Langdurige ondersteuning ontwikkelingsprojecten

Een veelvoorkomend probleem met financiële ondersteuning van ontwikkelingsprojecten is dat het vaak projectgericht is. Voor elk project moet je dus weer op zoek naar nieuwe funding. Gelukkig zijn er ook fondsen die zich richten op een lange termijnrelatie met de mensen en stichtingen waarmee ze samenwerken.

Langdurige steun voor ontwikkelingsprojecten

Steeds vaker is de steun voor je organisatie projectgericht. Dit wil zeggen dat de financiële steun die je ontvangt voor je organisatie bestemd is voor een specifiek project. Vanuit de verstrekker is dit wellicht begrijpelijk, maar het geeft wel een druk op de fondsenwervingscapaciteiten van je organisatie.

Je zou wellicht wat meer continuïteit wensen voor je werk. Hoewel spaarzaam, zijn er wel degelijk fondsen die zich richten op een lange termijn relatie met de aanvragers waarmee ze samenwerken.

Langere besluitvorming

Omdat fondsen die een langere samenwerking willen aangaan natuurlijk eerst willen weten welk vlees ze in de kuip hebben, is de besluitvormingsperiode over het algemeen langer dan je gewend bent.

Zo is het niet ongebruikelijk dat je eerst een mail moet sturen met korte uitleg over jezelf, je stichting, je plannen en in welk land je actief bent, alvorens het fonds laat weten of je überhaupt een aanvraag kunt indienen, en op welke wijze.

Ook is het niet ongebruikelijk dat er dan eerst één of meerdere gesprekken plaatsvinden, voordat ze tot donatie overgaan.

De aanvraagprocedure is dus over het algemeen langer én persoonlijker.

Voorbeeld langdurige financiële ondersteuning

Een voorbeeld van een fonds dat zich richt op langdurige relaties is een fonds dat kansen wil bieden aan kansarmen, met als doel: duurzame armoedebestrijding en levensvreugde.

De financiële steun richt zich op projecten die kansen bieden aan kansarmen in Tanzania, Ethiopië of Uganda.

Speerpunten in het beleid zijn: onderdak, voeding en liefde, basisvoorzieningen, educatie en economie.

Bouwen aan een relatie

Overigens kan het ook zo zijn dat een fonds of subsidieverstrekker die per definitie alleen op projectbasis donaties verstrekt, door een jarenlange goede verstandhouding met je organisatie, iets toegankelijker wordt.

Het is dus superbelangrijk vanaf dag één te werken aan de opbouw van een relatie en vertrouwen.

Belangrijke pijlers hierbij:

  • Communiceer oprecht
  • Kom je afspraken na
  • Bij wijzigingen in je aanvraag, begroting of tijdsplan dit altijd communiceren, liefst voortijdig
  • Wees duidelijk in de andere aanvragen die je hebt lopen, niet zelden hebben fondsen onderling contact
  • Geef blijk van je waardering
  • Laat zien wat je bereikt hebt
  • Schenk aan kleine verstrekkers evenveel aandacht

Meer informatie

Ga naar het fonds