Interessante subsidie voor organisaties die zich richten op onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid in de derde wereld

Een interessante subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid in de landen ten zuiden van de denkbeeldige lijn Kenia - Namibië. Via dit fonds kun je subsidie aanvragen voor bouwprojecten in derdewereldlanden van lokale organisaties op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid. Daarnaast heeft het fonds altijd oog voor adhoc projecten waarbij de (urgente) humanitaire hulpverlening op korte termijn moet plaatsvinden. 

Over het fonds

Het fonds wil een bijdrage leveren aan de armoedebestrijding en aan het verbeteren van het welzijn van de lokale bevolking door het starten en ondersteunen van programma's en projecten, vooral op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, bouw, werkgelegenheid en ondernemerschap.

Het fonds richt zich o.a. op onderstaande activiteiten.

 • Het initiëren, stimuleren, steunen en uitvoeren van charitatieve projecten en het beschikbaar stellen van de daarvoor benodigde financiële middelen
 • Het steunen en/of uitvoeren van sociaal maatschappelijke projecten gericht op een duurzame ontwikkeling van de locale bevolking in focuslanden
 • Het steunen en/of uitvoeren van activiteiten gericht op het overdragen van kennis, zodat met deze verworven kennis zelf activiteiten worden verricht om zelfstandig te kunnen voorzien in de levensbehoefte
 • Het doen van uitkeringen aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, wetenschappelijke instellingen of algemeen nut beogende instellingen in binnen- of buitenland

Daarnaast heeft het fonds altijd oog voor adhoc projecten waarbij de (urgente) humanitaire hulpverlening op korte termijn moet plaatsvinden.

Werkgebied

Het fonds richt zich op zogenaamde focuslanden.
Op basis van een aantal criteria zijn de landen geselecteerd ten zuiden van de denkbeeldige lijn Kenia - Namibië.

Voorwaarden

 • De aanvraag heeft betrekking op een land ten zuiden van de denkbeeldige lijn Kenia - Namibië 
 • De aanvraag heeft betrekking op huisvesting ten behoeve van gezondheidszorg, onderwijs en ondernemerschap in landen ten zuiden van de denkbeeldige lijn Kenia - Namibië
 • Indien van toepassing kan de aanvraag eventueel ook betrekking hebben op adhoc projecten waarbij de (urgente) humanitaire hulpverlening op korte termijn moet plaatsvinden

Subsidie

Afhankelijk van het project.
Bij projectaanvragen wordt het uitgangspunt gehanteerd dat circa 25 tot 30% van de kosten door de aanvrager zelfstandig wordt geworven.

Aanvragen

Ga naar de subsidie.

Andere subsidies en fondsen voor ontwikkelingswerk in Afrika

Uiteraard zijn er meer subsidies en fondsen die zich richten op ontwikkelingswerk in Afrika. Onderstaand een overzicht.

 • Subsidie voor onderwijs, onderzoek, geestelijke en lichamelijke gezondheid en sociale en charitatieve projecten

  Financieel ondersteunen van goede doelen, vooral op het gebied van de ontwikkeling van de geestelijke en lichamelijke volksgezondheid en onderwijs in binnen en buitenland. Jaarlijks wordt er tussen...

 • Subsidie voor versterken positie meisjes en vrouwen

  Subsidie voor organisaties met een algemeen nut beogende instelling die werkzaam zijn op het gebied van de volksgezondheid, het ontwikkelingswerk of het maatschappelijk werk, zowel in Nederland als...

 • Subsidie Anbi

  Subsidie voor Anbi instellingen (algemeen nut beogende instellingen) met medische, sociale of culturele doelstellingen. Het fonds geeft hierbij de voorkeur aan kleinschalige projecten waar ook...

 • Subsidie minderbedeelden

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op minder bedeelden in binnen- en buitenland en het bevorderen van hun welzijn, o.a. door huisvesting en scholing. Projecten kunnen...

 • Subsidie voor organisaties en projecten met een maatschappelijk belang

  Subsidie voor personen en instellingen die zich richten op het ondersteunen van het maatschappelijk belang, onder andere op het gebied van onderwijs, gehandicaptenzorg, ontwikkelingshulp, cultuur...

 • Toon meer resultaten