehandicapten/cliëntenorganisaties onderling of met andere relevante partners. Door samen te werken wordt de positie van mensen met een aandoening of beperking versterkt. 

De projectsubsidie is voor kortdurende activiteiten om tot samenwerking te komen. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld bijeenkomsten of gesprekken om kennis en ervaring uit te wisselen of het bepalen van een gezamenlijke strategie.

De samenwerking kan gaan tussen patiëntenorganisaties onderling. Maar het ook om samenwerking tussen patiëntenorganisatie(s) en andere organisaties.

Komt deze subsidiemogelijkheid iets te vroeg voor je? Geen probleem, de regeling wordt dit najaar voor een tweede keer opengesteld.

Kerntaak behartigen belangen van mensen met een chronische aandoening, beperking of psychische ziekte

De hoofdaanvrager dient een organisatie te zijn die als kerntaak heeft om de belangen te behartigen van mensen met een chronische aandoening, beperking of psychische ziekte.
Ook bestaande samenwerkingsverbanden, die zich richten op de behoefte van een brede doelgroep kunnen een aanvraag indienen. 

Andere partijen, zoals bijvoorbeeld ontwikkelaars van commerciële producten of aanbieders van diensten, of kennisinstituten, kunnen geen hoofdaanvrager zijn, maar kunnen wel samenwerken met bovenstaande partijen genoemde organisaties samengewerkt worden als dit noodzakelijk is om bereik en impact te realiseren.

Interessant: ook personele kosten kunnen deels worden opgevoerd

Binnen deze subsidieaanvraag kunnen kosten opgevoerd worden voor

 • Personele inzet vanuit de organisaties in het samenwerkingsverband
 • Kosten van het salaris van de professionals voor de tijd die zij aan de ontwikkeling van het netwerk besteden (dus niet de uren die besteed worden aan reguliere taken)
 • Zaalhuur en dergelijke (zoals reiskosten of vacatiegeld).

Subsidiebedragen

Het maximaal aan te vragen bedrag is € 5.000 incl. btw.
In totaal is er voor deze subsidieoproep € 100.000 euro beschikbaar.

Aanvragen

Meer informatie over het online aanvragen van deze subsidie

Andere subsidies en fondsen op het gebied van zorg en welzijn

 

 • Subsidie voor algemeen nut beogende projecten in binnen- en buitenland

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op blinden, slechthorenden, meervoudig gehandicapten, wetenschappelijk experimenteel en klinisch kankeronderzoek, behandeling van chronische patiënten...

 • Subsidie voor projecten op het gebied van stalking, misbruik en huiselijk geweld

  Financieel ondersteunen van projecten waarmee mensen zich kunnen wapenen tegen onder andere problematiek als stalking, misbruik en huiselijk geweld. In veel gevallen zal het hierbij gaan om...

 • Subsidie onderzoek prostaatkanker

  Financieel ondersteunen van onderzoeken die in potentie bijdragen aan de verbetering van zorg aan patiënten met prostaatkanker. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen, minimaal drie weken voor de...

 • Subsidie voor o.a. vervoersbedrijven en GGZ instellingen

  Subsidie voor o.a. vervoersbedrijven en GGZ instellingen voor onderzoek naar de haalbaarheid van regionale, vernieuwende oplossing voor het vervoer van mensen met verward gedrag, waaronder mensen...

 • Subsidie voor projecten jongeren

  Financieel ondersteunen van kleinschalige projecten gericht op de jeugd, zodat kinderen en jongeren hun volledige potentieel kunnen ontwikkelen, zonder financiële,  sociale en/of maatschappelijke...

 • Toon meer resultaten

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand