Interessante subsidie voor projecten die bijdragen aan kennis over het levenseinde

Er is een nieuwe aanvraagronde geopend voor projecten die bijdragen aan meer kennis over eigen regie rondom het levenseinde. Interessant is dat deze projecten op veel manieren kunnen worden uitgevoerd. Zo zou je bijvoorbeeld subsidie kunnen aanvragen voor een studie naar de opvattingen van artsen, maar je zou ook subsidie kunnen aanvragen voor een lespakket voor het beroepsonderwijs of de productie van een film of strip. 

Subsidie voor onderzoek, projecten en activiteiten die bijdragen aan meer kennis over eigen regie op het levenseinde

Er is een nieuwe aanvraagronde geopend voor projecten en activiteiten die bijdragen aan meer kennis over eigen regie op het levenseinde.

Het verstrekkende fonds subsidieert onderzoek, projecten en activiteiten die bijdragen aan meer kennis over eigen regie op het levenseinde. Dit kan op veel manieren worden uitgevoerd.

Het fonds subsidieert:

  • Wetenschappelijk en journalistiek onderzoek gericht op keuzes rond het levenseinde
  • Onderwijs aan medische studenten over vraagstukken rond het levenseinde
  • Projecten en activiteiten die kennis over eigen regie op het levenseinde uitdragen

Voorbeelden subsidiabele projecten
Projecten kunnen op veel manieren worden uitgevoerd. Zo zou je bijvoorbeeld subsidie kunnen aanvragen voor een studie naar de kennis en opvattingen van artsen, een lespakket voor het beroepsonderwijs of een film of strip die de keuzemogelijkheden inzichtelijk maakt. Belangrijk om te onthouden is dat het onderzoek of project moet bijdragen aan meer kennis over het levenseinde op maatschappelijk en/of individueel niveau voor alle Nederlanders.

Aanvragen tot 31 oktober

Het fonds heeft elk jaar een openstelling. In september 203 is de nieuwe aanvraagperiode geopend. 
Je kunt je aanvraag tot 31 oktober indienen.

Meer informatie

Meer informatie of direct deze subsidie aanvragen