Subsidie voor projecten gericht op kansarmen

Heb je een project gericht op mensen uit de vicieuze cirkel van armoede halen dan hebben we nu een leuke subsidie toegevoegd op Fondswervingonline. De subsidie richt zich op het verbeteren van de levenssituaties van mensen in Nederland en in ontwikkelingslanden. Per jaar is er ca. € 47.000 beschikbaar. Overigens is de subsidie in Nederland redelijk breed toepasbaar. In Nederland kun je bijvoorbeeld ook subsidie aanvragen voor projecten gericht op cultuurbehoud en sociale cohesie.

Breed toepasbare subsidie

Er is subsidie beschikbaar voor projecten gericht op mensen uit de vicieuze cirkel van armoede halen door hun toegang te geven tot voorzieningen die hun bestaan kunnen verbeteren. Het fonds richt zich hierbij op het verstrekken van financiële steun aan projecten en organisaties die zich richten op het verbeteren van de levenssituaties van mensen in Nederland en in ontwikkelingslanden.
Ook is er subsidie beschikbaar voor projecten gericht op het bevorderen van sociale cohesie tussen kinderen en volwassenen van verschillende culturen en cultuurbehoud in Nederland.

Nederland

  • Kinderen in Nederland die vanwege de financiële situatie van het gezin niet kunnen deelnemen aan activiteiten op school, schoolreisjes of die niet lid kunnen zijn van een (sport) club of vereniging
  • Immigranten in Nederland die niet kunnen meekomen in de samenleving doordat zij moeite hebben met de taal en/of culturele verschillen
  • Kinderen, jongeren en volwassenen die in urgente nood verkeren
  • Projecten gericht op het bevorderen van sociale cohesie tussen kinderen en volwassenen van verschillende culturen
  • Cultuurbehoud, met name in regio Amsterdam

Ontwikkelingslanden

  • Mensen in armoede die geen toegang hebben tot financiële dienstverlening en die door middel van het oprichten van een eigen bedrijf hun situatie kunnen verbeteren, bijvoorbeeld via microkredieten

Voorwaarden

Past het binnen de doelstelling van de stichting
Is er vertrouwen in de mensen/organisatie en in de aanpak
Is de financiële ondersteuning nodig en maakt onze bijdrage een verschil gezien het totale budget van de organisatie
De overheadkosten moeten in verhouding laag zijn
Ontvangt de organisatie geen schenkingen van de Postcodeloterij

Subsidie

Jaarlijks is er ca. € 47.000 beschikbaar.

Aanvragen

Ga naar de subsidieverstrekker.